Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/06/2016 4 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
2 25/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
3 24/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
4 22/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
5 21/06/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 19/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
7 18/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
8 17/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
9 16/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
10 15/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
11 14/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
12 12/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
13 11/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
14 10/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
15 09/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
16 08/06/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
17 02/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
18 01/06/2016 14 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 18/05/2016 5 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobiletuongvy
20 13/05/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
21 10/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
22 09/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
23 08/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
24 06/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
25 04/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
26 03/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 02/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
28 01/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
29 30/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
30 29/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
31 28/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
32 25/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
33 24/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
34 21/04/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
35 18/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
36 17/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
37 16/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
38 15/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
39 14/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
40 13/04/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
41 11/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
42 10/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
43 09/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
44 08/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
45 07/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
46 06/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
47 05/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
48 04/04/2016 7 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 28/03/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
50 25/03/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
51 10/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 09/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
53 08/03/2016 17 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
54 20/02/2016 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
55 16/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
56 14/02/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
57 10/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
58 09/02/2016 8 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
59 01/02/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
60 29/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
61 28/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
62 24/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
63 23/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
64 19/01/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
65 18/01/2016 38 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
66 11/12/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
67 09/12/2015 9 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tinthanhmobile
68 30/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
69 29/11/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
70 25/11/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
71 22/11/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
72 20/11/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
73 15/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
74 14/11/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
75 03/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
76 02/11/2015 10 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
77 23/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
78 22/10/2015 14 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
79 08/10/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
80 03/10/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
81 30/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
82 29/09/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
83 26/09/2015 10 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
84 16/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
85 15/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
86 14/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
87 12/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
88 11/09/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
89 07/09/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
90 04/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
91 03/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
92 02/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
93 31/08/2015 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ daiphuminh
94 26/08/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
95 22/08/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
96 21/08/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thuduc_skygiare
97 20/08/2015 19 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
98 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
99 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
100 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
101 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
102 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
103 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
104 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
105 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
106 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
107 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
108 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
109 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
110 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
111 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
112 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
113 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
114 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
115 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
116 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
117 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
118 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
119 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
120 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
121 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
122 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
123 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
124 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
125 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
126 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
127 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
128 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
129 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
130 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
131 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
132 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
133 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
134 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
135 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
136 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
137 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
138 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
139 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
140 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
141 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
142 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
143 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
144 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
145 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
146 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
147 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
148 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
149 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
150 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
151 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
152 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
153 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
154 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
155 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
156 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
157 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
158 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
159 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
160 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
161 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
162 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
163 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
164 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
165 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
166 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
167 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
168 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
169 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
170 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
171 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
172 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
173 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
174 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
175 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
176 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
177 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
178 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
179 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
180 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
181 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
182 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
183 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
184 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
185 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
186 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
187 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
188 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
189 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
190 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
191 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
192 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
193 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
194 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
195 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
196 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
197 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
198 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
199 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
200 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
201 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
202 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
203 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
204 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
205 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
206 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
207 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
208 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
209 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
210 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
211 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
212 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
213 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
214 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
215 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
216 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
217 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
218 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
219 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
220 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
221 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
222 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
223 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
224 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
225 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
226 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
227 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
228 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
229 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
230 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
231 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
232 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
233 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
234 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
235 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
236 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
237 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
238 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
239 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
240 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
241 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
242 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
243 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
244 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
245 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
246 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
247 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
248 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
249 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
250 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
251 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
252 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
253 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
254 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
255 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
256 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
257 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
258 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
259 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
260 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
261 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
262 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
263 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
264 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
265 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
266 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
267 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
268 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
269 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
270 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
271 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
272 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
273 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
274 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
275 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
276 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
277 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
278 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
279 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
280 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
281 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
282 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
283 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
284 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
285 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
286 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
287 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
288 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
289 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
290 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
291 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
292 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
293 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
294 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
295 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
296 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
297 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
298 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
299 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
300 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
301 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
302 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
303 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
304 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
305 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
306 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
307 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
308 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
309 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
310 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
311 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
312 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
313 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
314 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
315 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
316 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
317 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
318 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
319 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
320 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
321 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
322 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
323 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
324 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
325 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
326 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
327 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
328 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
329 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
330 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
331 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
332 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
333 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
334 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
335 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
336 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
337 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
338 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
339 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
340 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
341 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
342 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
343 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
344 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
345 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
346 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
347 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
348 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
349 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
350 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
351 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
352 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
353 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
354 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
355 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
356 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
357 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
358 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
359 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
360 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
361 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
362 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
363 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
364 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
365 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
366 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
367 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
368 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
369 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
370 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
371 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
372 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
373 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
374 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
375 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
376 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
377 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
378 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
379 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
380 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
381 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
382 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
383 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
384 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
385 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
386 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
387 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
388 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
389 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
390 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
391 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
392 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
393 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
394 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
395 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
396 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
397 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
398 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
399 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
400 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
401 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
402 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
403 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
404 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
405 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
406 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
407 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
408 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
409 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
410 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
411 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
412 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
413 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
414 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
415 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
416 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
417 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
418 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
419 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
420 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
421 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
422 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
423 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
424 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
425 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
426 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
427 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
428 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
429 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
430 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
431 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
432 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
433 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
434 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
435 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
436 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
437 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
438 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
439 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
440 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
441 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
442 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
443 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
444 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
445 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
446 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
447 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
448 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
449 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
450 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
451 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
452 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
453 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
454 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
455 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
456 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
457 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
458 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
459 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
460 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
461 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
462 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
463 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
464 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
465 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
466 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
467 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
468 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
469 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
470 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
471 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
472 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
473 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
474 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
475 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
476 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
477 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
478 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
479 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
480 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
481 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
482 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
483 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
484 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
485 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
486 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
487 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
488 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
489 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
490 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
491 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
492 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
493 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
494 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
495 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
496 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
497 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
498 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
499 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
500 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
501 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
502 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
503 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
504 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
505 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
506 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
507 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
508 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
509 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
510 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
511 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
512 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
513 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
514 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
515 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
516 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
517 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
518 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
519 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
520 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
521 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
522 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
523 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
524 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
525 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
526 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
527 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
528 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
529 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
530 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
531 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
532 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
533 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
534 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
535 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
536 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
537 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
538 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
539 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
540 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
541 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
542 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
543 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
544 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
545 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
546 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
547 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
548 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
549 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
550 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
551 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
552 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
553 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
554 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
555 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
556 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
557 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
558 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
559 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
560 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
561 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
562 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
563 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
564 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
565 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
566 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
567 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
568 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
569 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
570 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
571 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
572 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
573 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
574 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
575 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
576 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
577 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
578 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
579 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
580 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
581 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
582 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
583 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
584 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
585 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
586 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
587 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
588 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
589 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
590 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
591 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
592 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
593 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
594 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
595 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
596 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
597 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
598 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
599 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
600 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
601 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
602 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
603 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
604 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
605 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
606 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
607 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
608 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
609 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
610 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
611 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
612 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
613 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
614 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
615 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
616 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
617 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
618 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
619 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
620 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
621 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
622 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
623 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
626 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
627 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
628 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
629 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
632 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
633 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
634 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
635 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
636 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
637 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
638 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
639 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
640 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
641 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
642 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
643 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
644 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
645 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
646 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
647 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
648 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
649 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
650 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
651 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
652 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
653 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
654 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
655 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
656 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
657 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
658 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
659 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
660 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
661 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
662 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
663 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
664 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
665 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
666 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
667 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
668 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
669 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
670 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
671 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
672 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
673 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
674 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
675 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
676 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
677 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
678 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
679 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
680 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
681 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
682 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
683 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
684 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
685 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
686 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
687 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
688 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
689 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
690 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
691 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
692 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
693 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
694 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
695 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
696 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
697 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
698 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
699 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
700 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
701 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
702 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
703 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
704 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
705 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
706 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
707 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
708 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
709 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
710 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
711 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
712 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
713 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
714 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
715 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
716 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
717 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
718 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
719 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
720 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
721 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
722 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
723 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
724 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
725 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
726 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
727 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
728 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
729 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
730 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
731 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
732 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
733 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
734 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
735 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
736 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
737 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
738 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
739 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
740 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
741 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
742 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
743 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
744 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
745 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
746 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
747 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
748 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
749 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
750 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
751 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
752 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
753 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
754 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
755 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
756 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
757 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
758 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
759 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
760 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
761 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
762 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
763 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
764 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
765 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
766 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
767 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
768 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
769 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
770 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
771 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
772 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
773 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
774 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
775 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
776 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
777 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
778 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
779 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
780 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
781 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
782 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
783 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
784 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
785 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
786 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
787 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
788 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
789 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
790 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
791 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
792 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
793 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
794 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
795 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
796 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
797 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
798 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
799 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
800 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
801 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
802 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
803 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
804 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
805 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
806 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
807 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
808 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
809 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
810 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
811 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
812 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
813 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
814 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
815 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
816 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
817 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
818 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
819 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
820 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
821 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
822 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
823 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
824 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
825 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
826 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
827 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
828 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
829 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
830 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
831 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
832 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
833 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
834 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
835 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
836 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
837 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
838 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
839 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
840 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
841 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
842 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
843 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
844 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
845 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
846 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
847 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
848 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
849 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
850 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
851 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
852 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
853 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
854 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
855 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
856 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
857 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
858 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
859 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
860 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
861 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
862 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
863 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
864 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
865 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
866 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
867 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
868 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
869 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
870 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
871 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
872 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
873 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
874 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
875 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
876 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
877 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
878 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
879 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
880 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
881 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
882 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
883 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
884 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
885 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
886 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
887 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
888 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
889 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
890 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
891 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
892 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
893 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
894 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
895 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
896 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
897 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
898 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
899 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
900 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
901 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
902 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
903 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
904 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
905 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
906 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
907 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
908 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
909 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
910 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
911 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
912 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
913 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
914 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
915 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
916 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
917 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
918 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
919 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
920 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
921 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
922 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
923 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
924 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
925 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
926 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
927 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
928 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 928 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.