Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop nhiều người bán

TOP 1
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
210.000₫
42 gian hàng bán
9690.918
TOP 2
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
220.000₫
41 gian hàng bán
231170.960
TOP 3
Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
220.000₫
39 gian hàng bán
2583.152
TOP 4
Kingmax - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
220.000₫
36 gian hàng bán
4957.1402
TOP 6
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
220.000₫
31 gian hàng bán
4535.206
TOP 9
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1600MHz - PC3 12800
210.000₫
29 gian hàng bán
515.5471
TOP 11
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
210.000₫
27 gian hàng bán
3849.9998
TOP 12
Kingston - DDRam - 2GB - bus 800HMz - PC 5300
220.000₫
26 gian hàng bán
815.4141
TOP 14
Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10666
220.000₫
25 gian hàng bán
320.8271
TOP 16
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
220.000₫
24 gian hàng bán
76119.78816
TOP 17
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 - Tray
210.000₫
24 gian hàng bán
98.3502
TOP 19
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400 - Tray
220.000₫
23 gian hàng bán
1221.1066
TOP 21
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
200.000₫
21 gian hàng bán
513.312
TOP 23
Kingmax - DDR2 - 1GB  - bus 800MHz - PC2 6400
85.000₫
20 gian hàng bán
1040.2305
TOP 26
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5300
260.000₫
18 gian hàng bán
5074.5587
TOP 31
Corsair (VS2GB1333D3) - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
465.000₫
17 gian hàng bán
38.942
TOP 34
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1066MHz - PC3 8500
220.000₫
16 gian hàng bán
517.1432
TOP 35
Kingston - DDR2 - 1GB - Bus 800Mhz – PC2 6400 - (Tray)
85.000₫
16 gian hàng bán
1417.033
<<<123...>>