Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế?

1. Xin cho biết sự giống và khác nhau giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mai như thế nào?

2. Xin cho biết Hợp đồng thuê khoán công việc là loại hợp đồng gì? và hợp đổng uỷ quyền bán tài sản là loại hợp đồng gì?

- Xin chân thành cảm ơn!

 

 |  Xem: 13.549  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 08/11/2011 - 10:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

* Hợp đồng dân sự có một số đặc điểm như sau:
Về nội dung, hợp đồng dân sự có nội dung rất rộng, có thể là mua bán tài sản, thuê tài sản, vận chuyển khách và tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ.
Về hình thức tuỳ thuộc vào nội dung, tính chất của hợp đồng cũng như tuỳ thuộc vào độ tin tưởng lẫn nhau mà các bên có thể lựa chọn một hình thức nhất định trong công việc giao kết hợp đồng cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định, khi các bên thoả thuận giao kết bằng hình thức nhất định thì hợp đồng được coi là đã giao kết khi đã thoả thuận theo từng hình thức đó.
Nếu trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bảnm phải được chứng nhận của công chứng Nhà nước,  chứng thực, dăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó như vậy hình thức của hợp đồng dân sự rất phong phú đa dạng.
Về chủ thể hợp đồng dân sự quy định rất rộng, hợp đồng dân sự có thể được ký kết giữa cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tổ hợp tác, cá nhân chủ thể của hợp đồng dân sự phải là người có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp nhân là tổ chức có đủ các yếu tố quy định tại Điều 94 BLHS, hộ gia đình gồm các thành viên có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất trong các hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, và trong một số lĩnh vực kinh doanh khác do pháp luật quy định. Tổ hợp tác gồm từ ba cá nhân trở lên cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm, trên cơ sở hợp đồng hợp tác xã có chứng thực của UBND cấp xã.
Vè mục đích trong trường hợp đồng dân sự một bên hoặc các bên ký kết phải nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng. Như vậy pháp luật không bắt buộc cả hai bên trong hợp đồng dân sự phải ký kết hợp đồng nhằm mục đích sinh hoạt.

Hợp đồng kinh tế

Là một chế định đặc thù của pháp luật về kinh tế, chế độ hợp đồng kinh tế quy định: Các nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế, điều kiện chủ thể hợp đồng kinh tế, thủ tục và trình tự ký kết hợp đồng kinh tế, các điều kiện và giải quyết hậu quả của việc thay đổi, huỷ bỏ, đình chỉ hợp đồng kinh tế, các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh tế, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế...

Ngày gửi: 08/11/2011 - 14:23

phan biet hop dongdan su voi hop dong thuong mai

Ngày gửi: 05/07/2013 - 23:33

su giong nhau va khac nhau giua hop dong dan su va hop dong thuong mai

 

 

Ngày gửi: 05/07/2013 - 23:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo