• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Cáp quang (fiber), Mua bán Cáp quang (fiber) giá tốt nhất

Dây thuê bao quang treo 4FO FTTH2 (có sợi Aramid Yarn)
2.000₫
11 gian hàng bán
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 8FO (OFC-SS-SM8C)
9.800₫
9 gian hàng bán
Cáp quang Single Mode 4 sợi (cáp quang treo)
2.300₫
9 gian hàng bán
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 24FO (OFC-SS-SM24C)
11.800₫
9 gian hàng bán
Cáp quang Single Mode 8 sợi (cáp quang treo)
9.100₫
8 gian hàng bán

Cáp quang (fiber), Mua bán Cáp quang (fiber) giá tốt nhất