• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
2 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
3 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
4 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
5 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
6 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
7 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
8 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
9 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
10 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
11 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
12 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
13 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
14 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
15 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
16 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
17 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
18 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
19 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
20 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
21 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
22 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
23 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
24 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
25 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
26 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
27 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
28 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
29 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
30 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
31 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
32 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
33 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
34 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
35 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
36 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
37 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
38 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
39 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
40 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
41 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
42 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
43 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
44 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
45 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
46 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
47 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
48 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
49 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
50 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
51 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
52 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
53 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
54 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
55 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
56 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
57 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
58 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
59 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
60 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
61 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
62 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
63 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
64 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
65 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
66 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
67 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
68 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
69 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
70 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
71 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
72 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
73 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
74 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
75 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
76 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
77 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
78 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
79 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
80 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
81 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
82 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
83 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
84 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
85 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
86 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
87 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
88 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
89 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
90 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
91 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
92 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
93 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
94 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
95 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
96 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
97 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
98 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
99 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
100 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
101 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
103 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
104 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
105 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
106 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
107 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
108 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
109 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
110 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
111 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
112 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
113 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
114 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
118 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
119 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
120 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
121 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
122 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
123 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
124 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
125 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
126 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
127 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
128 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
129 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
130 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
131 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
132 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
133 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
134 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
135 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
136 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
137 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
138 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
139 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
140 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
141 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
142 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
143 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
144 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
145 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
146 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
147 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
148 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
149 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
150 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
151 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
152 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
153 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
154 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
155 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
156 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
157 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
158 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
159 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
160 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
161 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
162 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
163 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
164 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
165 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
166 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
167 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
168 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
169 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
170 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
171 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
172 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
173 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
174 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
175 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
176 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
177 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
178 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
179 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
180 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
181 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
182 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
183 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
184 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
185 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
186 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
187 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
188 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
189 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
190 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
191 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
192 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
193 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
194 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
195 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
196 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
197 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
198 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
199 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
200 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
201 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
202 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
203 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
204 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
205 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
206 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
207 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
208 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
209 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
210 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
211 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
212 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
213 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
214 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
215 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
216 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
217 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
218 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
219 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
220 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
221 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
222 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
223 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
224 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
225 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
226 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
227 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
228 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
229 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
230 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
231 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
232 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
233 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
234 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
235 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
236 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
237 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
238 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
239 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
240 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
241 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
242 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
243 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
244 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
245 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
246 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
247 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
248 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
249 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
250 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
251 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
252 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
253 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
254 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
255 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
256 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
257 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
258 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
259 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
260 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
261 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
262 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
263 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
264 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
265 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
266 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 266 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy