• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/01/2015 4 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
2 22/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
3 21/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
4 20/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
5 19/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
6 18/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
7 17/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
8 16/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
9 15/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
10 14/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
11 13/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
12 12/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
13 11/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
14 10/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
15 09/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
16 08/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
17 07/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
18 06/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
19 05/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
20 04/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
21 03/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
22 02/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
23 01/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
24 31/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
25 30/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
26 29/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
27 28/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
28 27/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
29 26/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
30 25/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
31 24/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
32 23/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
33 22/12/2014 3 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
34 19/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
35 18/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
36 17/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
37 16/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
38 15/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
39 14/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
40 13/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
41 12/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
42 11/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
43 10/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
44 09/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
45 08/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
46 07/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
47 06/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
48 05/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
49 04/12/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
50 02/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
51 01/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
52 30/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
53 29/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
54 28/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
55 27/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
56 26/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
57 25/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
58 24/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
59 23/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
60 22/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
61 21/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
62 20/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
63 19/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
64 18/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
65 17/11/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
66 15/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
67 14/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
68 13/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
69 12/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
70 11/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
71 10/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
72 09/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
73 08/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
74 07/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
75 06/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
76 05/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
77 04/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
78 03/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
79 02/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
80 01/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
81 31/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
82 30/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
83 21/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
84 20/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
85 19/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
86 18/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
87 17/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
88 16/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
89 15/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
90 14/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
91 13/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
92 12/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
93 11/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
94 10/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
95 09/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
96 08/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
97 07/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
98 06/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
99 05/10/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
100 02/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
101 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
102 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
103 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
104 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
105 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
106 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
107 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
108 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
109 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
110 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
111 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
112 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
113 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
114 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
115 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
116 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
117 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
118 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
119 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
120 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
122 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
123 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
124 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
125 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
126 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
127 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
128 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
129 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
130 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
131 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
132 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
133 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
134 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
135 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
136 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
137 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
138 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
139 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
140 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
141 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
142 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
143 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
144 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
145 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
146 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
147 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
148 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
149 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
150 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
151 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
152 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
153 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
154 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
155 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
156 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
157 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
158 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
159 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
160 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
161 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
162 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
163 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
164 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
165 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
166 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
167 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
168 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
169 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
170 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
171 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
172 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
173 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
174 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
175 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
176 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
177 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
178 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
179 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
180 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
181 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
182 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
183 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
184 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
185 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
186 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
187 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
188 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
189 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
190 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
191 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
192 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
193 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
194 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
195 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
196 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
197 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
198 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
199 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
200 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
201 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
202 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
203 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
204 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
205 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
206 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
207 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
208 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
209 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
210 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
211 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
212 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
213 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
214 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
215 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
216 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
217 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
218 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
219 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
220 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
221 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
222 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
223 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
224 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
225 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
226 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
227 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
228 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
229 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
230 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
231 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
232 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
233 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
234 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
235 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
236 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
237 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
238 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
239 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
240 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
241 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
242 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
243 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
244 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
245 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
246 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
247 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
248 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
249 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
250 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
251 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
252 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
253 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
254 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
255 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
256 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
257 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
258 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
259 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
260 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
261 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
262 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
263 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
264 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
265 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
266 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
267 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
268 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
269 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
270 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
271 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
272 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
273 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
274 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
275 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
276 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
277 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
278 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
279 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
280 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
281 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
282 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
283 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
284 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
285 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
286 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
287 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
288 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
289 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
290 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
291 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
292 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
293 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
294 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
295 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
296 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
297 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
298 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
299 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
300 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
301 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
302 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
303 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
304 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
305 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
306 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
307 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
308 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
309 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
310 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
311 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
312 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
313 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
314 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
315 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
316 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
317 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
318 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
319 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
320 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
321 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
322 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
323 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
324 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
325 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
326 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
327 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
328 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
329 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
330 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
331 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
332 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
333 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
334 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
335 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
336 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
337 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
338 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
339 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
340 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
341 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
342 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
343 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
344 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
345 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
346 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
347 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
348 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
349 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
350 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
351 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
352 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
353 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
354 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
355 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
356 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
357 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
358 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
359 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
360 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
361 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
362 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
363 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
364 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
365 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
366 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
367 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
368 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
369 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
370 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
371 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
372 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
373 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
374 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
375 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
376 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
377 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
378 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
379 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
380 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
381 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
382 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
383 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
384 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
385 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
386 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
387 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
388 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
389 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
390 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
391 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
392 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
393 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
394 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
395 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
396 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
397 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
398 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
399 25/06/2012 55.000.000 ₫ HondaVAC
Có tổng cộng 399 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy