• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
2 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thuduc_skygiare
3 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
4 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
5 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
6 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
7 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
8 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
9 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
10 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
11 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
12 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
13 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
14 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
15 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
16 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
17 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
18 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
19 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
20 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
21 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
22 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
23 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
24 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
25 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
26 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
27 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
28 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
29 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
30 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
31 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
32 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
33 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
34 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
35 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
36 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
37 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
38 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
39 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
40 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
41 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
42 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
43 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
44 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
45 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
46 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
47 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
48 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
49 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
50 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
51 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
52 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
53 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
54 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
55 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
56 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
57 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
58 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
59 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
60 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
61 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
62 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
63 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
64 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
65 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
66 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
67 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
68 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
69 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
70 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
71 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
72 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
73 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
74 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
75 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
76 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
77 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
78 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
79 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
80 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
81 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
82 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
83 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
84 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
85 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
86 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
87 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
88 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
89 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
90 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
91 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
92 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
93 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
94 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
95 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
96 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
97 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
98 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
99 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
100 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
101 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
102 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
103 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
104 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
105 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
106 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
107 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
108 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
109 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
110 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
111 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
112 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
113 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
114 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
115 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
116 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
117 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
118 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
119 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
120 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
121 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
122 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
123 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
124 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
125 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
126 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
127 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
128 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
129 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
130 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
131 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
132 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
133 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
134 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
135 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
136 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
137 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
138 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
139 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
140 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
141 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
142 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
143 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
144 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
145 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
146 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
147 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
148 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
149 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
150 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
151 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
152 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
153 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
154 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
155 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
156 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
157 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
158 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
159 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
160 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
161 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
162 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
163 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
164 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
165 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
166 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
167 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
168 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
169 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
170 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
171 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
172 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
173 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
174 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
175 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
176 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
177 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
178 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
179 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
180 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
181 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
182 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
183 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
184 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
185 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
186 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
187 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
188 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
189 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
191 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
192 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
193 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
194 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
195 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
196 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
197 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
198 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
199 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
200 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
201 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
202 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
203 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
204 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
205 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
206 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
207 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
208 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
209 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
210 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
211 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
212 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
213 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
214 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
215 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
216 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
217 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
218 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
219 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
220 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
221 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
222 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
223 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
224 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
225 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
226 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
227 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
228 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
229 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
230 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
231 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
232 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
233 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
234 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
235 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
236 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
237 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
238 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
239 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
240 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
241 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
242 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
243 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
244 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
245 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
246 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
247 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
248 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
249 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
250 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
251 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
252 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
253 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
254 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
255 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
256 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
257 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
258 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
259 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
260 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
261 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
262 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
263 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
264 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
265 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
266 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
267 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
268 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
269 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
270 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
271 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
272 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
273 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
274 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
275 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
276 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
277 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
278 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
279 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
280 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
281 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
282 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
283 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
284 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
285 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
286 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
287 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
288 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
289 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
290 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
291 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
292 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
293 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
294 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
295 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
296 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
297 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
298 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
299 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
300 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
301 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
302 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
303 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
304 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
305 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
306 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
307 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
308 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
309 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
310 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
311 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
312 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
313 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
314 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
315 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
316 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
317 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
318 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
319 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
320 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
321 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
322 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
323 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
324 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
325 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
326 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
327 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
328 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
329 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
330 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
331 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
332 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
333 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
334 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
335 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
336 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
337 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
338 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
339 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
340 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
341 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
342 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
343 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
344 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
345 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
346 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
347 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
348 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
349 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
350 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
351 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
352 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
353 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
354 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
355 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
356 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
357 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
358 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
359 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
360 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
361 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
362 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
363 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
364 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
365 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
366 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
367 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
368 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
369 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
370 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
371 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
372 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
373 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
374 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
375 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
376 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
377 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
378 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
379 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
380 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
381 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
382 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
383 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
384 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
385 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
386 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
387 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
388 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
389 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
390 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
391 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
392 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
393 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
394 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
395 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
396 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
397 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
398 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
399 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
400 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
401 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
402 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
403 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
404 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
405 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
406 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
407 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
408 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
409 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
410 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
411 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
412 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
413 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
414 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
415 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
416 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
417 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
418 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
419 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
420 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
421 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
422 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
423 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
424 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
425 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
426 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
427 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
428 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
429 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
430 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
431 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
432 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
433 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
434 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
435 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
436 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
437 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
438 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
439 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
440 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
441 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
442 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
443 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
444 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
445 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
446 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
447 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
448 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
449 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
450 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
451 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
452 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
453 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
454 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
455 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
456 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
457 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
458 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
459 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
460 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
461 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
462 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
463 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
464 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
465 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
466 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
467 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
468 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
469 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
470 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
471 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
472 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
473 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
474 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
475 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
476 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
477 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
478 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
479 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
480 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
481 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
482 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
483 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
484 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
485 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
486 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
487 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
488 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
489 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
490 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
491 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
492 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
493 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
494 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
495 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
496 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
497 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
498 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
499 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
500 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
501 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
502 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
503 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
504 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
505 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
506 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
507 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
508 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
509 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
510 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
511 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
512 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
513 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
514 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
515 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
516 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
517 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
518 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
519 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
520 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
521 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
522 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
523 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
524 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
525 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
526 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
527 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
528 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
529 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
530 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
531 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
532 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
533 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
534 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
535 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
536 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
537 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
538 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
539 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
540 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
541 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
542 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
543 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
544 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
545 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
546 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
547 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
548 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
549 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
550 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
551 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
552 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
553 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
554 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
555 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
556 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
557 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
558 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
559 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
560 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
561 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
562 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
563 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
564 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
565 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
566 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
567 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
568 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
569 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
570 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
571 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
572 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
573 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
574 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
575 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
576 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
577 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
578 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
579 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
580 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
581 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
582 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
583 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
584 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
585 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
586 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
587 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
588 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
589 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
590 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
591 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
592 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
593 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
594 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
595 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
596 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
597 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
598 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
599 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
600 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
601 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
602 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
603 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
604 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
605 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
606 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
607 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
608 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
609 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
610 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
611 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
612 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
613 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
614 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
615 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
616 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
617 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
618 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
619 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
620 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
621 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
622 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
623 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
624 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
625 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
626 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
627 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
628 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
629 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
630 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
631 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
632 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
633 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
634 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
635 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
636 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
637 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
638 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
639 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
640 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
641 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
642 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
643 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
644 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
645 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
646 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
647 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
650 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
651 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
652 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
653 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
654 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
655 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
656 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
657 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
659 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
660 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
661 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
662 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
663 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
664 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
665 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
666 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
667 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
668 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
669 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
670 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
671 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
672 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
673 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
674 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
675 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
676 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
677 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
678 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
679 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
680 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
681 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
682 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
683 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
684 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
685 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
686 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
687 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
688 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
689 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
690 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
691 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
692 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
693 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
694 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
695 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
696 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
697 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
698 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
699 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
700 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
701 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
702 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
704 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
705 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
706 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
707 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
708 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
709 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
710 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
711 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
712 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
713 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
714 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
715 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
716 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
717 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
718 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
719 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
720 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
721 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
722 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
723 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
724 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
725 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
726 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
727 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
728 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
729 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
730 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
731 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
732 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
733 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
734 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
735 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
736 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
737 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
738 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
739 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
740 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
741 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
742 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
743 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
744 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
745 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
746 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
747 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
748 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
749 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
750 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
751 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
752 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
753 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
754 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
755 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
756 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
757 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
758 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
759 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
760 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
761 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
762 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 762 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile