• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
2 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
3 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
4 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
5 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
6 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
7 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
8 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
9 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
10 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
11 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
12 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
13 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
14 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
15 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
16 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
17 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
18 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
19 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
20 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
21 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
22 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
23 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
24 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
25 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
26 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
27 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
28 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
29 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
30 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
31 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
32 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
33 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
34 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
35 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
36 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
37 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
38 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
39 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
40 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
41 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
42 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
43 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
44 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
45 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
46 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
47 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
48 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
49 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
50 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
51 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
52 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
53 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
54 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
55 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
56 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
57 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
58 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
59 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
60 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
61 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
62 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
63 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
64 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
65 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
66 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
67 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
68 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
69 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
70 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
71 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
72 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
73 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
74 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
75 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
76 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
77 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
78 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
79 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
80 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
81 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
82 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
83 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
84 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
85 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
86 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
87 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
88 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
89 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
90 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
91 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
92 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
93 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
94 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
95 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
96 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
97 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
98 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
99 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
100 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
101 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
102 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
103 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
104 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
105 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
106 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
107 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
108 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
109 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
110 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
111 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
112 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
113 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
114 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
115 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
116 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
117 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
118 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
119 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
120 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
121 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
122 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
123 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
124 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
125 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
126 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
127 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
128 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
129 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
130 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
131 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
132 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
133 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
134 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
135 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
136 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
137 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
138 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
139 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
140 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
141 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
142 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
143 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
144 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
145 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
146 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
147 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
148 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
149 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
150 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
151 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
152 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
153 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
154 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
155 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
156 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
157 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
158 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
159 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
160 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
161 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
162 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
163 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
164 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
165 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
166 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
167 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
168 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
169 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
170 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
171 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
172 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
173 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
174 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
175 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
176 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
177 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
178 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
179 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
180 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
181 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
182 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
183 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
184 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
185 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
186 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
187 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
188 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
189 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
190 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
191 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
192 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
193 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
194 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
195 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
196 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
197 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
198 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
199 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
200 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
201 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
202 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
203 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
204 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
205 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
206 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
207 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
208 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
209 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
210 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
211 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
212 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
213 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
214 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
215 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
216 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
217 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
218 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
219 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
220 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
221 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
222 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
223 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
224 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
225 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
226 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
227 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
228 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
229 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
230 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
231 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
232 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
233 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
234 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
235 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
236 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
237 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
238 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
239 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
240 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
241 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
242 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
243 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
244 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
245 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
246 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
247 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
248 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
249 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
250 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
251 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
252 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
253 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
254 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
255 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
256 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
257 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
258 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
259 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
260 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
261 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
262 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
263 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
264 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
265 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
266 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
267 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
268 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
269 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
270 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
271 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
272 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
273 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
274 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
275 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
276 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
277 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
278 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
279 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
280 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
281 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
282 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
283 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
284 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
285 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
286 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
287 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
288 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
289 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
290 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
291 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
292 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
293 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
294 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
295 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
296 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
297 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
298 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
299 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
300 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
301 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
302 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
303 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
304 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
305 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
306 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
307 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
308 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
309 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
310 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
311 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
312 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
313 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
314 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
315 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
316 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
317 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
318 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
319 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
320 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
321 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
322 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
323 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
324 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
325 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
326 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
327 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
328 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
329 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
330 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
331 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
332 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
333 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
334 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
335 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
336 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
337 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
338 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
339 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
340 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
341 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
342 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
343 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
344 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
345 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
346 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
347 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
348 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
349 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
350 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
351 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
352 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
353 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
354 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
355 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
356 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
357 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
358 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
359 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
360 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
361 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
362 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
363 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
364 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
365 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
366 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
367 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
368 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
369 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
370 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
371 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
372 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
373 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
374 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
375 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
376 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
377 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
378 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
379 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
380 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
381 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
382 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
383 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
384 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
385 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
386 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
387 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
388 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
389 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
390 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
391 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
392 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
393 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
394 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
395 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
396 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
397 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
398 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
399 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
400 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
401 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
402 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
403 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
404 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
405 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
406 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
407 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
408 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
409 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
410 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
411 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
412 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
413 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
414 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
415 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
416 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
417 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
418 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
419 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
420 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
421 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
422 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
423 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
424 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
425 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
426 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
427 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
428 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
429 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
430 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
431 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
432 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
433 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
434 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
435 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
436 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
437 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
438 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
439 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
440 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
441 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
442 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
443 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
444 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
445 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
446 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
447 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
448 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
449 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
450 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
451 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
452 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
453 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
454 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
455 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
456 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
457 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
458 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
459 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
460 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
461 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
462 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
463 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
464 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
465 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
466 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
467 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
468 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
469 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
470 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
471 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
472 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
473 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
474 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
475 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
476 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
477 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
478 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
479 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
480 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
481 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
482 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
483 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
484 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
485 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
486 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
487 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
488 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
489 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
490 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
491 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
492 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
493 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
494 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
495 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
496 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
497 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
498 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
499 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
500 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
501 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
502 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
503 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
504 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
505 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
506 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
507 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
508 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
509 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
510 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
511 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
512 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
513 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
514 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
515 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
516 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
517 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
518 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
519 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
520 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
521 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
522 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
523 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
524 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
525 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
526 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
527 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
528 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
529 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
530 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
531 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
532 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
533 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
534 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
535 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
536 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
537 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
538 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
539 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
540 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
541 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
542 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
543 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
544 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
545 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
546 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
547 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
548 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
549 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
550 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
551 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
552 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
553 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
554 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
555 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
556 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
557 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
558 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
559 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
560 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
561 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
562 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
563 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
564 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
565 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
566 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
567 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
568 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
569 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
570 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
571 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
572 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
573 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
574 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
575 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
576 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
577 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
578 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
579 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
580 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
581 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
582 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
583 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
584 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
585 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
586 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
587 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
588 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
589 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
590 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
591 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
592 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
593 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
594 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
595 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
596 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
597 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
598 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
599 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
600 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
601 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
602 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
603 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
604 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
605 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
606 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
607 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
608 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
609 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
610 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
611 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
612 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
613 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
614 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
615 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
616 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
617 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
618 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
619 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
620 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
622 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
623 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
624 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
625 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
626 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
627 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
628 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
629 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
630 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
631 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
632 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
633 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
634 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
635 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
636 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
637 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
638 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
639 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
640 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
641 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
642 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
643 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
644 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
645 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
646 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
647 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
648 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
650 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
651 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
652 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
653 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
654 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
656 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
657 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
658 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
659 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
660 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
661 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
662 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
663 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 663 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile