Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop nhiều người bán

TOP 1
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
170.000₫
41 gian hàng bán
14997.341
TOP 2
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
200.000₫
39 gian hàng bán
341185.450
TOP 3
Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
245.000₫
38 gian hàng bán
3887.197
TOP 5
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
200.000₫
33 gian hàng bán
5636.856
TOP 6
Kingmax - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
245.000₫
30 gian hàng bán
6560.5784
TOP 8
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1600MHz - PC3 12800
210.000₫
27 gian hàng bán
716.6601
TOP 10
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
210.000₫
24 gian hàng bán
5452.5709
HẠNG 11
Kingston - DDRam - 2GB - bus 800HMz - PC 5300
220.000₫
24 gian hàng bán
916.2421
HẠNG 14
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 - Tray
210.000₫
23 gian hàng bán
108.8452
HẠNG 15
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
95.000₫
22 gian hàng bán
108123.07218
HẠNG 16
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400 - Tray
205.000₫
22 gian hàng bán
1621.8566
HẠNG 17
Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10666
195.000₫
21 gian hàng bán
321.3911
HẠNG 22
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
195.000₫
19 gian hàng bán
614.185
HẠNG 27
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5300
130.000₫
16 gian hàng bán
6376.1697
HẠNG 28
Kingmax - DDR2 - 1GB  - bus 800MHz - PC2 6400
280.000₫
16 gian hàng bán
1741.3015
HẠNG 29
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1066MHz - PC3 8500
220.000₫
16 gian hàng bán
1218.3073
HẠNG 30
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
85.000₫
16 gian hàng bán
512.589
HẠNG 38
Kingston - DDR2 - 4GB (2x2GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
420.000₫
15 gian hàng bán
4229.650
HẠNG 39
Kingston - DDR2 - 1GB - Bus 800Mhz – PC2 6400 - (Tray)
90.000₫
15 gian hàng bán
1817.579
<<<123...>>