• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
2 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
3 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
4 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
5 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
6 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
7 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
8 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
9 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
10 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
11 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
12 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
13 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
14 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
15 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
16 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
17 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
18 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
19 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
20 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
21 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
22 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
23 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
24 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
25 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
26 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
27 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
28 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
29 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
30 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
31 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
32 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
33 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
34 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
35 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
36 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
37 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
38 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
39 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
40 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
41 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
42 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
43 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
44 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
45 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
46 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
47 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
48 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
49 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
50 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
51 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
52 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
53 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
54 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
55 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
56 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
57 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
58 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
59 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
60 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
61 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
62 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
63 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
64 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
65 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
66 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
67 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
68 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
69 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
70 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
71 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
72 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
73 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
74 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
75 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
76 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
77 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
78 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
79 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
80 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
81 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
82 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
83 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
84 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
85 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
86 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
87 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
88 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
89 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
90 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
91 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
92 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
93 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
94 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
95 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
96 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
97 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
98 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
99 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
100 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
101 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
102 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
103 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
104 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
105 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
106 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
107 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
108 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
109 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
110 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
111 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
112 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
113 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
114 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
115 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
116 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
117 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
118 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
119 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
120 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
121 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
122 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
123 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
124 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
125 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
126 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
127 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
128 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
129 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
130 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
131 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
132 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
133 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
134 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
135 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
136 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
137 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
138 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
139 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
140 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
141 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
142 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
143 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
144 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
145 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
146 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
147 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
148 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
149 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
150 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
151 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
152 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
153 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
154 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
155 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
156 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
157 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
158 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
159 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
160 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
161 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
162 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
163 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
164 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
165 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
166 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
167 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
168 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
169 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
170 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
171 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
172 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
173 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
174 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
175 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
176 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
177 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
178 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
179 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
180 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
181 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
182 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
183 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
184 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
185 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
186 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
187 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
188 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
189 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
190 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
191 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
192 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
193 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
194 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
195 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
196 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
197 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
198 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
199 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
200 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
201 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
202 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
203 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
204 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
205 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
206 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
207 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
208 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
209 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
210 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
211 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
212 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
213 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
214 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
215 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
216 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
217 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
218 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
219 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
220 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
221 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
222 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
223 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
224 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
225 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
226 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
227 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
228 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
229 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
230 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
231 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
232 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
233 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
234 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
235 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
236 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
237 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
238 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
239 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
240 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
241 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
242 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
243 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
244 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
245 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
246 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
247 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
248 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
249 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
250 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
251 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
252 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
253 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
254 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
255 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
256 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
257 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
258 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
259 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
260 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
261 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
262 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
263 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
264 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
265 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
266 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
267 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
268 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
269 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
270 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
271 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
272 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
273 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
274 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
275 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
276 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
277 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
278 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
279 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
280 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
281 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
282 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
283 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
284 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
285 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
286 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
287 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
288 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
289 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
290 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
291 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
292 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
293 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
294 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
295 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
296 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
297 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
298 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
299 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
300 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
301 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
302 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
303 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
304 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
305 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
306 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
307 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
308 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
309 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
310 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
311 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
312 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
313 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
314 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
315 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
316 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
317 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
318 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
319 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
320 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
321 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
322 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
323 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
324 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
325 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
326 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
327 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
328 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
329 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
330 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
331 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
332 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
333 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
334 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
335 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
336 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
337 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
338 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
339 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
340 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
341 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
342 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
343 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
344 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
345 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
346 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
347 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
348 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
349 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
350 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
351 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
352 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
353 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
354 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
355 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
356 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
357 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
358 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
359 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
360 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
361 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
362 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
363 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
364 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
365 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
366 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
367 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
368 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
369 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
370 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
371 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
372 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
373 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
374 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
375 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
376 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
377 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
378 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
379 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
380 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
381 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
382 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
383 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
384 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
385 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
386 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
387 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
388 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
389 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
390 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
391 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
392 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
393 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
394 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
395 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
396 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
397 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
398 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
399 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
400 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
401 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
402 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
403 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
404 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
405 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
406 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
407 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
408 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
409 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
410 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
411 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
412 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
413 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
414 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
415 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
416 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
417 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
418 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
419 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
420 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
421 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
422 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
423 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
424 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
425 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
426 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
427 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
428 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
429 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
430 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
431 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
432 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
433 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
434 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
435 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
436 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
437 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
438 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
439 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
440 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
441 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
442 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
443 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
444 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
445 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
446 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
447 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
448 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
449 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
450 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
451 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
452 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
453 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
454 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
455 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
456 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
457 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
458 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
459 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
460 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
461 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
462 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
463 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
464 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
465 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
466 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
467 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
468 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
469 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
470 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
471 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
472 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
473 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
474 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
475 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
476 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
477 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
478 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
479 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
480 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
481 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
482 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
483 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
484 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
485 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
486 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
487 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
488 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
489 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
490 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
491 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
492 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
493 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
494 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
495 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
496 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
497 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
498 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
499 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
500 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
501 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
502 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
503 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
504 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
505 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
506 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
507 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
508 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
509 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
510 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
511 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
512 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
513 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
514 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
515 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
516 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
517 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
518 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
519 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
520 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
521 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
522 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
523 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
524 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
525 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
526 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
527 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
528 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
529 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
530 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
531 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
532 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
533 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
534 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
535 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
536 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
537 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
538 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
539 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
540 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
541 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
542 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
543 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
544 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
545 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
546 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
547 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
548 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
549 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
550 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
551 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
552 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
553 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
554 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
555 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
556 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
557 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
558 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
559 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
560 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
561 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
562 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
563 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
564 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
565 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
566 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
567 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
568 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
569 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
570 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
571 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
572 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
573 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
574 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
575 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
576 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
577 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
578 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
579 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
580 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
581 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
582 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
583 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
584 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
585 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
586 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
587 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
588 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
589 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
590 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
591 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
592 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
593 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
594 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
595 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
596 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
597 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
598 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
599 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
600 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
601 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
602 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
603 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
604 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
605 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
606 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
607 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
608 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
609 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
610 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
611 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
612 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
613 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
614 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
615 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
616 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
617 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
618 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
619 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
620 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
622 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
623 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
624 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
625 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
626 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
627 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
628 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
629 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
630 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
631 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
632 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
633 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
634 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
635 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
636 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
637 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
638 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
639 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
640 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
641 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
642 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
643 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
644 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
645 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
646 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
647 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
650 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
651 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
652 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
653 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
654 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
655 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
656 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
657 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
658 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
659 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
660 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
661 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
662 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
663 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
664 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
665 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
666 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
667 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
668 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
669 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
670 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
671 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
672 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
673 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
674 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
675 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
676 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
677 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
678 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
679 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
680 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
681 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
682 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
683 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
684 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
685 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
686 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
687 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
688 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
689 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
690 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
691 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
692 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
693 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
694 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
695 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
696 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
697 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
698 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
699 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
700 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
701 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
702 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
704 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
705 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
706 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
707 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
708 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
709 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
710 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
711 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
712 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
713 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
714 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
715 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
716 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
717 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
718 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
719 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
720 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
721 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
722 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
723 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
724 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
725 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
726 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
727 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 727 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile