Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/04/2016 12 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
2 17/04/2016 20 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
3 28/03/2016 27 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
4 01/03/2016 16 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
5 14/02/2016 20 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
6 25/01/2016 43 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
7 13/12/2015 31 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
8 12/11/2015 37 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
9 06/10/2015 19 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
10 17/09/2015 20 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
11 28/08/2015 26 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
12 02/08/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ethangloimotor
13 01/08/2015 3 ngày 50.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ headdoanhthu
14 29/07/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ethangloimotor
15 28/07/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ headdoanhthu
16 27/07/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ethangloimotor
17 26/07/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
18 25/07/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
19 24/07/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ headdoanhthu
20 23/07/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ethangloimotor
21 22/07/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ headdoanhthu
22 21/07/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
23 20/07/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
24 19/07/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
25 18/07/2015 8 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
26 10/07/2015 10 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
27 30/06/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ headdoanhthu
28 29/06/2015 2 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
29 27/06/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
30 26/06/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
31 25/06/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
32 24/06/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
33 23/06/2015 1 ngày 50.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ headdoanhthu
34 22/06/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
35 21/06/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
36 20/06/2015 3 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
37 17/06/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
38 15/06/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
39 14/06/2015 7 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
40 07/06/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
41 06/06/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
42 04/06/2015 4 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
43 31/05/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
44 30/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
45 29/05/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
46 28/05/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
47 27/05/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
48 25/05/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
49 24/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
50 23/05/2015 3 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
51 20/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
52 19/05/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
53 17/05/2015 3 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
54 14/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
55 13/05/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
56 11/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
57 10/05/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
58 08/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
59 07/05/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
60 05/05/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
61 03/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
62 02/05/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
63 01/05/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
64 30/04/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
65 29/04/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
66 27/04/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
67 25/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
68 24/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
69 23/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
70 22/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
71 21/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
72 20/04/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
73 19/04/2015 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ Ethangloimotor
74 15/04/2015 3 ngày 49.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
75 12/04/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
76 10/04/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
77 09/04/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ Ethangloimotor
78 07/04/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
79 06/04/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
80 05/04/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
81 04/04/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
82 03/04/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
83 02/04/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
84 01/04/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
85 31/03/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
86 30/03/2015 1 ngày 49.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
87 29/03/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
88 27/03/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
89 26/03/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
90 25/03/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
91 24/03/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
92 23/03/2015 10 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
93 13/03/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ Ethangloimotor
94 12/03/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
95 11/03/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
96 10/03/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
97 09/03/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
98 08/03/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
99 06/03/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
100 04/03/2015 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
101 03/03/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
102 02/03/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
103 01/03/2015 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
104 28/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
105 27/02/2015 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
106 26/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
107 25/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
108 24/02/2015 6 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
109 18/02/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
110 17/02/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
111 16/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
112 15/02/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
113 14/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
114 13/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
115 12/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
116 11/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
117 10/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
118 09/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
119 08/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
120 07/02/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 06/02/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
122 05/02/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
123 04/02/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
124 03/02/2015 3 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
125 31/01/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
126 29/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
127 28/01/2015 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
128 26/01/2015 4 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
129 22/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
130 21/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
131 20/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
132 19/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
133 18/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
134 17/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
135 16/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
136 15/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
137 14/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
138 13/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
139 12/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
140 11/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
141 10/01/2015 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
142 09/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
143 08/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
144 07/01/2015 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
145 06/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
146 05/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
147 04/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
148 03/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
149 02/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
150 01/01/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
151 31/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
152 30/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
153 29/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
154 28/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
155 27/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
156 26/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
157 25/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
158 24/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
159 23/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
160 22/12/2014 3 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
161 19/12/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
162 18/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
163 17/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
164 16/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
165 15/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
166 14/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
167 13/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
168 12/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
169 11/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
170 10/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
171 09/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
172 08/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
173 07/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
174 06/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
175 05/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
176 04/12/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
177 02/12/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
178 01/12/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
179 30/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
180 29/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
181 28/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
182 27/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
183 26/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
184 25/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
185 24/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
186 23/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
187 22/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
188 21/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
189 20/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
190 19/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
191 18/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
192 17/11/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
193 15/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
194 14/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
195 13/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
196 12/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
197 11/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
198 10/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
199 09/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
200 08/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
201 07/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
202 06/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
203 05/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
204 04/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
205 03/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
206 02/11/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
207 01/11/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
208 31/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
209 30/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
210 21/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
211 20/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
212 19/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
213 18/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
214 17/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
215 16/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
216 15/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
217 14/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
218 13/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
219 12/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
220 11/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
221 10/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
222 09/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
223 08/10/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
224 07/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
225 06/10/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ xemaylehang
226 05/10/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
227 02/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
228 01/10/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
229 30/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
230 29/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
231 28/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
232 27/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
233 26/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
234 25/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
235 24/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
236 23/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
237 22/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
238 21/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
239 20/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
240 19/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
241 18/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
242 17/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
243 16/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
244 15/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
245 14/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
246 13/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
247 12/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
248 11/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
249 10/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
250 09/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
251 08/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
252 07/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
253 06/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
254 05/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
255 04/09/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
256 03/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
257 02/09/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
258 01/09/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
259 31/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
260 30/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
261 29/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
262 28/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
263 27/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
264 26/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
265 25/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
266 24/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
267 23/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
268 22/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
269 21/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
270 20/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
271 19/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
272 18/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
273 17/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
274 16/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
275 15/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ xemaythanhnhan
276 14/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
277 13/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
278 12/08/2014 2 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
279 10/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
280 09/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
281 08/08/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ headdoanhthu
282 07/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
283 06/08/2014 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ xemaylehang
284 05/08/2014 5 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
285 31/07/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ headdoanhthu
286 30/07/2014 36 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
287 24/06/2014 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
288 18/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
289 17/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
290 16/06/2014 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
291 14/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
292 13/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
293 12/06/2014 7 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
294 05/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
295 04/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
296 03/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
297 02/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
298 01/06/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
299 31/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
300 30/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
301 29/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
302 28/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
303 27/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
304 26/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
305 25/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
306 24/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
307 23/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
308 22/05/2014 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
309 21/05/2014 30 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
310 21/04/2014 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
311 15/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
312 14/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
313 13/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
314 12/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
315 11/04/2014 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
316 09/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
317 08/04/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
318 06/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
319 05/04/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
320 04/04/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
321 03/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
322 02/04/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
323 01/04/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
324 31/03/2014 10 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
325 21/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
326 20/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
327 19/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
328 18/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
329 17/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
330 16/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
331 15/03/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
332 13/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
333 12/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
334 11/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
335 10/03/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
336 08/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
337 07/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
338 06/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
339 05/03/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
340 04/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
341 03/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
342 02/03/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
343 01/03/2014 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
344 27/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
345 26/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
346 25/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
347 24/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
348 23/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
349 22/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
350 21/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
351 20/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
352 19/02/2014 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
353 18/02/2014 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
354 17/02/2014 5 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
355 12/02/2014 6 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
356 06/02/2014 13 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
357 24/01/2014 28 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
358 27/12/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
