Cách kết nối wifi của SAMSUNG STAR S5233W?

Mình có 1 em, zô cafe có wifi rùi, mà bật kết nối, nó bảo kết nối rồi. Nhưng sau đó vào các ứng dụng internet có sẵn, cũng như gõ địa chỉ đều báo ko truy cập được, có ai có kinh nghiệm ko thì share mình với. Thx
 |  Xem: 6.216  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/04/2010 - 14:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bắt được wifi , bấm kết nối, save vào nha.

cài đặt -> ứng dụng -> cấu hình trình duyệt -> điểm wifi

chát và các ứng dụng như opera mini

game và ứng dụng -> lựa chọn -> điểm truy cập -> wifi

thế là vào được nha

Ngày gửi: 09/04/2010 - 14:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)