• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/12/2014 3 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
2 19/12/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
3 18/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
4 17/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
5 16/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
6 15/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
7 14/12/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
8 13/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
9 12/12/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
10 11/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
11 10/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
12 09/12/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
13 08/12/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
14 07/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
15 06/12/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
16 05/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
17 04/12/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
18 02/12/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
19 01/12/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
20 30/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
21 29/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
22 28/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
23 27/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
24 26/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
25 25/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
26 24/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
27 23/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
28 22/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
29 21/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
30 20/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
31 19/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
32 18/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
33 17/11/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
34 15/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
35 14/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
36 13/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
37 12/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
38 11/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
39 10/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
40 09/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
41 08/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
42 07/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
43 06/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
44 05/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
45 04/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
46 03/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
47 02/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
48 01/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
49 31/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
50 30/10/2014 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
51 21/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
52 20/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
53 19/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
54 18/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
55 17/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
56 16/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
57 15/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
58 14/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
59 13/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
60 12/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
61 11/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
62 10/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
63 09/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
64 08/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
65 07/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
66 06/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
67 05/10/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
68 02/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
69 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
70 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
71 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
72 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
73 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
74 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
75 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
76 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
77 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
78 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
79 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
80 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
81 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
82 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
83 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
84 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
85 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
86 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
87 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
88 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
89 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
90 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
91 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
92 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
93 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
94 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
95 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
96 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
97 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
98 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
99 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
100 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
101 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
102 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
103 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
104 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
105 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
106 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
107 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
108 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
109 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
110 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
111 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
112 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
113 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
114 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
115 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
116 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
117 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
118 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
119 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
120 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
121 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
122 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
123 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
124 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
125 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
126 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
127 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
128 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
129 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
130 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
131 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
132 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
133 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
134 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
135 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
136 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
137 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
138 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
139 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
140 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
141 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
142 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
143 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
144 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
145 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
146 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
147 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
148 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
149 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
150 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
151 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
152 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
153 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
154 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
155 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
156 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
157 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
158 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
159 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
160 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
161 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
162 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
163 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
164 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
165 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
166 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
167 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
168 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
169 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
170 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
171 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
172 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
173 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
174 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
175 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
176 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
177 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
178 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
179 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
180 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
181 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
182 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
183 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
184 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
185 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
186 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
187 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
188 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
189 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
190 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
192 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
193 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
194 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
195 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
196 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
197 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
198 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
199 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
200 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
201 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
202 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
203 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
204 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
205 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
206 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
207 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
208 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
209 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
210 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
211 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
212 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
213 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
214 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
215 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
216 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
217 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
218 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
219 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
220 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
221 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
222 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
223 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
224 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
225 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
226 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
227 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
228 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
229 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
230 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
231 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
232 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
233 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
234 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
235 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
236 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
237 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
238 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
239 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
240 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
241 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
242 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
243 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
244 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
245 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
246 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
247 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
248 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
249 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
250 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
251 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
252 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
253 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
254 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
255 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
256 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
257 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
258 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
259 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
260 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
261 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
262 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
263 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
264 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
265 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
266 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
267 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
268 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
269 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
270 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
271 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
272 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
273 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
274 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
275 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
276 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
277 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
278 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
279 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
280 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
281 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
282 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
283 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
284 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
285 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
286 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
287 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
288 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
289 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
290 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
291 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
292 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
293 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
294 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
295 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
296 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
297 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
298 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
299 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
300 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
301 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
302 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
303 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
304 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
305 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
306 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
307 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
308 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
309 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
310 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
311 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
312 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
313 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
314 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
315 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
316 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
317 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
318 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
319 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
320 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
321 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
322 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
323 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
324 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
325 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
326 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
327 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
328 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
329 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
330 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
331 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
332 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
333 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
334 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
335 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
336 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
337 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
338 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
339 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
340 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
341 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
342 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
343 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
344 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
345 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
346 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
347 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
348 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
349 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
350 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
351 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
352 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
353 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
354 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
355 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
356 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
357 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
358 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
359 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
360 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
361 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
362 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
363 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
364 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
365 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
366 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
367 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 367 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy