Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
2 29/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
3 28/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
4 25/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
5 24/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
6 21/04/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
7 18/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
8 17/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
9 16/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
10 15/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
11 14/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
12 13/04/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
13 11/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
14 10/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
15 09/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
16 08/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
17 07/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
18 06/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
19 05/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
20 04/04/2016 7 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
21 28/03/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
22 25/03/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
23 10/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
24 09/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
25 08/03/2016 17 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
26 20/02/2016 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
27 16/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
28 14/02/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
29 10/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
30 09/02/2016 8 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
31 01/02/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
32 29/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
33 28/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
34 24/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
35 23/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
36 19/01/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
37 18/01/2016 38 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
38 11/12/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
39 09/12/2015 9 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tinthanhmobile
40 30/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 29/11/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
42 25/11/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
43 22/11/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
44 20/11/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
45 15/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
46 14/11/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
47 03/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
48 02/11/2015 10 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
49 23/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
50 22/10/2015 14 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
51 08/10/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
52 03/10/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 30/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 29/09/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
55 26/09/2015 10 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
56 16/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
57 15/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 14/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
59 12/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
60 11/09/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
61 07/09/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
62 04/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
63 03/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
64 02/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
65 31/08/2015 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ daiphuminh
66 26/08/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
67 22/08/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
68 21/08/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thuduc_skygiare
69 20/08/2015 19 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
70 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
71 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
72 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
73 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
74 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
75 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
76 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
77 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
78 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
79 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
80 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
81 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
82 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
83 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
84 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
85 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
86 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
87 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
88 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
89 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
90 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
91 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
92 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
93 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
94 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
95 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
96 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
97 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
98 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
99 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
100 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
101 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
102 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
103 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
104 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
105 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
106 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
107 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
108 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
109 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
110 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
111 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
112 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
113 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
114 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
115 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
116 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
117 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
118 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
119 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
120 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
121 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
122 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
123 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
124 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
125 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
126 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
127 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
128 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
129 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
130 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
131 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
132 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
133 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
134 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
135 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
136 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
137 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
138 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
139 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
140 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
141 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
142 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
143 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
144 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
145 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
146 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
147 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
148 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
149 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
150 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
151 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
152 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
153 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
154 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
155 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
156 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
157 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
158 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
159 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
160 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
161 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
162 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
163 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
164 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
165 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
166 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
167 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
168 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
169 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
170 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
171 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
172 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
173 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
174 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
175 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
176 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
177 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
178 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
179 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
180 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
181 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
182 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
183 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
184 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
185 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
186 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
187 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
188 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
189 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
190 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
191 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
192 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
193 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
194 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
195 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
196 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
197 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
198 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
199 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
200 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
201 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
202 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
203 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
204 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
205 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
206 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
207 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
208 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
209 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
210 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
211 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
212 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
213 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
214 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
215 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
216 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
217 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
218 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
219 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
220 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
221 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
222 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
223 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
224 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
225 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
226 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
227 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
228 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
229 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
230 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
231 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
232 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
233 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
234 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
235 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
236 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
237 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
238 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
239 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
240 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
241 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
242 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
243 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
244 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
245 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
246 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
247 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
248 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
249 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
250 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
251 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
252 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
253 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
254 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
255 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
256 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
257 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
258 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
259 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
260 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
261 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
262 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
263 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
264 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
265 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
266 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
267 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
268 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
269 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
270 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
271 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
272 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
273 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
274 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
275 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
276 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
277 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
278 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
279 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
280 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
281 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
282 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
283 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
284 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
285 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
286 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
287 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
288 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
289 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
290 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
291 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
292 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
293 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
294 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
295 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
296 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
297 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
298 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
299 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
300 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
301 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
302 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
303 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
304 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
305 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
306 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
307 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
308 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
309 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
310 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
311 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
312 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
313 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
314 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
315 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
316 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
317 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
318 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
319 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
320 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
321 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
322 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
323 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
324 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
325 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
326 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
327 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
328 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
329 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
330 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
331 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
332 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
333 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
334 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
335 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
336 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
337 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
338 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
339 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
340 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
341 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
342 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
343 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
344 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
345 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
346 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
347 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
348 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
349 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
350 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
351 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
352 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
353 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
354 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
355 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
356 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
357 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
358 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
359 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
360 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
361 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
362 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
363 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
364 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
365 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
366 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
367 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
368 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
369 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
370 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
371 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
372 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
373 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
374 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
375 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
376 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
377 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
378 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
379 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
380 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
381 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
382 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
383 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
384 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
385 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
386 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
387 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
388 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
389 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
390 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
391 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
392 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
393 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
394 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
395 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
396 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
397 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
398 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
399 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
400 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
401 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
402 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
403 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
404 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
405 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
406 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
407 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
408 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
409 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
410 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
411 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
412 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
413 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
414 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
415 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
416 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
417 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
418 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
419 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
420 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
421 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
422 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
423 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
424 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
425 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
428 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
429 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
430 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
431 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
432 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
433 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
434 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
435 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
436 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
437 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
438 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
439 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
440 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
441 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
442 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
443 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
444 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
445 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
446 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
447 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
448 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
449 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
450 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
451 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
452 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
453 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
454 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
455 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
456 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
457 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
458 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
459 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
460 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
461 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
462 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
463 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
464 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
465 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
466 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
467 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
468 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
469 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
470 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
471 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
472 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
473 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
474 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
475 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
476 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
477 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
478 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
479 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
480 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
481 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
482 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
483 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
484 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
485 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
486 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
487 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
488 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
489 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
490 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
491 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
492 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
493 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
494 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
495 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
496 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
497 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
498 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
499 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
500 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
501 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
502 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
503 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
504 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
505 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
506 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
507 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
508 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
509 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
510 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
511 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
512 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
513 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
514 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
515 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
516 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
517 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
518 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
519 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
520 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
521 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
522 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
523 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
524 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
525 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
526 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
527 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
528 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
529 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
530 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
531 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
532 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
533 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
534 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
535 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
536 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
537 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
538 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
539 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
540 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
541 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
542 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
543 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
544 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
545 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
546 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
547 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
548 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
549 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
550 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
551 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
552 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
553 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
554 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
555 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
556 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
557 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
558 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
559 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
560 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
561 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
562 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
563 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
564 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
565 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
566 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
567 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
568 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
569 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
570 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
571 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
572 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
573 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
574 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
575 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
576 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
577 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
578 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
579 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
580 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
581 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
582 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
583 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
584 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
585 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
586 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
587 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
588 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
589 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
590 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
591 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
592 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
593 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
594 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
595 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
596 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
597 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
598 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
599 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
600 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
601 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
602 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
603 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
604 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
605 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
606 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
607 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
608 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
609 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
610 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
611 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
612 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
613 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
614 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
615 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
616 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
617 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
618 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
619 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
620 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
621 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
622 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
623 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
624 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
625 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
626 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
627 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
628 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
629 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
630 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
631 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
632 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
633 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
634 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
635 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
636 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
637 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
638 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
639 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
640 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
641 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
642 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
643 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
644 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
645 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
646 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
647 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
648 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
649 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
650 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
651 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
652 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
653 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
654 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
655 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
656 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
657 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
658 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
659 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
660 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
661 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
662 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
663 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
664 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
665 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
666 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
667 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
668 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
669 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
670 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
671 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
672 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
673 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
674 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
675 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
676 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
677 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
678 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
679 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
680 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
681 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
682 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
683 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
684 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
685 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
686 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
687 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
688 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
689 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
690 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
691 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
692 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
693 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
694 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
695 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
696 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
697 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
698 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
699 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
700 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
701 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
702 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
703 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
704 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
705 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
706 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
707 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
708 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
709 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
710 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
711 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
712 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
713 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
714 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
715 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
716 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
717 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
718 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
719 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
720 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
721 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
722 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
723 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
724 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
725 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
726 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
727 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
728 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
729 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
730 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
731 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
732 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
733 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
734 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
735 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
736 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
737 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
738 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
739 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
740 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
741 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
742 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
743 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
744 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
745 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
746 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
747 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
748 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
749 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
750 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
751 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
752 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
753 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
754 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
755 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
756 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
757 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
758 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
759 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
760 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
761 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
762 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
763 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
764 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
765 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
766 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
767 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
768 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
769 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
770 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
771 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
772 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
773 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
774 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
775 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
776 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
777 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
778 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
779 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
780 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
781 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
782 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
783 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
784 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
785 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
786 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
787 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
788 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
789 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
790 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
791 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
792 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
793 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
794 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
795 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
796 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
797 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
798 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
799 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
800 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
801 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
802 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
803 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
804 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
805 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
806 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
807 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
808 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
809 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
810 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
811 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
812 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
813 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
814 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
815 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
816 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
817 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
818 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
819 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
820 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
821 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
822 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
823 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
824 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
825 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
826 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
827 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
828 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
829 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
830 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
831 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
832 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
833 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
834 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
835 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
836 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
837 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
838 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
839 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
840 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
841 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
842 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
843 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
844 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
845 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
846 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
847 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
848 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
849 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
850 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
851 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
852 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
853 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
854 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
855 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
856 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
857 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
858 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
859 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
860 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
861 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
862 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
863 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
864 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
865 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
866 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
867 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
868 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
869 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
870 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
871 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
872 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
873 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
874 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
875 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
876 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
877 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
878 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
879 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
880 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
881 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
882 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
883 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
884 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
885 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
886 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
887 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
888 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
889 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
890 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
891 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
892 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
893 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
894 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
895 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
896 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
897 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
898 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
899 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
900 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 900 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.