• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
2 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
3 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
4 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
5 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
6 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
7 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
8 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thuduc_skygiare
9 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
10 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
11 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
12 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
13 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
14 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
15 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
16 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
17 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
18 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
19 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
20 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
21 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
22 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
23 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
24 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
25 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
26 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
27 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
28 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
29 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
30 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
31 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
32 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
33 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
34 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
35 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
36 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
37 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
38 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
39 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
40 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
41 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
42 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
43 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
44 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
45 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
46 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
47 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
48 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
49 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
50 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
51 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
52 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
53 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
54 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
55 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
56 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
57 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
58 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
59 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
60 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
61 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
62 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
63 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
64 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
65 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
66 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
67 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
68 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
69 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
70 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
71 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
72 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
73 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
74 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
75 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
76 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
77 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
78 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
79 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
80 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
81 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
82 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
83 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
84 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
85 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
86 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
87 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
88 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
89 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
90 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
91 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
92 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
93 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
94 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
95 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
96 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
97 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
98 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
99 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
100 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
101 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
102 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
103 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
104 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
105 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
106 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
107 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
108 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
109 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
110 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
111 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
112 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
113 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
114 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
115 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
116 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
117 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
118 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
119 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
120 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
121 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
122 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
123 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
124 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
125 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
126 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
127 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
128 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
129 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
130 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
131 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
132 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
133 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
134 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
135 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
136 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
137 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
138 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
139 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
140 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
141 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
142 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
143 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
144 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
145 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
146 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
147 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
148 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
149 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
150 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
151 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
152 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
153 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
154 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
155 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
156 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
157 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
158 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
159 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
160 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
161 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
162 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
163 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
164 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
165 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
166 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
167 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
168 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
169 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
170 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
171 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
172 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
173 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
174 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
175 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
176 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
177 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
178 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
179 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
180 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
181 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
182 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
183 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
184 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
185 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
186 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
187 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
188 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
189 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
190 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
191 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
192 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
193 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
194 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
195 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
196 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
197 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
198 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
199 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
200 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
201 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
202 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
203 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
204 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
205 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
206 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
207 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
208 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
209 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
210 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
211 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
212 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
213 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
214 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
215 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
216 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
217 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
218 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
219 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
220 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
221 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
222 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
223 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
224 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
225 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
226 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
227 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
228 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
229 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
230 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
231 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
232 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
233 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
234 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
235 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
236 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
237 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
238 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
239 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
240 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
241 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
242 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
243 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
244 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
245 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
246 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
247 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
248 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
249 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
250 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
251 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
252 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
253 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
254 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
255 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
256 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
257 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
258 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
259 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
260 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
261 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
262 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
263 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
264 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
265 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
266 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
267 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
268 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
269 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
270 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
271 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
272 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
273 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
274 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
275 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
276 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
277 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
278 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
279 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
280 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
281 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
282 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
283 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
284 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
285 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
286 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
287 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
288 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
289 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
290 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
291 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
292 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
293 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
294 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
295 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
296 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
297 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
298 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
299 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
300 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
301 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
302 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
303 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
304 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
305 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
306 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
307 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
308 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
309 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
310 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
311 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
312 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
313 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
314 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
315 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
316 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
317 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
318 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
319 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
320 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
321 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
322 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
323 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
324 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
325 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
326 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
327 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
328 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
329 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
330 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
331 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
332 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
333 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
334 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
335 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
336 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
337 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
338 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
339 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
340 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
341 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
342 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
343 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
344 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
345 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
346 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
347 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
348 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
349 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
350 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
351 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
352 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
353 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
354 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
355 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
356 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
357 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
358 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
359 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
360 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
361 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
362 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
363 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
364 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
365 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
366 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
367 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
368 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
369 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
370 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
371 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
372 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
373 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
374 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
375 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
376 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
377 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
378 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
379 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
380 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
381 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
382 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
383 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
384 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
385 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
386 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
387 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
388 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
389 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
390 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
391 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
392 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
393 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
394 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
395 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
396 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
397 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
398 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
399 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
400 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
401 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
402 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
403 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
404 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
405 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
406 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
407 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
408 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
409 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
410 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
411 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
412 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
413 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
414 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
415 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
416 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
417 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
418 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
419 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
420 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
421 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
422 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
423 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
424 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
425 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
426 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
427 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
428 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
429 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
430 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
431 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
432 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
433 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
434 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
435 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
436 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
437 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
438 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
439 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
440 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
441 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
442 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
443 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
444 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
445 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
446 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
447 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
448 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
449 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
450 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
451 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
452 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
453 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
454 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
455 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
456 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
457 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
458 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
459 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
460 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
461 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
462 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
463 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
464 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
465 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
466 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
467 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
468 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
469 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
470 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
471 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
472 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
473 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
474 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
475 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
476 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
477 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
478 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
479 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
480 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
481 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
482 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
483 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
484 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
485 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
486 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
487 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
488 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
489 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
490 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
491 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
492 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
493 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
494 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
495 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
496 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
497 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
498 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
499 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
500 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
501 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
502 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
503 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
504 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
505 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
506 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
507 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
508 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
509 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
510 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
511 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
512 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
513 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
514 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
515 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
516 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
517 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
518 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
519 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
520 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
521 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
522 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
523 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
524 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
525 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
526 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
527 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
528 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
529 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
530 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
531 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
532 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
533 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
534 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
535 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
536 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
537 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
538 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
539 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
540 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
541 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
542 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
543 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
544 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
545 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
546 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
547 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
548 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
549 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
550 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
551 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
552 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
553 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
554 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
555 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
556 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
557 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
558 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
559 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
560 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
561 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
562 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
563 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
564 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
565 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
566 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
567 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
568 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
569 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
570 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
571 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
572 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
573 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
574 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
575 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
576 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
577 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
578 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
579 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
580 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
581 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
582 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
583 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
584 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
585 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
586 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
587 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
588 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
589 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
590 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
591 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
592 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
593 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
594 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
595 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
596 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
597 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
598 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
599 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
600 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
601 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
602 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
603 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
604 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
605 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
606 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
607 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
608 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
609 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
610 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
611 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
612 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
613 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
614 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
615 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
616 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
617 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
618 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
619 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
620 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
622 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
623 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
624 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
625 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
626 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
627 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
628 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
629 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
630 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
631 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
632 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
633 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
634 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
635 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
636 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
637 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
638 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
639 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
640 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
641 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
642 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
643 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
644 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
645 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
646 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
647 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
648 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
649 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
650 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
651 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
652 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
653 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
654 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
656 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
657 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
659 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
660 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
661 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
662 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
663 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
664 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
665 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
666 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
667 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
668 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
669 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
670 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
671 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
672 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
673 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
674 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
675 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
676 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
677 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
678 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
679 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
680 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
681 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
682 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
683 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
684 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
685 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
686 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
687 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
688 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
689 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
690 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
691 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
692 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
693 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
694 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
695 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
696 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
697 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
698 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
699 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
700 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
701 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
702 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
703 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
704 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
705 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
706 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
707 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
708 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
709 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
710 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
711 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
712 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
713 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
714 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
715 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
716 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
717 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
718 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
719 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
720 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
721 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
722 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
723 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
724 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
725 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
726 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
727 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
728 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
729 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
730 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
731 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
732 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
733 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
734 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
735 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
736 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
737 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
738 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
739 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
740 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
741 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
742 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
743 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
744 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
745 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
746 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
747 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
748 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
749 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
750 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
751 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
752 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
753 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
754 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
755 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
756 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
757 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
758 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
759 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
760 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
761 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
762 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
763 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
764 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
765 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
766 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
767 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
768 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 768 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile