• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
2 20/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
3 19/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
4 18/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
5 17/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
6 16/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
7 15/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
8 14/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
9 13/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
10 12/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
11 11/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
12 10/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
13 09/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
14 08/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
15 07/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
16 06/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
17 05/10/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
18 02/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
19 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
20 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
21 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
22 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
23 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
24 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
25 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
26 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
27 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
28 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
29 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
30 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
31 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
32 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
33 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
34 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
35 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
36 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
37 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
38 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
39 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
40 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
41 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
42 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
43 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
44 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
45 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
46 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
47 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
48 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
49 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
50 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
51 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
52 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
53 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
54 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
55 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
56 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
57 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
58 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
59 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
60 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
61 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
62 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
63 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
64 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
65 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
66 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
67 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
68 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
69 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
70 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
71 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
72 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
73 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
74 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
75 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
76 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
77 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
78 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
79 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
80 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
81 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
82 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
83 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
84 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
85 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
86 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
87 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
88 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
89 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
90 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
91 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
92 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
93 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
94 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
95 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
96 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
97 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
98 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
99 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
100 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
101 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
102 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
103 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
104 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
105 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
106 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
107 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
108 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
109 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
110 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
111 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
112 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
113 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
114 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
115 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
116 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
118 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
119 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
120 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
121 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
122 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
123 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
124 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
125 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
126 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
127 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
128 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
129 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
130 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
131 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
132 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
133 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
134 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
135 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
136 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
137 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
138 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
139 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
140 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
141 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
142 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
143 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
144 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
145 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
146 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
147 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
148 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
149 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
150 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
151 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
152 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
153 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
154 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
155 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
156 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
157 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
158 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
159 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
160 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
161 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
162 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
163 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
164 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
165 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
166 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
167 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
168 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
169 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
170 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
171 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
172 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
173 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
174 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
175 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
176 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
177 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
178 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
179 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
180 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
181 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
182 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
183 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
184 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
185 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
186 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
187 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
188 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
189 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
190 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
192 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
193 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
194 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
195 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
196 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
197 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
198 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
199 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
200 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
201 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
202 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
203 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
204 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
205 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
206 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
207 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
208 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
209 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
210 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
211 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
212 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
213 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
214 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
215 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
216 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
217 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
218 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
219 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
220 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
221 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
222 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
223 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
224 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
225 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
226 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
227 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
228 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
229 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
230 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
231 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
232 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
233 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
234 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
235 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
236 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
237 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
238 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
239 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
240 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
241 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
242 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
243 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
244 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
245 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
246 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
247 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
248 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
249 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
250 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
251 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
252 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
253 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
254 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
255 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
256 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
257 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
258 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
259 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
260 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
261 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
262 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
263 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
264 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
265 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
266 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
267 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
268 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
269 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
270 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
271 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
272 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
273 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
274 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
275 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
276 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
277 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
278 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
279 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
280 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
281 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
282 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
283 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
284 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
285 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
286 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
287 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
288 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
289 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
290 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
291 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
292 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
293 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
294 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
295 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
296 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
297 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
298 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
299 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
300 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
301 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
302 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
303 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
304 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
305 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
306 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
307 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
308 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
309 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
310 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
311 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
312 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
313 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
314 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
315 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
316 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
317 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 317 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy