• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
2 31/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
3 30/10/2014 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
4 21/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
5 20/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
6 19/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
7 18/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
8 17/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
9 16/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
10 15/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
11 14/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
12 13/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
13 12/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
14 11/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
15 10/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
16 09/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
17 08/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
18 07/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
19 06/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
20 05/10/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
21 02/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
22 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
23 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
24 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
25 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
26 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
27 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
28 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
29 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
30 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
31 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
32 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
33 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
34 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
35 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
36 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
37 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
38 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
39 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
40 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
41 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
42 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
43 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
44 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
45 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
46 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
47 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
48 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
49 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
50 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
51 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
52 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
53 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
54 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
55 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
56 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
57 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
58 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
59 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
60 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
61 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
62 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
63 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
64 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
65 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
66 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
67 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
68 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
69 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
70 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
71 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
72 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
73 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
74 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
75 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
76 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
77 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
78 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
79 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
80 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
81 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
82 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
83 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
84 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
85 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
86 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
87 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
88 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
89 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
90 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
91 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
92 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
93 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
94 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
95 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
96 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
97 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
98 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
99 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
100 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
101 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
102 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
103 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
104 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
105 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
106 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
107 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
108 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
109 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
110 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
111 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
112 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
113 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
114 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
115 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
116 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
117 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
118 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
119 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
120 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
121 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
122 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
123 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
124 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
125 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
126 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
127 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
128 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
129 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
130 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
131 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
132 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
133 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
134 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
135 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
136 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
137 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
138 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
139 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
140 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
141 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
142 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
143 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
144 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
145 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
146 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
147 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
148 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
149 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
150 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
151 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
152 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
153 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
154 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
155 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
156 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
157 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
158 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
159 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
160 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
161 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
162 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
163 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
164 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
165 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
166 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
167 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
168 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
169 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
170 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
171 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
172 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
173 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
174 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
175 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
176 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
177 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
178 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
179 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
180 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
181 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
182 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
183 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
184 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
185 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
186 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
187 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
188 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
189 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
190 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
191 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
192 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
193 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
194 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
195 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
196 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
197 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
198 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
199 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
200 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
201 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
202 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
203 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
204 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
205 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
206 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
207 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
208 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
209 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
210 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
211 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
212 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
213 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
214 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
215 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
216 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
217 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
218 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
219 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
220 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
221 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
222 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
223 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
224 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
225 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
226 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
227 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
228 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
229 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
230 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
231 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
232 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
233 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
234 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
235 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
236 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
237 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
238 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
239 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
240 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
241 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
242 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
243 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
244 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
245 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
246 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
247 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
248 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
249 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
250 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
251 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
252 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
253 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
254 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
255 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
256 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
257 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
258 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
259 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
260 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
261 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
262 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
263 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
264 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
265 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
266 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
267 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
268 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
269 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
270 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
271 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
272 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
273 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
274 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
275 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
276 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
277 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
278 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
279 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
280 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
281 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
282 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
283 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
284 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
285 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
286 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
287 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
288 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
289 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
290 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
291 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
292 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
293 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
294 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
295 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
296 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
297 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
298 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
299 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
300 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
301 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
302 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
303 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
304 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
305 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
306 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
307 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
308 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
309 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
310 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
311 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
312 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
313 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
314 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
315 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
316 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
317 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
318 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
319 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
320 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 320 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy