Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/05/2017 2 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 10/05/2017 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 09/05/2017 4 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 05/05/2017 67 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
5 27/02/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
6 26/02/2017 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Vipmobile2012
7 18/02/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
8 17/02/2017 25 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
9 23/01/2017 18 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
10 05/01/2017 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
11 03/01/2017 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
12 01/01/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ shopdienthoai805
13 31/12/2016 23 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Vipmobile2012
14 08/12/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
15 03/12/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
16 01/12/2016 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
17 15/11/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
18 14/11/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ shopdienthoai805
19 12/11/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
20 11/11/2016 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
21 07/11/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
22 05/11/2016 38 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Vipmobile2012
23 28/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
24 27/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
25 26/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
26 25/09/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 24/09/2016 17 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
28 07/09/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
29 02/09/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
30 23/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
31 20/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
32 18/08/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
33 17/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
34 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
35 30/07/2016 9 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
36 21/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
37 20/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
38 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
39 18/07/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
40 03/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
41 02/07/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
42 29/06/2016 4 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
43 25/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
44 24/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
45 22/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
46 21/06/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 19/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
48 18/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
49 17/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
50 16/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
51 15/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
52 14/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
53 12/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
54 11/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
55 10/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
56 09/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
57 08/06/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
58 02/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 01/06/2016 14 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
60 18/05/2016 5 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobiletuongvy
61 13/05/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 10/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
63 09/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
64 08/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
65 06/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
66 04/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
67 03/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
68 02/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
69 01/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
70 30/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
71 29/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
72 28/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
73 25/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
74 24/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
75 21/04/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
76 18/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
77 17/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
78 16/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
79 15/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
80 14/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
81 13/04/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
82 11/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
83 10/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
84 09/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
85 08/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
86 07/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
87 06/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
88 05/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
89 04/04/2016 7 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
90 28/03/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
91 25/03/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
92 10/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
93 09/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
94 08/03/2016 17 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
95 20/02/2016 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
96 16/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
97 14/02/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
98 10/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
99 09/02/2016 8 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
100 01/02/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
101 29/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
102 28/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
103 24/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
104 23/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
105 19/01/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
106 18/01/2016 38 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
107 11/12/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
108 09/12/2015 9 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tinthanhmobile
109 30/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
110 29/11/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
111 25/11/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
112 22/11/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
113 20/11/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
114 15/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
115 14/11/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
116 03/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
117 02/11/2015 10 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
118 23/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
119 22/10/2015 14 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
120 08/10/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
121 03/10/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
122 30/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
123 29/09/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
124 26/09/2015 10 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
125 16/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
126 15/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
127 14/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
128 12/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
129 11/09/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
130 07/09/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
131 04/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
132 03/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
133 02/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
134 31/08/2015 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ daiphuminh
135 26/08/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
136 22/08/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
137 21/08/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thuduc_skygiare
138 20/08/2015 19 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
139 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
140 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
141 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
142 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
143 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
144 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
145 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
146 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
147 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
148 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
149 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
150 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
151 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
152 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
153 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
154 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
155 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
156 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
157 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
158 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
159 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
160 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
161 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
162 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
163 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
164 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
165 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
166 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
167 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
168 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
169 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
170 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
171 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
172 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
173 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
174 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
175 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
176 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
177 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
178 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
179 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
180 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
181 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
182 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
183 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
184 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
185 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
186 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
187 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
188 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
189 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
190 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
191 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
192 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
193 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
194 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
195 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
196 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
197 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
198 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
199 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
200 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
201 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
202 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
203 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
204 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
205 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
206 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
207 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
208 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
209 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
210 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
211 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
212 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
213 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
214 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
215 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
216 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
217 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
218 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
219 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
220 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
221 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
222 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
223 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
224 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
225 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
226 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
227 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
228 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
229 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
230 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
231 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
232 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
233 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
234 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
235 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
236 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
237 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
238 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
239 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
240 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
241 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
242 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
243 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
244 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
245 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
246 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
247 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
248 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
249 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
250 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
251 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
252 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
253 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
254 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
255 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
256 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
257 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
258 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
259 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
260 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
261 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
262 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
263 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
264 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
265 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
266 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
267 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
268 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
269 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
270 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
271 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
272 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
273 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
274 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
275 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
276 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
277 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
278 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
279 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
280 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
281 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
282 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
283 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
284 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
285 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
286 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
287 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
288 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
289 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
290 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
291 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
292 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
293 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
294 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
295 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
296 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
297 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
298 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
299 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
300 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
301 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
302 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
303 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
304 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
305 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
306 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
307 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
308 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
309 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
310 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
311 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
312 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
313 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
314 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
315 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
316 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
317 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
318 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
319 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
320 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
321 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
322 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
323 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
324 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
325 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
326 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
327 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
328 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
329 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
330 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
331 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
332 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
333 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
334 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
335 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
336 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
337 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
338 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
339 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
340 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
341 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
342 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
343 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
344 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
345 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
346 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
347 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
348 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
349 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
350 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
351 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
352 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
353 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
354 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
355 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
356 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
357 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
358 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
359 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
360 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
361 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
362 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
363 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
364 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
365 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
366 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
367 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
368 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
369 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
370 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
371 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
372 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
373 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
374 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
375 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
376 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
377 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
378 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
379 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
380 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
381 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
382 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
383 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
384 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
385 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
386 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
387 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
388 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
389 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
390 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
391 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
392 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
393 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
394 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
395 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
396 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
397 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
398 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
399 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
400 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
401 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
402 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
403 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
404 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
405 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
406 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
407 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
408 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
409 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
410 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
411 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
412 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
413 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
414 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
415 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
416 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
417 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
418 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
419 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
420 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
421 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
422 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
423 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
424 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
425 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
426 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
427 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
428 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
429 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
430 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
431 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
432 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
433 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
434 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
435 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
436 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
437 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
438 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
439 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
440 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
441 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
442 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
443 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
444 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
445 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
446 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
447 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
448 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
449 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
450 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
451 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
452 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
453 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
454 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
455 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
456 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
457 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
458 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
459 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
460 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
461 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
462 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
463 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
464 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
465 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
466 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
467 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
468 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
469 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
470 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
471 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
472 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
473 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
474 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
475 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
476 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
477 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
478 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
479 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
480 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
481 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
482 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
483 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
484 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
485 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
486 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
487 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
488 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
489 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
490 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
491 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
492 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
493 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
494 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
495 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
496 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
497 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
498 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
499 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
500 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
501 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
502 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
503 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
504 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
505 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
506 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
507 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
508 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
509 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
510 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
511 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
512 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
513 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
514 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
515 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
516 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
517 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
518 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
519 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
520 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
521 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
522 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
523 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
524 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
525 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
526 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
527 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
528 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
529 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
530 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
531 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
532 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
533 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
534 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
535 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
536 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
537 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
538 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
539 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
540 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
541 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
542 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
543 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
544 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
545 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
546 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
547 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
548 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
549 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
550 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
551 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
552 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
553 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
554 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
555 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
556 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
557 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
558 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
559 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
560 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
561 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
562 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
563 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
564 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
565 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
566 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
567 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
568 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
569 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
570 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
571 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
572 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
573 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
574 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
575 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
576 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
577 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
578 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
579 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
580 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
581 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
582 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
583 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
584 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
585 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
586 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
587 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
588 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
589 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
590 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
591 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
592 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
593 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
594 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
595 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
596 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
597 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
598 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
599 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
600 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
601 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
602 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
603 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
604 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
605 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
606 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
607 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
608 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
609 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
610 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
611 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
612 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
613 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
614 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
615 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
616 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
617 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
618 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
619 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
620 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
621 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
622 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
623 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
624 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
625 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
626 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
627 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
628 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
633 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
634 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
635 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
638 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
639 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
640 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
641 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
642 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
643 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
644 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
645 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
646 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
647 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
648 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
649 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
650 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
651 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
652 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
653 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
654 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
655 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
656 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
657 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
658 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
659 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
660 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
661 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
662 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
663 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
664 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
665 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
666 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
667 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
668 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
669 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
670 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
671 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
672 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
673 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
674 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
675 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
676 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
677 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
678 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
679 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
680 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
681 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
682 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
683 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
684 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
685 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
686 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
687 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
688 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
689 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
690 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
691 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
692 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
693 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
694 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
695 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
696 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
697 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
698 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
699 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
700 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
701 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
702 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
703 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
704 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
705 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
706 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
707 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
708 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
709 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
710 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
711 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
712 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
713 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
714 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
715 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
716 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
717 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
718 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
719 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
720 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
721 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
722 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
723 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
724 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
725 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
726 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
727 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
728 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
729 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
730 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
731 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
732 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
733 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
734 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
735 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
736 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
737 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
738 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
739 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
740 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
741 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
742 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
743 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
744 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
745 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
746 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
747 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
748 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
749 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
750 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
751 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
752 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
753 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
754 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
755 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
756 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
757 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
758 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
759 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
760 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
761 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
762 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
763 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
764 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
765 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
766 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
767 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
768 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
769 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
770 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
771 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
772 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
773 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
774 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
775 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
776 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
777 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
778 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
779 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
780 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
781 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
782 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
783 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
784 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
785 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
786 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
787 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
788 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
789 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
790 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
791 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
792 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
793 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
794 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
795 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
796 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
797 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
798 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
799 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
800 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
801 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
802 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
803 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
804 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
805 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
806 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
807 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
808 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
809 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
810 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
811 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
812 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
813 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
814 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
815 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
816 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
817 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
818 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
819 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
820 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
821 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
822 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
823 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
824 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
825 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
826 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
827 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
828 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
829 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
830 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
831 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
832 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
833 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
834 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
835 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
836 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
837 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
838 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
839 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
840 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
841 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
842 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
843 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
844 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
845 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
846 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
847 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
848 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
849 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
850 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
851 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
852 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
853 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
854 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
856 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
857 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
858 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
859 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
860 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
861 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
862 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
863 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
864 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
865 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
866 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
867 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
868 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
869 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
870 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
871 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
872 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
873 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
874 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
875 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
876 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
877 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
878 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
879 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
880 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
881 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
882 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
883 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
884 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
885 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
886 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
887 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
888 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
889 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
890 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
891 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
892 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
893 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
894 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
895 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
896 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
897 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
898 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
899 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
900 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
901 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
902 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
903 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
904 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
905 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
906 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
907 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
908 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
909 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
910 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
911 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
912 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
913 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
914 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
915 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
916 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
917 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
918 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
919 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
920 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
921 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
922 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
923 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
924 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
925 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
926 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
927 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
928 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
929 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
930 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
931 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
932 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
933 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
934 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
935 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
936 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
937 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
938 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
939 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
940 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
941 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
942 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
943 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
944 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
945 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
946 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
947 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
948 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
949 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
950 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
951 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
952 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
953 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
954 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
955 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
956 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
957 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
958 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
959 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
960 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
961 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
962 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
963 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
964 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
965 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
966 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
967 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
968 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
969 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 969 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.