• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
2 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
3 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
4 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
5 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
6 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
7 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
8 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
9 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
10 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
11 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
12 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
13 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
14 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
15 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
16 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
17 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
18 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
19 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
20 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
21 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
22 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
23 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
24 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
25 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
26 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
27 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
28 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
29 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
30 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
31 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
32 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
33 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
34 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
35 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
36 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
37 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
38 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
39 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
40 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
41 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
42 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
43 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
44 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
45 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
46 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
47 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
48 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
49 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
50 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
51 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
52 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
53 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
54 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
55 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
56 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
57 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
58 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
59 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
60 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
61 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
62 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
63 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
64 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
65 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
66 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
67 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
68 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
69 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
70 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
71 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
72 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
73 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
74 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
75 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
76 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
77 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
78 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
79 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
80 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
81 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
82 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
83 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
84 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
85 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
87 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
88 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
89 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
90 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
91 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
92 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
93 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
94 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
95 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
96 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
97 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
98 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
99 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
100 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
103 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
104 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
105 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
106 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
107 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
108 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
109 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
110 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
111 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
112 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
113 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
114 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
115 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
116 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
117 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
118 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
119 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
120 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
121 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
122 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
123 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
124 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
125 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
126 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
127 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
128 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
129 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
130 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
131 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
132 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
133 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
134 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
136 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
137 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
138 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
139 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
140 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
141 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
142 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
143 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
144 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
145 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
146 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
147 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
148 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
149 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
150 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
151 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
152 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
153 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
154 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
155 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
156 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
157 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
158 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
159 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
160 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
161 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
162 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
163 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
164 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
165 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
166 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
167 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
168 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
169 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
170 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
171 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
172 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
173 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
174 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
175 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
176 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
177 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
178 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
179 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
180 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
181 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
182 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
183 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
184 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
185 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
186 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
187 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
188 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
189 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
190 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
192 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
193 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
194 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
195 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
196 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
197 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
198 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
199 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
200 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
201 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
202 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
203 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
204 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
205 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
206 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
207 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
208 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
209 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
210 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
211 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
212 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
213 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
214 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
215 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
216 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
217 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
218 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
219 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
220 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
221 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
222 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
223 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
224 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
225 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
226 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
227 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
228 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
229 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
230 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
231 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
232 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
233 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
234 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
235 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
236 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
237 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
238 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
239 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
240 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
241 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
242 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
243 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
244 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
245 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
246 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
247 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
248 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
249 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
250 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
251 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
252 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
253 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
254 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
255 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
256 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
257 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
258 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
259 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
260 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
261 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
262 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
263 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
264 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
265 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
266 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
267 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
268 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
269 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
270 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
271 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
272 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
273 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
274 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
275 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
276 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
277 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
278 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
279 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
280 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
281 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
282 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
283 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
284 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
285 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
286 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
287 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
288 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
289 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
290 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
291 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
292 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
293 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
294 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
295 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
296 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
297 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
298 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
299 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 299 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy