• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
2 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
3 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
4 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
5 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
6 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
7 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
8 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
9 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
10 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
11 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
12 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
13 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
14 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
15 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
16 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
17 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
18 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
19 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
20 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
21 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
22 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
23 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
24 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
25 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
26 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
27 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
28 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
29 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
30 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
31 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
32 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
33 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
34 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
35 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
36 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
37 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
38 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
39 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
40 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
41 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
42 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
43 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
44 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
45 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
46 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
47 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
48 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
49 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
50 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
51 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
52 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
53 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
54 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
55 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
56 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
57 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
58 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
59 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
60 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
61 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
62 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
63 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
64 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
65 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
66 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
67 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
68 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
69 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
70 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
71 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
72 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
73 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
74 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
75 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
76 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
77 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
78 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
79 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
80 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
81 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
82 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
83 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
84 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
85 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
86 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
87 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
88 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
89 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
90 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
91 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
92 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
93 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
94 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
95 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
96 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
97 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
98 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
99 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
100 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
101 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
103 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
104 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
105 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
106 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
107 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
108 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
109 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
110 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
111 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
112 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
113 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
114 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
115 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
117 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
118 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
119 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
120 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
122 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
123 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
124 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
125 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
126 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
127 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
128 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
129 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
130 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
131 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
132 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
133 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
134 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
136 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
137 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
138 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
139 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
140 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
141 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
142 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
143 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
144 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
145 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
146 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
147 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
148 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
149 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
150 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
151 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
152 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
153 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
154 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
155 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
156 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
157 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
158 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
159 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
160 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
161 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
162 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
163 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
164 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
165 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
166 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
167 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
168 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
169 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
170 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
171 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
172 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
173 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
174 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
175 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
176 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
177 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
178 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
179 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
180 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
181 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
182 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
183 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
184 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
185 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
186 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
187 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
188 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
189 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
190 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
191 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
192 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
193 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
194 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
195 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
196 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
197 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
198 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
199 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
200 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
201 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
202 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
203 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
204 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
205 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
206 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
207 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
208 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
209 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
210 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
211 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
212 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
213 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
214 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
215 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
216 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
217 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
218 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
219 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
220 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
221 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
222 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
223 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
224 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
225 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
226 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
227 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
228 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
229 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
230 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
231 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
232 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
233 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
234 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
235 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
236 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
237 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
238 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
239 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
240 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
241 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
242 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 242 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy