• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
2 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
3 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
4 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
5 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
6 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
7 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
8 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
9 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
10 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
11 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
12 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
13 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
14 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
15 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
16 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
17 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
18 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
19 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
20 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
21 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
22 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
23 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
24 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
25 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
26 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
27 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
28 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
29 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
30 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
31 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
32 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
33 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
34 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
35 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
36 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
37 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
38 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
39 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
40 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
41 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
42 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
43 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
44 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
45 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
46 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
47 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
48 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
49 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
50 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
51 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
52 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
53 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
54 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
55 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
56 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
57 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
58 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
59 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
60 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
61 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
62 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
63 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
64 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
65 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
66 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
67 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
68 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
69 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
70 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
71 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
72 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
73 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
74 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
75 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
76 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
77 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
78 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
79 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
80 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
81 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
82 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
83 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
84 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
85 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
87 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
88 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
89 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
90 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
91 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
92 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
93 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
94 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
95 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
96 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
97 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
98 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
99 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
100 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
101 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
102 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
103 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
104 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
105 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
106 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
107 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
108 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
109 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
110 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
111 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
112 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
113 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
114 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
118 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
119 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
120 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
121 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
122 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
123 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
124 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
125 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
126 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
127 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
128 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
129 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
130 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
131 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
132 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
133 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
134 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
136 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
137 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
138 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
139 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
140 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
141 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
142 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
143 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
144 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
145 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
146 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
147 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
148 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
149 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
150 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
151 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
152 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
153 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
154 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
155 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
156 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
157 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
158 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
159 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
160 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
161 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
162 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
163 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
164 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
165 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
166 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
167 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
168 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
169 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
170 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
171 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
172 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
173 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
174 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
175 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
176 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
177 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
178 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
179 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
180 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
181 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
182 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
183 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
184 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
185 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
186 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
187 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
188 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
189 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
190 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
192 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
193 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
194 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
195 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
196 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
197 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
198 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
199 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
200 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
201 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
202 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
203 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
204 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
205 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
206 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
207 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
208 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
209 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
210 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
211 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
212 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
213 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
214 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
215 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
216 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
217 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
218 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
219 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
220 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
221 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
222 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
223 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
224 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
225 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
226 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
227 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
228 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
229 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
230 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
231 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
232 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
233 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
234 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
235 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
236 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
237 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
238 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
239 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
240 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
241 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
242 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
243 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
244 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
245 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
246 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
247 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
248 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
249 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
250 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
251 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
252 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
253 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
254 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
255 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
256 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
257 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
258 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
259 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
260 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
261 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
262 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
263 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
264 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
265 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
266 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
267 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
268 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
269 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
270 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
271 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
272 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
273 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
274 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
275 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
276 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
277 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
278 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
279 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
280 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
281 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
282 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
283 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
284 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 284 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy