Cách xóa lịch sử trong mozilla firefox?

 |  Xem: 37.613  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn chọn ToolClear Recent History hoặc ấn tổ hợp phím Crl+Shift+Del. Sau đó sẽ hiển thị lên hộp hội thoại, ở chỗ "Time range to clear" bạn chọn Everything. Sau đó ấn nút "Clear Now" là được.
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:18
Bạn nhấn phím tổ hợp Shift+Ctrl+h hoặc là vào Click vào History--> Show All History là xóa được
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:18
Trả lời