• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Bìa F119 (15v)

Bìa F119 (15v)

Cập nhật: 12/10/2010 - 11:18 Tình trạng: Mới
Bảo hành: Không có Xuất xứ:
Đặt hàng: / 1
Bán bởi gian hàng:
vpptramy
Nguyễn Trãi - HN (Hà Nội)
  Đánh giá GH
0976454666
0976454666
Danh mục gian hàng
Gợi ý cho bạn
Các tin rao vặt
Loại bìa Bìa túi Chất liệu Nhựa
Khổ giấy A4 Kích cỡ (mm) 360*265*0,15

Bìa hồ sơ buộc dây:
-Chất liệu: PP.
- Cúc và dây dù

Nhận xét về Bìa F119 (15v)
Sản phẩm khác từ Gian hàng đảm bảo
Bìa 1 kẹp F4
13.000 VNĐ
305
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa khóa còng 5cm, 7cm
6.000 VNĐ / cái
124
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 40 lá A4 - 04
23.000 VNĐ
232
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 100 lá F 4
50.000 VNĐ
168
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa trình ký đơn A4
12.000 VNĐ
242
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 40 lá F4 - 05
25.000 VNĐ
129
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 20 lá A4
18.000 VNĐ
147
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa kiếng A3
130.000 VNĐ
170
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 60 lá A4 - 08
30.000 VNĐ
115
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa nút F4
2.700 VNĐ
229
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 30 lá F4 - 03
22.000 VNĐ
117
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa kiếng A4
65.000 VNĐ
208
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 60 lá F4 - 09
32.000 VNĐ
118
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa lá F4
1.700 VNĐ
177
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 50 lá A4 - 06
24.000 VNĐ
136
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 2 nút A4
9.000 VNĐ
127
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa trình ký đơn F4
13.000 VNĐ
248
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 30 lá A4 - 02
20.000 VNĐ
137
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 50 lá F4 - 07
26.000 VNĐ
111
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa kiếng A4 CS
110.000 VNĐ
198
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 100 lá A4
44.000 VNĐ
159
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 2 nút F4
10.500 VNĐ
168
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 20 lá F4 - 01
20.000 VNĐ
134
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa còng cua nhựa 2.5 A4
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa còng cua nhựa 3.5 A4
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa 3 dây 10F
8.000 VNĐ
339
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa còng ABBA 2si
23.000 VNĐ
430
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa còng cua nhựa 2.5 F4
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa còng A4 7F 2si
23.000 VNĐ
365
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa Acco 098
5.500 VNĐ
421
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa cây CS 04
6.500 VNĐ
310
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa cây 034
3.500 VNĐ
271
365vn  ·  Hồ Chí Minh
30/08/2014 - 16:25  ·  Chat ngay
Bìa Mica A4 dầy
60.000 VNĐ
180
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 20 lá A4
18.000 VNĐ
117
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa Menu da BM019
65.000 VNĐ
191
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa còng A4 7F 2si
23.000 VNĐ
129
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa File 20 Lá
15.000 VNĐ
125
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa hồ sơ 7cm 2 mặt si
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa kiêng A4
60.000 VNĐ
157
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa hồ sơ A5 7cm 2 mặt si
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 1 kẹp F4
13.000 VNĐ
124
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa màu ngoại A4 (màu đặc biệt)
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa lá F4 E355
2.200 VNĐ
131
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 100 lá F 4
50.000 VNĐ
108
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa còng ABBA 2si
23.000 VNĐ
106
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa hồ sơ 5cm 1 mặt si A4 Kokoyo
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa giấy ngoại A4 thơm các mầu biathoma4
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa còng Plus
69.000 VNĐ
111
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa Acco nhựa 14
4.000 VNĐ
177
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Menu da BM28
75.000 VNĐ
178
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa lá A4 E310
1.400 VNĐ
219
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa màu Đồng Nai A3
76.500 VNĐ
268
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Giấy bìa màu A4 180
30.000 VNĐ
412
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa file 100 lá A Thiên Long
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 1 kẹp A TL
19.500 VNĐ
196
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa khóa còng 5cm, 7cm
6.000 VNĐ / cái
195
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 2 kẹp A TL
23.900 VNĐ
200
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa Menu da 026
75.000 VNĐ
137
nhasachsupham  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 23:15  ·  Gửi tin nhắn
Bìa màu A4 ngoại
24.000 VNĐ
745
vanphongphamhungminh  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 10:37  ·  Chat ngay
Bìa lá flexoffice A4 FO CH 03
3.000 VNĐ / Chiếc
5
Congngheannam  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 09:43  ·  Chat ngay
Bìa lá flexoffice F4 FO CH04
4.000 VNĐ / Chiếc
3
Congngheannam  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 09:43  ·  Chat ngay
Bìa lá flexofficeF4 FO CH 02
4.000 VNĐ / cái
1
Congngheannam  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 09:43  ·  Chat ngay
Bìa lá flexoffice  A4 FO CH01
3.000 VNĐ / cái
1
Congngheannam  ·  Hà Nội
29/08/2014 - 09:43  ·  Chat ngay
Bìa 3 dây 10 phân
8.000 VNĐ / cái
207
dongthinhphat  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 16:48  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 3 dây 7 phân
6.000 VNĐ / cái
250
dongthinhphat  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 16:48  ·  Gửi tin nhắn
Bìa nút F4
2.200 VNĐ / cái
218
dongthinhphat  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 16:48  ·  Gửi tin nhắn
Bìa nút nhựa A4 Plus
2.600 VNĐ / cái
134
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
Bìa da 10 lá A4
12.000 VNĐ / cái
76
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
Bìa cặp hồ sơ 12 ngăn quai sách A
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
Bìa nhựa 10 lá A4
14.000 VNĐ / cái
80
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
Bìa lá nhựa A4
1.600 VNĐ / cái
136   1
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
01686924994
cho tôi hỏi bìa lá nhựa có đi kèm cả thanh nhựa đúng không ? mà nếu mua nhiều thì giá thế nào
Bìa trình ký đơn
10.000 VNĐ / cái
93
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
Bìa cây Trà My
3.000 VNĐ / cái
51
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
Bìa còng cua 2F5 nhựa
16.000 VNĐ / cái
106
vppsangha  ·  Hồ Chí Minh
28/08/2014 - 14:10  ·  Gửi tin nhắn
Bìa còng bật ABBA khổ A4, F4
32.000 VNĐ / cái
24
trungkd_vpp365  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 11:00  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 2 còng 2.5cm bọc kiếng trắng
trungkd_vpp365  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 11:00  ·  Gửi tin nhắn
Bìa 2 còng A4
30.030 VNĐ
98
vanphongphambinhduong  ·  Bình Dương
25/08/2014 - 13:04  ·  Gửi tin nhắn
Bìa nhựa PP Hollder
2.145 VNĐ
206
vanphongphambinhduong  ·  Bình Dương
25/08/2014 - 13:04  ·  Gửi tin nhắn
Bìa còng bật Plus
57.750 VNĐ
138
vanphongphambinhduong  ·  Bình Dương
25/08/2014 - 13:04  ·  Gửi tin nhắn
Bìa flat file
7.700 VNĐ
268
vanphongphambinhduong  ·  Bình Dương
25/08/2014 - 13:04  ·  Gửi tin nhắn
Mua sắm > Sách, đồ văn phòng > Văn phòng phẩm > Bìa (bìa màu, bìa phân trang, bìa mê ca, bìa mica)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bìa F119 (15v) trong mục Bìa