Cách xóa lịch sử trong mozilla firefox?

 |  Xem: 38.093  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn chọn ToolClear Recent History hoặc ấn tổ hợp phím Crl+Shift+Del. Sau đó sẽ hiển thị lên hộp hội thoại, ở chỗ "Time range to clear" bạn chọn Everything. Sau đó ấn nút "Clear Now" là được.
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:18
Bạn nhấn phím tổ hợp Shift+Ctrl+h hoặc là vào Click vào History--> Show All History là xóa được
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:18
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)