• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
2 19/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
3 18/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
4 17/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
5 16/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
6 15/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
7 14/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
8 13/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
9 12/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
10 11/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
11 10/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
12 09/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
13 08/10/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
14 07/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
15 06/10/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
16 05/10/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
17 02/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
18 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
19 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
20 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
21 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
22 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
23 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
24 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
25 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
26 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
27 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
28 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
29 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
30 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
31 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
32 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
33 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
34 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
35 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
36 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
37 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
38 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
39 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
40 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
41 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
42 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
43 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
44 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
45 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
46 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
47 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
48 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
49 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
50 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
51 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
52 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
53 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
54 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
55 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
56 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
57 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
58 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
59 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
60 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
61 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
62 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
63 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
64 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
65 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
66 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
67 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
68 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
69 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
70 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
71 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
72 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
73 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
74 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
75 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
76 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
77 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
78 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
79 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
80 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
81 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
82 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
83 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
84 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
85 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
86 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
87 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
88 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
89 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
90 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
91 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
92 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
93 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
94 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
95 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
96 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
97 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
98 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
99 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
100 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
101 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
103 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
104 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
105 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
106 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
107 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
108 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
109 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
110 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
111 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
112 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
113 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
114 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
115 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
118 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
119 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
120 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
121 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
122 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
123 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
124 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
125 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
126 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
127 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
128 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
129 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
130 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
131 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
132 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
133 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
134 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
135 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
136 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
137 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
138 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
139 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
140 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
141 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
142 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
143 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
144 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
145 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
146 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
147 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
148 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
149 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
150 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
151 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
152 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
153 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
154 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
155 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
156 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
157 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
158 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
159 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
160 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
161 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
162 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
163 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
164 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
165 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
166 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
167 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
168 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
169 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
170 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
171 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
172 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
173 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
174 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
175 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
176 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
177 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
178 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
179 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
180 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
181 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
182 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
183 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
184 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
185 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
186 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
187 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
188 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
189 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
190 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
191 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
192 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
193 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
194 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
195 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
196 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
197 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
198 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
199 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
200 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
201 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
202 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
203 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
204 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
205 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
206 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
207 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
208 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
209 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
210 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
211 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
212 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
213 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
214 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
215 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
216 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
217 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
218 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
219 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
220 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
221 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
222 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
223 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
224 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
225 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
226 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
227 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
228 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
229 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
230 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
231 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
232 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
233 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
234 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
235 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
236 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
237 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
238 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
239 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
240 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
241 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
242 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
243 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
244 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
245 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
246 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
247 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
248 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
249 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
250 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
251 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
252 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
253 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
254 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
255 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
256 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
257 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 VNĐ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
258 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
259 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
260 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
261 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
262 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
263 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
264 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
265 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
266 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
267 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
268 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
269 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
270 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
271 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
272 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
273 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
274 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
275 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
276 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
277 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
278 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
279 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
280 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
281 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
282 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
283 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
284 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
285 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
286 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
287 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
288 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
289 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
290 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
291 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
292 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
293 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
294 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
295 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
296 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
297 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
298 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
299 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
300 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
301 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
302 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
303 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
304 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
305 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
306 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
307 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
308 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
309 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
310 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
311 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
312 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Giá không đổi Headdoanhthu
313 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
314 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
315 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
316 25/06/2012 55.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 316 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) trong mục Xe máy