Cách loại bỏ tất cả section của Header và footer trong word 2003 ?

Làm nó trở về trạng thái ban đầu khi chưa thêm bất cứ Header và footer nào hêt!
 |  Xem: 70.524  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/12/2010 - 23:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Để xóa Header (hoặc Footer) có 2 cách:
+ Nháy đúp vào Header (hoặc Footer), xóa như trong World
+ Bấm View, xuất hiện thanh sổ dọc, bạn chọn Header (Footer), xóa như trong World.

Ngày gửi: 11/12/2010 - 23:22

Xóa Header / Footer

Tại thẻ Insert, nhóm Header & Footer, bạn nhấn chuột vào nút Header hay Footer. Kế đến chọn Remove Header / Remove Footer trong danh sách xổ xuống.

Ngày gửi: 11/12/2010 - 23:22

a cho e hỏi, xóa như trong word là xóa thế nào, nhấn backspace à, hay delete hay thế nào

 

Ngày gửi: 24/05/2013 - 11:36
Trả lời