Cắm tai nghe vào máy tính nhưng ko nghe được ?

Tai nghe mới mua, cắm vào máy thì không nghe được mà chỉ nghe được loa thôi. đem cái tai nghe này sang máy khác thì dùng tốt. ai biết chỉnh thì chỉ tôi với, cám ơn rất nhiều
 |  Xem: 22.559  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/01/2010 - 14:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Máy tính nào cũng có hai mặt cắm tai nghe, mặt trước và mặt sau, ban thử cắm vào 2 mặt xem. Sau đó, chỉnh chế độ máy tính ở dạng tai nghe.Nếu cắm loa nghe được, cắm tai nghe lại tịt, thì mình bó tay.
Ngày gửi: 02/01/2010 - 14:42
Bạn vào phần cấu hình Audio ở trong Control Panel ấy, Chỉnh sang chế độ khác sẽ được.
Ngày gửi: 02/01/2010 - 14:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)