• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
2 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
3 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
4 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
5 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
6 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
7 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
8 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
9 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
10 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
11 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
12 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
13 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
14 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
15 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
16 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
17 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
18 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
19 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
20 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
21 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
22 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
23 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
24 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
25 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
26 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
27 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
28 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
29 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
30 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
31 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
32 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
33 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
34 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
35 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
36 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
37 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
38 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
39 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
40 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
41 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
42 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
43 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
44 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
45 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
46 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
47 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
48 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
49 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
50 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
51 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
52 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
53 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
54 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
55 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
56 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
57 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
58 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
59 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
60 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
61 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
62 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
63 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
64 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
65 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
66 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
67 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
68 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
69 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
70 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
71 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
72 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
73 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
74 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
75 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
76 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
77 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
78 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
79 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
80 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
81 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
82 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
83 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
84 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
85 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
86 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
87 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
88 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
89 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
90 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
91 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
92 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
93 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
94 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
95 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
96 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
97 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
98 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
99 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
100 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
102 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
103 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
104 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
105 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
106 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
107 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
108 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
109 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
110 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
111 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
112 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
113 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
114 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
115 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
116 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
117 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
118 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
119 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
120 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
121 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
122 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
123 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
124 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
125 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
126 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
127 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
128 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
129 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
130 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
131 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
132 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
133 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
134 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
135 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
136 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
137 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
138 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
139 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
140 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
141 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
142 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
143 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
144 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
145 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
146 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
147 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
148 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
149 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
150 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
151 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
152 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
153 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
154 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
155 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
156 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
157 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
158 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
159 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
160 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
161 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
162 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
163 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
164 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
165 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
166 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
167 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
168 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
169 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
170 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
171 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
172 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
173 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
174 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
175 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
176 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
177 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
178 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
179 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
180 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
181 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
182 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
183 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
184 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
185 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
186 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
187 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
188 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
189 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
190 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
191 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
192 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
193 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
194 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
195 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
196 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
197 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
198 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
199 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
200 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
201 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
202 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
203 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
204 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
205 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
206 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
207 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
208 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
209 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
210 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
211 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
212 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
213 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
214 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
215 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
216 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
217 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
218 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
219 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
220 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
221 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
222 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
223 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
224 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
225 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
226 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
227 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
228 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
229 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
230 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
231 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
232 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
233 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
234 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
235 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
236 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
237 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
238 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
239 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
240 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 240 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy