Cách tạo List box và Combo box trong Excel ?

Chào các bạn cho mình hỏi nhờ các tạo các list box và combo box trong Excel để khi người nhập dữ liệu vào những cột đó thì không được nhập vào mà phải chọn những dữ liệu có trước trong list box và combo box. Cảm ơn trước nhiều.
 |  Xem: 7.368  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/10/2009 - 11:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử xem ở đây trước (tiếng Anh) http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?assetid=HP052022151033&QueryID=-QHGIxRL-0&respos=1&rt=2&pid=CH010036961033
Ngày gửi: 26/10/2009 - 11:28
Trả lời