Cách loại bỏ tất cả section của Header và footer trong word 2003 ?

Làm nó trở về trạng thái ban đầu khi chưa thêm bất cứ Header và footer nào hêt!
 |  Xem: 74.590  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/12/2010 - 23:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Để xóa Header (hoặc Footer) có 2 cách:
+ Nháy đúp vào Header (hoặc Footer), xóa như trong World
+ Bấm View, xuất hiện thanh sổ dọc, bạn chọn Header (Footer), xóa như trong World.

Ngày gửi: 11/12/2010 - 23:22

Xóa Header / Footer

Tại thẻ Insert, nhóm Header & Footer, bạn nhấn chuột vào nút Header hay Footer. Kế đến chọn Remove Header / Remove Footer trong danh sách xổ xuống.

Ngày gửi: 11/12/2010 - 23:22

a cho e hỏi, xóa như trong word là xóa thế nào, nhấn backspace à, hay delete hay thế nào

 

Ngày gửi: 24/05/2013 - 11:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)