Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ mấy tại Mỹ?

 |  Xem: 12.556  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/08/2009 - 13:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tại Hoa Kỳ tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ bảy tại nước này với hơn một triệu người sử dụng (2007)
Ngày gửi: 11/08/2009 - 13:54

quá chính xác

Ngày gửi: 05/04/2012 - 12:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phân bón lá - Redworm (100ml)
Liên hệ gian hàng...
Keo cán màng, cán láng DA – 102
Liên hệ gian hàng...
Phân bón lá - Redworm (1 Lit)
Liên hệ gian hàng...
Sàn nâng làm việc - Working Platform
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn