Cho hỏi cách tắt chức năng tự động nhớ kí tự của Excel ?

Vì nhập nhiều nội dung bằng tiếng việt vào Excel nên giờ trong Excel tự động nhớ kí tự, khi đánh vào từ giống vậy sẽ bị ra lỗi, ko biết mọi người có ai biết cách khắc phục thế nào không?

Ví dụ: khi muốn type chữ "Công" thì Excel sẽ tự động nhớ những từ sau, nếu type tiếp sẽ bung ra thành "Công"
 |  Xem: 3.394  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/09/2009 - 16:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào menu tool, option, chọn phiếu edit, bỏ đánh dấu ở phần enable autocomplete for cell value - OK
Chúc thành công
Ngày gửi: 29/09/2009 - 16:41

thanks!

Ngày gửi: 22/01/2015 - 15:54
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)