Hướng dẫn thiết lập Email trong Microsoft Office Outlook

Pa` con hãy nói giúp tôi cách thiết lập Email( gmail hoac yahoo mail ) trong Microsoft Office Outlook.Thanks and Best regards!
 |  Xem: 59.697  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/06/2008 - 15:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Yahoo Mail và Gmail là 2 nhà cung cấp mail free, người dùng fải sử dụng trên môi trường của nhà cung cấp này (Yahoo và Google).
Outlook Express là chương trình gửi nhận mail của Microsoft, thường sử dụng những dịch vụ mail của các nhà cung cấp mất phí là các nhà cung cấp ISP hay cho thuê Donmain như: FPT, VDC, Netnam, VNPT,...
Nên mong muốn của bạn có thể không thực hiện được! Mình không chắc lắm. Nhưng chưa thấy ai có thể thiết lập mail của Yahoo hay Google trên OE cả!
Ngày gửi: 27/06/2008 - 16:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)