Các icon máy em bị chuyển hết sang biểu tượng word ?

Cac bac giup em voi a.

 |  Xem: 13.400  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 28/07/2010 - 11:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Tất cả các icon luôn hay sao. nếu tất cả thì bạn dùng tuneup 2010 để đổi nó lại. nếu chỉ có trên desktop bị đồi thì click phải chọn customize >>>change icon.kiếm icon đẹp đẹp về để vô.

Ngày gửi: 28/07/2010 - 11:51
Nguyên nhân: Bệnh của máy bạn là tại khi bạn sử dụng hộp thoại Open With để mở một file .exe với một chương trình khác, các thiết lập được lưu trong *Registry* theo khóa sau:
*HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FileExts .exe UserChoice*
Tại đây có một giá trị là *Progid* ở khung bên phải của Regedit. *Progid* chứa các dữ liệu về các ứng dụng cho định dạng file *.exe* hoặc các định danh chương trình cho các loại file khác (như *txt*, *jpg*, *jpeg*, ...)

Sự cố của bạn ở trên đây chính là việc nó đã *set default* cho phép MS Word là chương trình chạy các file .exe, *nghĩa là Progid của đuôi .exe được gán cho SETUP*.

Biện pháp: Nhiệm vụ của chúng ta là phải hủy cái default này đi, chuyển nó về thuộc tính "*người dùng lựa chọn*" là trống, không có set default cái gì cả.
Cũng đơn giản thôi.
Bạn chỉ tải file *fix_exe_application.rar*theo link http://www.mediafire.com/?mmcjnumzn2y, , giải nén ra để có file *fix_exe_application.reg* và chạy nó (rất may là file .reg chưa bị thay đổi chương trình chạy mặc định).
Bạn cũng có thể thay đổi cái .exe trong file .reg bạn tải xuống thành định dạng khác nếu gặp lỗi với các định dạng file khác.
Ví dụ bạn gặp lỗi với *.txt*, bạn tải file đính kèm về, giải nén, dùng *Notepad* mở cái *fix_exe_application.reg* và *sửa .exe thành .txt*. Ví dụ thế.
Chúc bạn thành công!!!


Ngày gửi: 28/07/2010 - 11:51
Trích dẫn:
Từ bài viết của thanhhue2
Nguyên nhân: Bệnh của máy bạn là tại khi bạn sử dụng hộp thoại Open With để mở một file .exe với một chương trình khác, các thiết lập được lưu trong *Registry* theo khóa sau:
*HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FileExts .exe UserChoice*
Tại đây có một giá trị là *Progid* ở khung bên phải của Regedit. *Progid* chứa các dữ liệu về các ứng dụng cho định dạng file *.exe* hoặc các định danh chương trình cho các loại file khác (như *txt*, *jpg*, *jpeg*, ...)

Sự cố của bạn ở trên đây chính là việc nó đã *set default* cho phép MS Word là chương trình chạy các file .exe, *nghĩa là Progid của đuôi .exe được gán cho SETUP*.

Biện pháp: Nhiệm vụ của chúng ta là phải hủy cái default này đi, chuyển nó về thuộc tính "*người dùng lựa chọn*" là trống, không có set default cái gì cả.
Cũng đơn giản thôi.
Bạn chỉ tải file *fix_exe_application.rar*theo link http://www.mediafire.com/?mmcjnumzn2y, , giải nén ra để có file *fix_exe_application.reg* và chạy nó (rất may là file .reg chưa bị thay đổi chương trình chạy mặc định).
Bạn cũng có thể thay đổi cái .exe trong file .reg bạn tải xuống thành định dạng khác nếu gặp lỗi với các định dạng file khác.
Ví dụ bạn gặp lỗi với *.txt*, bạn tải file đính kèm về, giải nén, dùng *Notepad* mở cái *fix_exe_application.reg* và *sửa .exe thành .txt*. Ví dụ thế.
Chúc bạn thành công!!!mình cũng bị lỗi này, sau khi tải file về thì không thễ đổi *.exe* trong *.reg* thành định dạng khác được.

File .reg sau khi giải nén ra thì không thể chỉnh sửa gì được.........?????

Ngày gửi: 12/10/2010 - 23:47
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)