• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Cáp quang (fiber), Mua bán Cáp quang (fiber) giá tốt nhất

Cáp quang Single Mode 4 sợi (cáp quang treo)
3.500₫
11 gian hàng bán
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 4FO (OFC-SS-SM4C)
2.100₫
12 gian hàng bán
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 24FO (OFC-SS-SM24C)
13.800₫
12 gian hàng bán
Cáp quang luồn cống Single Mode 12FO (OFC-DU-SM12C)
12.500₫
10 gian hàng bán
Cáp quang SingleMode 12 core.
11.300₫
11 gian hàng bán

Cáp quang (fiber), Mua bán Cáp quang (fiber) giá tốt nhất