Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/02/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
2 26/02/2017 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Vipmobile2012
3 18/02/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
4 17/02/2017 25 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
5 23/01/2017 18 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
6 05/01/2017 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
7 03/01/2017 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
8 01/01/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ shopdienthoai805
9 31/12/2016 23 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Vipmobile2012
10 08/12/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
11 03/12/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
12 01/12/2016 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
13 15/11/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
14 14/11/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ shopdienthoai805
15 12/11/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
16 11/11/2016 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
17 07/11/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
18 05/11/2016 38 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Vipmobile2012
19 28/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
20 27/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
21 26/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
22 25/09/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
23 24/09/2016 17 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
24 07/09/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
25 02/09/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
26 23/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
27 20/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
28 18/08/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
29 17/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
30 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
31 30/07/2016 9 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
32 21/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
33 20/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
34 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
35 18/07/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
36 03/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
37 02/07/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
38 29/06/2016 4 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
39 25/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
40 24/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
41 22/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
42 21/06/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 19/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
44 18/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
45 17/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
46 16/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
47 15/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
48 14/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
49 12/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
50 11/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
51 10/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
52 09/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
53 08/06/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
54 02/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 01/06/2016 14 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 18/05/2016 5 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobiletuongvy
57 13/05/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 10/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
59 09/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
60 08/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 06/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 04/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 03/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
64 02/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
65 01/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
66 30/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
67 29/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
68 28/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
69 25/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
70 24/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
71 21/04/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
72 18/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
73 17/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
74 16/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
75 15/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
76 14/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
77 13/04/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
78 11/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
79 10/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
80 09/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
81 08/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
82 07/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
83 06/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
84 05/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
85 04/04/2016 7 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
86 28/03/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
87 25/03/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
88 10/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
89 09/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
90 08/03/2016 17 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
91 20/02/2016 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
92 16/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
93 14/02/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
94 10/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
95 09/02/2016 8 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
96 01/02/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
97 29/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
98 28/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
99 24/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
100 23/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
101 19/01/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
102 18/01/2016 38 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
103 11/12/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
104 09/12/2015 9 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tinthanhmobile
105 30/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
106 29/11/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
107 25/11/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
108 22/11/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
109 20/11/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
110 15/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
111 14/11/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
112 03/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
113 02/11/2015 10 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
114 23/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
115 22/10/2015 14 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
116 08/10/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
117 03/10/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
118 30/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
119 29/09/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
120 26/09/2015 10 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
121 16/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
122 15/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
123 14/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
124 12/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
125 11/09/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
126 07/09/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
127 04/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
128 03/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
129 02/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
130 31/08/2015 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ daiphuminh
131 26/08/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
132 22/08/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
133 21/08/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thuduc_skygiare
134 20/08/2015 19 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
135 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
136 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
137 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
138 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
139 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
140 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
141 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
142 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
143 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
144 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
145 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
146 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
147 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
148 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
149 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
150 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
151 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
152 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
153 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
154 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
155 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
156 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
157 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
158 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
159 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
160 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
161 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
162 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
163 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
164 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
165 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
166 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
167 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
168 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
169 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
170 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
171 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
172 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
173 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
174 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
175 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
176 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
177 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
178 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
179 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
180 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
181 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
182 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
183 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
184 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
185 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
186 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
187 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
188 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
189 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
190 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
191 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
192 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
193 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
194 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
195 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
196 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
197 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
198 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
199 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
200 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
201 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
202 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
203 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
204 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
205 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
206 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
207 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
208 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
209 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
210 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
211 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
212 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
213 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
214 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
215 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
216 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
217 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
218 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
219 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
220 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
221 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
222 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
223 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
224 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
225 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
226 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
227 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
228 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
229 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
230 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
231 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
232 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
233 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
234 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
235 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
236 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
237 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
238 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
239 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
240 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
241 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
242 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
243 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
244 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
245 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
246 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
247 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
248 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
249 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
250 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
251 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
252 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
253 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
254 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
255 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
256 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
257 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
258 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
259 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
260 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
261 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
262 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
263 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
264 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
265 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
266 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
267 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
268 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
269 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
270 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
271 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
272 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
273 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
274 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
275 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
276 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
277 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
278 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
279 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
280 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
281 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
282 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
283 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
284 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
285 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
286 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
287 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
288 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
289 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
290 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
291 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
292 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
293 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
294 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
295 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
296 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
297 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
298 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
299 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
300 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
301 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
302 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
303 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
304 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
305 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
306 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
307 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
308 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
309 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
310 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
311 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
312 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
313 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
314 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
315 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
316 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
317 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
318 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
319 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
320 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
321 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
322 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
323 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
324 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
325 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
326 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
327 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
328 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
329 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
330 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
331 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
332 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
333 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
334 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
335 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
336 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
337 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
338 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
339 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
340 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
341 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
342 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
343 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
344 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
345 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
346 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
347 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
348 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
349 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
350 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
351 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
352 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
353 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
354 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
355 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
356 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
357 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
358 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
359 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
360 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
361 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
362 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
363 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
364 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
365 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
366 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
367 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
368 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
369 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
370 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
371 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
372 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
373 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
374 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
375 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
376 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
377 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
378 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
379 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
380 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
381 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
382 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
383 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
384 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
385 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
386 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
387 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
388 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
389 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
390 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
391 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
392 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
393 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
394 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
395 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
396 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
397 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
398 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
399 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
400 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
401 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
402 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
403 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
404 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
405 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
406 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
407 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
408 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
409 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
410 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
411 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
412 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
413 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
414 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
415 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
416 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
417 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
418 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
419 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
420 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
421 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
422 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
423 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
424 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
425 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
426 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
427 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
428 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
429 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
430 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
431 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
432 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
433 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
434 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
435 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
436 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
437 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
438 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
439 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
440 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
441 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
442 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
443 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
444 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
445 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
446 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
447 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
448 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
449 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
450 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
451 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
452 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
453 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
454 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
455 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
456 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
457 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
458 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
459 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
460 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
461 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
462 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
463 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
464 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
465 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
466 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
467 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
468 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
469 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
470 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
471 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
472 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
473 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
474 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
