Cách tạo bảng ngang trong Word (2003) ?

Các anh chị cho em hỏi cách tạo 1 bảng ngang trong microsoft word với.
Cảm ơn mọi người trước nhé.

 |  Xem: 18.283  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/07/2010 - 11:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vào mục Table>Insert>Table. tới đây bạn muốn chọn bao nhiêu hàng bao nhiêu cột tùy ý.
Ngày gửi: 19/07/2010 - 11:16

cái j nữa đây? lại có người không đọc kỹ người ta hỏi cái j mà trả lời kiểu đó trùi. vẽ bảng nằm ngang nó khác với vẽ bang đơn thuần đây cái ông trả lời kia ơi! nói như ông ai chả biết tạo table chứ! hù

 

Ngày gửi: 12/04/2012 - 15:32
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)