359 25/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
360 24/12/2013 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
361 23/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
362 22/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
363 21/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
364 20/12/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
365 19/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
366 18/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
367 17/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
368 16/12/2013 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ xemaylehang
369 10/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
370 09/12/2013 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
371 07/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
372 06/12/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
373 05/12/2013 10 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ hungchungnghia
374 25/11/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
375 24/11/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
376 23/11/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
377 21/11/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
378 20/11/2013 8 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
379 12/11/2013 2 ngày 50.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
380 10/11/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
381 09/11/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
382 08/11/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
383 07/11/2013 10 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
384 28/10/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ headdoanhthu
385 26/10/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
386 24/10/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
387 21/10/2013 4 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
388 17/10/2013 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
389 11/10/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
390 09/10/2013 7 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
391 02/10/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
392 30/09/2013 5 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
393 25/09/2013 14 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
394 11/09/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
395 10/09/2013 4 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
396 06/09/2013 11 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
397 26/08/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
398 22/08/2013 4 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
399 18/08/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
400 15/08/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
401 14/08/2013 10 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
402 04/08/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ethangloimotor
403 03/08/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
404 02/08/2013 2 ngày 50.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
405 31/07/2013 13 ngày 50.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
406 18/07/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
407 16/07/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
408 14/07/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
409 13/07/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
410 12/07/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
411 11/07/2013 12 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
412 29/06/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Headdoanhthu
413 28/06/2013 1 ngày 50.500.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
414 27/06/2013 1 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
415 26/06/2013 15 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
416 11/06/2013 12 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
417 30/05/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
418 27/05/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
419 22/05/2013 7 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
420 15/05/2013 3 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
421 12/05/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
422 11/05/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
423 07/05/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
424 03/05/2013 11 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
425 22/04/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
426 20/04/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
427 18/04/2013 8 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
428 10/04/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
429 05/04/2013 3 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
430 02/04/2013 7 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
431 26/03/2013 8 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
432 18/03/2013 6 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
433 12/03/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
434 11/03/2013 4 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
435 07/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
436 06/03/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
437 05/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
438 04/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
439 03/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
440 02/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
441 01/03/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
442 28/02/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
443 27/02/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
444 26/02/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
445 25/02/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
446 24/02/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
447 19/02/2013 4 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
448 15/02/2013 5 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
449 10/02/2013 6 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
450 04/02/2013 3 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
451 01/02/2013 6 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
452 26/01/2013 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
453 24/01/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
454 23/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
455 22/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
456 21/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
457 20/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
458 19/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
459 18/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
460 17/01/2013 2 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
461 15/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
462 14/01/2013 1 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ Ethangloimotor
463 13/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
464 12/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
465 11/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
466 10/01/2013 1 ngày 49.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
467 09/01/2013 9 ngày 49.000.000 ₫ Giảm 6.000.000 VNĐ Headdoanhthu
468 31/12/2012 24 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
469 07/12/2012 23 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ Ethangloimotor
470 14/11/2012 1 ngày 49.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ Headdoanhthu
471 13/11/2012 7 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
472 06/11/2012 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
473 04/11/2012 18 ngày 55.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Ethangloimotor
474 17/10/2012 2 ngày 50.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
475 15/10/2012 8 ngày 50.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
476 07/10/2012 3 ngày 51.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
477 04/10/2012 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
478 02/10/2012 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
479 01/10/2012 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
480 29/09/2012 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ HondaVAC
481 26/09/2012 9 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
482 17/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
483 16/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
484 15/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
485 14/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
486 13/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
487 12/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
488 11/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
489 10/09/2012 1 ngày 54.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
490 09/09/2012 2 ngày 54.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ HondaVAC
491 07/09/2012 1 ngày 57.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ HondaVAC
492 06/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
493 05/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
494 04/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
495 03/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
496 02/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
497 01/09/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
498 31/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
499 30/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
500 29/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
501 28/08/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
502 27/08/2012 3 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
503 24/08/2012 4 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
504 20/08/2012 2 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
505 18/08/2012 4 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
506 14/08/2012 14 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
507 31/07/2012 6 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
508 25/07/2012 2 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
509 23/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Headdoanhthu
510 22/07/2012 2 ngày 55.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
511 20/07/2012 10 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
512 10/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
513 09/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
514 08/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
515 07/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
516 06/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
517 05/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
518 04/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
519 03/07/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
520 02/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
521 01/07/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
522 30/06/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi Headdoanhthu
523 29/06/2012 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
524 28/06/2012 1 ngày 55.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
525 27/06/2012 2 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Headdoanhthu
526 25/06/2012 55.000.000 ₫ HondaVAC
Có tổng cộng 526 thay đổi giá của sản phẩm Honda PCX 125 Việt Nam ( Màu Đen ) đã được hệ thống ghi lại.