475 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
476 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
477 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
478 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
479 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
480 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
481 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
482 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
483 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
484 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
485 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
486 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
487 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
488 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
489 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
490 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
491 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
492 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
493 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
494 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
495 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
496 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
497 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
498 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
499 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
500 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
501 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
502 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
503 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
504 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
505 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
506 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
507 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
508 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
509 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
510 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
511 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
512 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
513 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
514 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
515 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
516 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
517 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
518 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
519 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
520 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
521 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
522 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
523 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
524 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
525 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
526 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
527 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
528 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
529 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
530 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
531 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
532 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
533 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
534 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
535 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
536 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
537 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
538 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
539 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
540 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
541 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
542 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
543 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
544 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
545 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
546 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
547 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
548 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
549 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
550 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
551 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
552 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
553 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
554 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
555 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
556 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
557 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
558 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
559 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
560 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
561 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
562 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
563 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
564 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
565 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
566 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
567 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
568 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
569 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
570 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
571 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
572 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
573 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
574 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
575 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
576 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
577 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
578 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
579 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
580 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
581 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
582 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
583 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
584 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
585 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
586 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
587 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
588 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
589 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
590 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
591 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
592 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
593 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
594 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
595 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
596 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
597 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
598 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
599 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
600 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
601 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
602 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
603 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
604 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
605 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
606 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
607 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
608 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
609 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
610 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
611 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
612 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
613 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
614 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
615 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
616 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
617 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
618 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
619 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
620 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
621 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
622 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
623 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
626 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
627 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
628 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
629 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
630 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
631 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
633 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
634 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
635 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
636 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
637 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
638 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
639 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
640 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
641 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
642 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
643 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
644 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
645 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
646 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
647 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
648 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
649 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
650 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
651 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
652 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
653 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
654 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
655 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
656 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
657 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
658 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
659 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
660 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
661 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
662 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
663 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
664 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
665 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
666 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
667 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
668 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
669 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
670 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
671 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
672 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
673 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
674 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
675 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
676 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
677 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
678 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
679 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
680 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
681 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
682 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
683 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
684 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
685 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
686 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
687 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
688 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
689 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
690 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
691 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
692 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
693 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
694 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
695 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
696 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
697 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
698 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
699 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
700 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
701 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
702 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
703 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
704 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
705 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
706 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
707 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
708 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
709 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
710 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
711 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
712 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
713 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
714 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
715 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
716 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
717 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
718 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
719 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
720 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
721 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
722 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
723 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
724 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
725 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
726 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
727 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
728 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
729 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
730 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
731 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
732 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
733 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
734 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
735 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
736 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
737 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
738 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
739 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
740 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
741 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
742 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
743 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
744 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
745 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
746 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
747 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
748 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
749 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
750 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
751 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
752 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
753 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
754 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
755 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
756 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
757 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
758 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
759 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
760 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
761 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
762 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
763 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
764 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
765 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
766 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
767 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
768 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
769 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
770 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
771 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
772 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
773 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
774 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
775 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
776 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
777 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
778 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
779 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
780 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
781 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
782 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
783 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
784 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
785 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
786 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
787 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
788 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
789 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
790 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
791 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
792 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
793 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
794 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
795 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
796 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
797 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
798 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
799 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
800 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
801 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
802 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
803 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
804 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
805 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
806 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
807 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
808 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
809 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
810 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
811 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
812 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
813 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
814 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
815 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
816 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
817 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
818 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
819 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
820 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
821 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
822 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
823 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
824 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
825 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
826 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
827 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
828 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
829 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
830 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
831 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
832 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
833 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
834 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
835 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
836 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
837 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
838 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
839 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
840 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
841 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
842 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
843 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
844 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
845 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
846 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
847 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
848 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
849 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
850 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
851 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
852 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
853 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
854 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
856 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
857 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
858 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
859 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
860 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
861 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
862 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
863 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
864 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
865 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
866 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
867 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
868 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
869 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
870 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
871 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
872 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
873 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
874 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
875 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
876 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
877 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
878 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
879 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
880 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
881 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
882 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
883 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
884 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
885 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
886 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
887 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
888 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
889 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
890 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
891 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
892 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
893 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
894 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
895 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
896 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
897 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
898 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
899 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
900 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
901 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
902 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
903 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
904 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
905 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
906 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
907 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
908 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
909 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
910 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
911 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
912 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
913 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
914 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
915 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
916 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
917 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
918 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
919 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
920 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
921 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
922 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
923 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
924 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
925 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
926 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
927 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
928 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
929 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
930 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
931 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
932 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
933 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
934 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
935 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
936 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
937 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
938 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
939 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
940 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
941 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
942 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
943 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
944 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
945 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
946 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
947 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
948 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
949 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
950 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
951 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
952 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
953 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
954 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
955 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
956 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
957 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
958 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
959 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
960 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
961 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
962 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
963 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
964 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
965 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 965 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.