• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
2 21/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
3 20/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
4 19/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
5 18/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
6 17/11/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
7 15/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
8 14/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
9 13/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
10 12/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
11 11/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
12 10/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
13 09/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
14 08/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
15 07/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
16 06/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
17 05/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
18 04/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
19 03/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
20 02/11/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
21 01/11/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
22 31/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
23 30/10/2014 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
24 21/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
25 20/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
26 19/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
27 18/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
28 17/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
29 16/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
30 15/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
31 14/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
32 13/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
33 12/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
34 11/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
35 10/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
36 09/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
37 08/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
38 07/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
39 06/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
40 05/10/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
41 02/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
42 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
43 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
44 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
45 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
46 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
47 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
48 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
49 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
50 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
51 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
52 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
53 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
54 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
55 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
56 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
57 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
58 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
59 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
60 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
61 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
62 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
63 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
64 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
65 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
66 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
67 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
68 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
69 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
70 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
71 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
72 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
73 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
74 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
75 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
76 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
77 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
78 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
79 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
80 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
81 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
82 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
83 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
84 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
85 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
86 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
87 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
88 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
89 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
90 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
91 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
92 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
93 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
94 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
95 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
96 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
97 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
98 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
99 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
100 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
101 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
102 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
103 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
104 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
105 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
106 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
107 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
108 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
109 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
110 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
111 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
112 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
113 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
114 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
115 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
116 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
117 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
118 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
119 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
120 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
122 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
123 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
124 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
125 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
126 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
127 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
128 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
129 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
130 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
131 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
132 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
133 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
134 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
135 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
136 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
137 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
138 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
139 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
140 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
141 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
142 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
143 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
144 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
145 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
146 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
147 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
148 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
149 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
150 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
151 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
152 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
153 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
154 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
155 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
156 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
157 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
158 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
159 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
160 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
161 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
162 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
163 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
164 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
165 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
166 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
167 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
168 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
169 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
170 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
171 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
172 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
173 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
174 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
175 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
176 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
177 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
178 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
179 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
180 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
181 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
182 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
183 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
184 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
185 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
186 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
187 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
188 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
189 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
190 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
192 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
193 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
194 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
195 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
196 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
197 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
198 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
199 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
200 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
201 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
202 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
203 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
204 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
205 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
206 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
207 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
208 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
209 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
210 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
211 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
212 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
213 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
214 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
215 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
216 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
217 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
218 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
219 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
220 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
221 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
222 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
223 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
224 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
225 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
226 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
227 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
228 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
229 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
230 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
231 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
232 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
233 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
234 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
235 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
236 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
237 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
238 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
239 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
240 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
241 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
242 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
243 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
244 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
245 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
246 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
247 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
248 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
249 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
250 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
251 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
252 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
253 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
254 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
255 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
256 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
257 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
258 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
259 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
260 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
261 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
262 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
263 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
264 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
265 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
266 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
267 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
268 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
269 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
270 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
271 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
272 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
273 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
274 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
275 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
276 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
277 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
278 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
279 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
280 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
281 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
282 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
283 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
284 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
285 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
286 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
287 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
288 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
289 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
290 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
291 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
292 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
293 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
294 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
295 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
296 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
297 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
298 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
299 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
300 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
301 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
302 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
303 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
304 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
305 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
306 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
307 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
308 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
309 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
310 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
311 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
312 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
313 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
314 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
315 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
316 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
317 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
318 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
319 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
320 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
321 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
322 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
323 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
324 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
325 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
326 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
327 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
328 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
329 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
330 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
331 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
332 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
333 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
334 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
335 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
336 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
337 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
338 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
339 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
340 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 340 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy