• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
2 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
3 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
4 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
5 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
6 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
7 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
8 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
9 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
10 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
11 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
12 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
13 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
14 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
15 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
16 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
17 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
18 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
19 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
20 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
21 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
22 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
23 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
24 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
25 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
26 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
27 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
28 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
29 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
30 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
31 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
32 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
33 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
34 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
35 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
36 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
37 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
38 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
39 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
40 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
41 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
42 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
43 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
44 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
45 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
46 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
47 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
48 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
49 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
50 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
51 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
52 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
53 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
54 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
55 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
56 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
57 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
58 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
59 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
60 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
61 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
62 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
63 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
64 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
65 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
66 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
67 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
68 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
69 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
70 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
71 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
72 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
73 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
74 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
75 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
76 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
77 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
78 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
79 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
80 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
81 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
82 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
83 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
84 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
85 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
86 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
87 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
88 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
89 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
90 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
91 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
92 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
93 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
94 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
95 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
96 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
97 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
98 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
99 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
100 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
101 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
102 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
103 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
104 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
105 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
106 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
107 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
108 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
109 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
110 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
111 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
112 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
113 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
114 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
115 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
116 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
117 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
118 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
119 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
120 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
121 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
122 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
123 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
124 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
125 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
126 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
127 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
128 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
129 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
130 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
131 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
132 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
133 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
134 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
135 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
136 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
137 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
138 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
139 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
140 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
141 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
142 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
143 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
144 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
145 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
146 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
147 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
148 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
149 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
150 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
151 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
152 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
153 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
154 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
155 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
156 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
157 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
158 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
159 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
160 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
161 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
162 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
163 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
164 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
165 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
166 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
167 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
168 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
169 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
170 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
171 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
172 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
173 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
174 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
175 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
176 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
177 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
178 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
179 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
180 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
181 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
182 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
183 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
184 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
185 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
186 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
187 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
188 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
189 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
190 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
191 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
192 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
193 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
194 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
195 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
196 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
197 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
198 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
199 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
200 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
201 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
202 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
203 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
204 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
205 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
206 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
207 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
208 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
209 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
210 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
211 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
212 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
213 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
214 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
215 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
216 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
217 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
218 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
219 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
220 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
221 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
222 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
223 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
224 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
225 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
226 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
227 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
228 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
229 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
230 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
231 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
232 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
233 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
234 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
235 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
236 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
237 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
238 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
239 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
240 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
241 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
242 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
243 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
244 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
245 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
246 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
247 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
248 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
249 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
250 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
251 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
252 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
253 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
254 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
255 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
256 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
257 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
258 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
259 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
260 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
261 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
262 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
263 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
264 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
265 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
266 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
267 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
268 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
269 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
270 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
271 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
272 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
273 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
274 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
275 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
276 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
277 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
278 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
279 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
280 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
281 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
282 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
283 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
284 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
285 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
286 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
287 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
288 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
289 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
290 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
291 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
292 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
293 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
294 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
295 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
296 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
297 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
298 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
299 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
300 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
301 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
302 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
303 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
304 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
305 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
306 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
307 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
308 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
309 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
310 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
311 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
312 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
313 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
314 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
315 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
316 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
317 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
318 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
319 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
320 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
321 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
322 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
323 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
324 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
325 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
326 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
327 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
328 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
329 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
330 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
331 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
332 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
333 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
334 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
335 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
336 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
337 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
338 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
339 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
340 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
341 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
342 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
343 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
344 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
345 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
346 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
347 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
348 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
349 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
350 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
351 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
352 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
353 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
354 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
355 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
356 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
357 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
358 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
359 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
360 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
361 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
362 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
363 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
364 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
365 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
366 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
367 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
368 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
369 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
370 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
371 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
372 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
373 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
374 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
375 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
376 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
377 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
378 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
379 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
380 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
381 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
382 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
383 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
384 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
385 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
386 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
387 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
388 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
389 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
390 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
391 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
392 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
393 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
394 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
395 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
396 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
397 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
398 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
399 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
400 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
401 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
402 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
403 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
404 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
405 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
406 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
407 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
408 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
409 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
410 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
411 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
412 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
413 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
414 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
415 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
416 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
417 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
418 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
419 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
420 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
421 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
422 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
423 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
424 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
425 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
428 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
429 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
430 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
431 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
432 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
433 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
434 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
435 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
436 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
437 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
438 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
439 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
440 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
441 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
442 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
443 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
444 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
445 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
446 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
447 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
448 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
449 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
450 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
451 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
452 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
453 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
454 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
455 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
456 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
457 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
458 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
459 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
460 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
461 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
462 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
463 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
464 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
465 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
466 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
467 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
468 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
469 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
470 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
471 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
472 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
473 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
474 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
475 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
476 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
477 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
478 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
479 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
480 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
481 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
482 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
483 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
484 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
485 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
486 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
487 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
488 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
489 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
490 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
491 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
492 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
493 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
494 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
495 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
496 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
497 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
498 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
499 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
500 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
501 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
502 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
503 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
504 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
505 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
506 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
507 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
508 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
509 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
510 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
511 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
512 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
513 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
514 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
515 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
516 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
517 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
518 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
519 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
520 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
521 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
522 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
523 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
524 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
525 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
526 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
527 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
528 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
529 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
530 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
531 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
532 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
533 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
534 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
535 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
536 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
537 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
538 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
539 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
540 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
541 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
542 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
543 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
544 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
545 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
546 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
547 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
548 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
549 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
550 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
551 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
552 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
553 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
554 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
555 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
556 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
557 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
558 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
559 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
560 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
561 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
562 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
563 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
564 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
565 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
566 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
567 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
568 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
569 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
570 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
571 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
572 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
573 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
574 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
575 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
576 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
577 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
578 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
579 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
580 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
581 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
582 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
583 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
584 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
585 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
586 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
587 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
588 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
589 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
590 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
591 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
592 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
593 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
594 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
595 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
596 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
597 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
598 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
599 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
600 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
601 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
602 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
603 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
604 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
605 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
606 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
607 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
608 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
609 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
610 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
611 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
612 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
613 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
614 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
615 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
616 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
617 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
618 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
619 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
620 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
621 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
622 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
623 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
626 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
627 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
628 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
633 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
634 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
635 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
638 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
639 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
640 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
641 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
642 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
643 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
644 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
645 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
646 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
647 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
648 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
649 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
650 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
651 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
652 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
653 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
654 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
655 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
656 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
657 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
658 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
659 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
660 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
661 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
662 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
663 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
664 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
665 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
666 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
667 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
668 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
669 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
670 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
671 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
672 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
673 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
674 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
675 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
676 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
677 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
678 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
679 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
680 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
681 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
682 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
683 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
684 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
685 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
686 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
687 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
688 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
689 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
690 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
691 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
692 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
693 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
694 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
695 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
696 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
697 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
698 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
699 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
700 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
701 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
702 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
703 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
704 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
705 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
706 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
707 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
708 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
709 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
710 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
711 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
712 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
713 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
714 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
715 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
716 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
717 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
718 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
719 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
720 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
721 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
722 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
723 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
724 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
725 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
726 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
727 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
728 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
729 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
730 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
731 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
732 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
733 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
734 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
735 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
736 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
737 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
738 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
739 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
740 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
741 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
742 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
743 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
744 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
745 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
746 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
747 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
748 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
749 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
750 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
751 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
752 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
753 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
754 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
755 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
756 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
757 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
758 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
759 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
760 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
761 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
763 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
764 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
765 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
766 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
767 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
768 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
769 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
770 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
771 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
772 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
773 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
774 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
775 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
776 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
777 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
778 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
779 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
780 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
781 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
782 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
783 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
784 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
785 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
786 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
787 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
788 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
789 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
790 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
791 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
792 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
793 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
794 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
795 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
796 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
797 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
798 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
799 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
800 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
801 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
802 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
803 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
804 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
806 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
807 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
808 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
809 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
810 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
811 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
812 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
813 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 813 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile