Giúp đỡ về cách đánh số trang trong word ?

Các bạn cho mình hỏi mình muốn đánh số trang từ trang 3 trở đi ( tức là thực tế trang văn bản ấy là trang 3 nhưng mình muốn nó chạy là trang 1, hai trang đầu là lời nói đầu và bìa không đánh số) thì làm thế nào? thak all.

 |  Xem: 81.726  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 13/04/2010 - 10:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Ngắt trang

Trình tự như sau:

Đặt con trỏ ở cuối trang 2, Chọn menu Insert -> Section Break Type -> Next page.

Chuyển con trỏ sang trang 3 : Chon menu Insert -> Page Numbers - > Format - > Page Numbering - ) Start at 1.

Hy vọng Bác thành công!!!
Ngày gửi: 13/04/2010 - 10:44

Bước 1: Để con trỏ chuột tại cuối trang 2 (Chắc là trang mục lục) -> Insert -> Break..->đánh dấu check vào Continuous->OK (Lúc này tài liệu của bạn sẽ được chia thành 2 Section; bạn đưa con trỏ chuột vào trang 1, 2 nhìn thanh trang thái sẽ thấy sec 1 và đưa sang trang 4, 4... sẽ thấy báo sec 2)
Bước 2 : File->Page Setup -> Chọn Tab Layout-> trong khung Section Start chọn New Page
Lúc này con trỏ chuột của bạn ở trang 3
Bước 3 : Insert->Page Numbers... đánh dấu vào ô check Show Number on frirst page ->OK
Lúc này Word sẽ đánh số trang từ 1 cho từng Section
Bước 4 : Nếu bạn không muốn đánh số trang cho Section 1 (Tức là trang bìa & trang mục lục), bạn hãy chọn menu View->Header and Footer lúc này sẽ xuất hiện thanh công cụ Header and Footer và nút Link to Vrevious (Là nút thứ 5 tính từ phải sang nếu bạn dùng word 2003 hoặc bạn rà chuột vào sẽ thấy xuất hiện tên của nút lệnh này) đang được tô sáng, bạn hãy nhấp vào để tắt nó đi. Bây giờ bạn có thể xóa số trang ở trang 1 và 2 được rồi.
Chúc bạn thành công

Ngày gửi: 13/04/2010 - 10:45

Bạn làm lại trình tự như sau:

Đặt con trỏ ở cuối trang 2, Chọn menu Insert -> Section Break Type -> Next page.

Mở phần Show/hide lên và Nhấp đúp vào trong : ::::Section Break Type (Next page):::

trong phần Header and Footer : check vào ô Different first page -> ok

Chuyển con trỏ sang trang 3 : Chon menu Insert -> Page Numbers - > Format - > Page Numbering - ) Start at 1.

Chúc bạn thành công!

Ngày gửi: 13/04/2010 - 10:46

Mình đã làm theo cách này và thực sự có hiệu quả, để trỏ chuột vào cuối trang thứ 2

1. insert

2. break

3. next page

4. ok

5. Bật header/footer của trang thứ ba

6. tắt phím Link to previous

7. Insert page (start at 1)

8.ok

Đảm bảo được

Ngày gửi: 13/04/2011 - 11:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)