• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
2 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
3 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
4 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
5 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
6 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
7 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
8 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
9 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
10 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
11 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
12 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
13 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
14 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
15 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
16 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
17 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
18 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
19 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
20 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
21 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
22 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
23 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
24 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
25 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
26 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
27 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
28 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
29 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
30 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
31 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
32 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
33 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
34 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
35 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
36 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
37 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
38 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
39 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
40 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
41 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
42 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
43 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
44 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
45 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
46 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
47 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
48 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
49 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
50 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
51 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
52 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
53 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
54 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
55 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
56 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
57 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
58 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
59 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
60 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
61 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
62 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
63 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
64 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
65 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
66 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
67 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
68 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
69 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
70 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
71 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
72 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
73 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
74 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
75 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
76 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
77 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
78 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
79 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
80 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
81 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
82 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
83 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
84 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
85 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
86 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
87 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
88 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
89 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
90 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
91 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
92 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
93 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
94 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
95 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
96 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
97 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
98 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
99 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
100 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
101 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
102 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
103 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
104 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
105 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
106 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
107 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
108 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
109 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
110 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
111 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
112 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
113 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
114 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
115 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
116 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
117 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
118 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
119 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
120 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
121 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
122 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
123 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
124 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
125 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
126 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
127 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
128 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
129 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
130 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
131 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
132 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
133 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
134 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
135 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
136 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
137 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
138 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
139 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
140 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
141 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
142 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
143 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
144 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
145 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
146 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
147 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
148 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
149 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
150 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
151 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
152 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
153 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
154 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
155 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
156 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
157 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
158 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
159 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
160 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
161 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
162 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
163 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
164 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
165 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
166 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
167 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
168 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
169 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
170 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
171 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
172 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
173 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
174 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
175 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
176 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
177 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
178 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
179 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
180 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
181 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
182 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
183 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
184 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
185 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
186 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
187 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
188 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
189 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
190 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
191 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
192 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
193 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
194 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
195 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
196 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
197 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
198 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
199 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
200 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
201 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
202 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
203 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
204 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
205 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
206 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
207 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
208 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
209 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
210 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
211 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
212 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
213 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
214 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
215 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
216 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
217 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
218 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
219 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
220 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
221 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
222 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
223 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
224 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
225 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
226 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
227 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
228 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
229 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
230 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
231 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
232 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
233 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
234 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
235 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
236 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
237 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
238 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
239 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
240 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
241 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
242 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
243 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
244 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
245 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
246 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
247 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
248 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
249 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
250 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
251 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
252 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
253 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
254 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
255 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
256 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
257 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
258 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
259 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
260 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
261 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
262 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
263 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
264 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
265 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
266 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
267 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
268 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
269 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
270 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
271 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
272 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
273 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
274 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
275 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
276 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
277 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
278 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
279 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
280 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
281 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
282 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
283 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
284 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
285 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
286 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
287 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
288 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
289 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
290 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
291 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
292 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
293 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
294 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
295 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
296 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
297 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
298 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
299 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
300 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
301 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
302 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
303 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
304 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
305 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
306 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
307 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
308 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
309 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
310 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
311 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
312 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
313 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
314 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
315 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
316 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
317 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
318 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
319 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
320 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
321 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
322 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
323 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
324 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
325 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
326 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
327 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
328 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
329 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
330 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
331 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
332 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
333 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
334 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
335 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
336 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
337 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
338 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
339 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
340 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
341 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
342 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
343 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
344 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
345 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
346 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
347 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
348 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
349 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
350 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
351 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
352 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
353 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
354 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
355 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
356 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
357 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
358 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
359 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
360 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
361 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
362 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
363 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
364 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
365 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
366 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
367 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
368 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
369 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
370 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
371 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
372 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
373 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
374 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
375 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
376 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
377 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
378 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
379 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
380 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
381 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
382 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
383 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
384 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
385 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
386 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
387 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
388 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
389 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
390 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
391 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
392 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
393 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
394 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
395 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
396 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
397 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
398 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
399 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
400 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
401 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
402 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
403 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
404 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
405 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
406 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
407 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
408 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
409 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
410 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
411 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
412 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
413 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
414 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
415 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
416 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
417 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
418 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
419 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
420 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
421 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
422 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
423 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
424 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
425 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
426 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
427 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
428 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
429 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
430 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
431 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
432 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
433 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
434 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
435 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
436 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
437 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
438 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
439 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
440 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
441 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
442 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
443 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
444 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
445 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
446 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
447 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
448 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
449 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
450 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
451 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
452 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
453 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
454 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
455 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
456 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
457 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
458 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
459 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
460 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
461 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
462 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
463 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
464 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
465 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
466 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
467 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
468 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
469 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
470 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
471 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
472 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
473 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
474 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
475 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
476 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
477 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
478 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
479 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
480 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
481 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
482 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
483 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
484 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
485 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
486 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
487 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
488 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
489 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
490 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
491 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
492 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
493 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
494 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
495 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
496 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
497 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
498 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
499 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
500 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
501 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
502 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
503 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
504 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
505 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
506 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
507 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
508 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
509 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
510 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
511 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
512 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
513 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
514 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
515 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
516 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
517 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
518 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
519 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
520 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
521 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
522 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
523 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
524 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
525 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
526 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
527 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
528 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
529 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
530 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
531 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
532 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
533 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
534 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
535 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
536 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
537 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
538 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
539 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
540 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
541 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
542 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
543 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
544 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
545 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
546 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
547 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
548 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
549 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
550 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
551 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
552 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
553 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
554 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
555 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
556 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
557 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
558 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
559 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
560 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
561 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
562 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
563 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
564 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
565 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
566 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
567 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
568 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
569 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
570 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
571 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
572 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
573 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
574 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
575 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
576 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
577 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
578 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
579 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
580 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
581 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
582 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
583 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
584 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
585 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
586 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
587 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
588 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
589 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
590 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
591 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
592 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
593 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
594 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
595 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
596 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
597 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
598 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
599 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
600 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
601 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
602 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
603 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
604 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
605 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
606 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
607 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
608 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
609 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
610 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
611 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
612 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
613 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
614 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
615 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
616 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
617 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
618 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
619 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
620 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
621 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
622 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
623 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
624 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
625 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
626 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
627 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
628 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
629 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
630 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
631 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
632 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
633 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
634 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
635 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
636 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
637 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
638 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
639 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
640 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
641 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
642 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
643 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
644 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
645 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
646 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
647 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
650 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
651 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
652 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
653 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
654 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
655 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
656 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
657 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
658 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
659 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
660 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
661 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
662 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
663 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
664 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
665 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
666 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
667 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
668 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
669 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
670 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
671 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
672 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
673 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
674 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
675 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
676 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
677 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
678 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
679 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
680 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
681 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
682 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
683 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
684 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
685 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
686 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
687 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
688 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
689 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
690 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
691 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
692 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
693 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
694 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
695 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
696 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
697 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
698 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
699 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
700 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
701 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
702 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
704 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
705 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
706 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
707 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
708 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
709 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
710 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
711 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
712 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
713 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
714 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
715 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
716 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
717 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
718 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
719 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
720 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
721 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
722 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
723 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
724 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
725 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
726 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
727 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
728 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
729 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
730 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
731 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
732 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
733 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
734 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
735 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
736 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
737 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
738 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
739 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
740 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 740 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile