• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
2 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
3 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
4 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
5 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
6 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
7 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
8 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
9 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
10 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
11 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
12 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
13 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
14 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
15 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
16 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
17 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
18 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
19 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
20 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
21 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
22 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
23 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
24 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
25 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
26 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
27 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
28 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
29 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
30 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
31 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
32 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
33 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
34 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
35 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
36 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
37 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
38 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
39 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
40 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
41 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
42 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
43 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
44 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
45 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
46 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
47 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
48 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
49 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
50 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
51 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
52 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
53 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
54 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
55 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
56 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
57 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
58 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
59 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
60 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
61 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
62 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
63 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
64 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
65 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
66 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
67 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
68 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
69 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
70 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
71 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
72 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
73 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
74 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
75 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
76 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
77 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
78 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
79 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
80 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
81 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
82 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
83 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
84 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
85 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
86 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
87 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
88 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
89 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
90 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
91 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
92 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
93 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
94 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
95 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
96 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
97 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
98 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
99 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
100 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
101 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
102 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
103 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
104 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
105 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
106 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
107 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
108 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
109 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
110 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
111 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
112 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
113 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
114 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
115 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
116 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
117 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
118 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
119 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
120 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
121 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
122 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
123 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
124 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
125 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
126 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
127 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
128 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
129 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
130 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
131 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
132 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
133 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
134 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
135 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
136 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
137 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
138 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
139 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
140 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
141 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
142 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
143 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
144 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
145 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
146 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
147 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
148 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
149 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
150 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
151 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
152 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
153 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
154 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
155 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
156 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
157 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
158 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
159 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
160 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
161 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
162 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
163 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
164 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
165 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
166 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
167 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
168 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
169 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
170 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
171 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
172 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
173 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
174 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
175 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
176 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
177 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
178 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
179 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
180 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
181 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
182 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
183 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
184 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
185 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
186 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
187 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
188 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
189 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
190 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
191 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
192 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
193 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
194 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
195 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
196 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
197 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
198 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
199 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
200 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
201 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
202 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
203 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
204 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
205 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
206 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
207 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
208 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
209 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
210 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
211 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
212 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
213 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
214 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
215 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
216 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
217 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
218 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
219 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
220 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
221 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
222 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
223 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
224 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
225 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
226 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
227 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
228 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
229 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
230 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
231 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
232 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
233 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
234 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
235 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
236 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
237 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
238 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
239 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
240 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
241 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
242 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
243 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
244 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
245 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
246 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
247 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
248 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
249 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
250 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
251 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
252 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
253 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
254 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
255 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
256 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
257 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
258 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
259 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
260 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
261 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
262 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
263 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
264 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
265 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
266 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
267 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
268 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
269 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
270 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
271 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
272 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
273 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
274 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
275 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
276 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
277 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
278 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
279 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
280 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
281 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
282 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
283 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
284 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
285 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
286 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
287 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
288 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
289 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
290 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
291 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
292 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
293 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
294 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
295 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
296 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
297 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
298 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
299 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
300 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
301 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
302 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
303 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
304 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
305 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
306 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
307 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
308 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
309 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
310 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
311 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
312 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
313 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
314 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
315 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
316 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
317 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
318 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
319 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
320 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
321 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
322 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
323 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
324 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
325 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
326 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
327 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
328 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
329 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
330 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
331 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
332 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
333 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
334 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
335 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
336 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
337 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
338 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
339 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
340 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
341 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
342 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
343 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
344 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
345 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
346 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
347 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
348 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
349 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
350 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
351 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
352 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
353 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
354 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
355 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
356 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
357 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
358 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
359 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
360 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
361 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
362 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
363 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
364 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
365 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
366 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
367 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
368 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
369 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
370 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
371 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
372 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
373 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
374 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
375 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
376 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
377 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
378 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
379 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
380 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
381 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
382 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
383 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
384 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
385 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
386 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
387 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
388 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
389 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
390 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
391 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
392 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
393 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
394 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
395 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
396 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
397 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
398 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
399 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
400 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
401 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
402 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
403 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
404 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
405 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
406 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
407 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
408 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
409 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
410 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
411 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
412 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
413 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
414 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
415 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
416 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
417 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
418 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
419 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
420 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
421 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
422 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
423 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
424 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
425 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
426 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
427 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
428 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
429 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
430 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
431 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
432 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
433 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
434 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
435 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
436 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
438 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
439 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
440 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
441 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
442 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
443 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
444 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
445 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
446 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
447 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
448 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
449 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
450 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
451 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
452 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
453 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
454 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
455 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
456 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
457 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
458 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
459 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
460 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
461 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
462 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
463 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
464 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
465 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
466 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
467 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
468 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
469 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
470 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
471 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
472 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
473 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
474 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
475 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
476 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
477 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
478 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
479 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
480 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
481 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
482 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
483 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
484 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
485 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
486 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
487 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
488 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
489 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
490 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
491 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
492 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
493 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
494 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
495 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
496 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
497 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
498 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
499 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
500 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
501 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
502 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
503 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
504 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
505 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
506 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
507 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
508 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
509 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
510 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
511 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
512 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
513 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
514 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
515 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
516 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
517 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
518 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
519 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
520 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
521 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
522 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
523 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
524 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
525 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
526 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
527 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
528 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
529 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
530 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
531 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
532 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
533 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
534 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
535 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
536 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
537 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
538 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
539 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
540 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
541 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
542 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
543 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
544 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
545 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
546 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
547 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
548 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
549 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
550 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
551 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
552 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
553 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
554 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
555 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
556 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
557 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
558 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
559 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
560 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
561 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
562 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
563 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
564 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
565 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
566 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
567 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
568 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
569 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
570 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
571 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
572 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
573 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
574 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
575 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
576 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
577 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
578 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
579 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
580 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
581 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
582 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
583 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
584 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
585 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
586 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
587 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
588 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
589 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
590 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
591 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
592 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
593 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
594 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
595 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
596 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
597 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
598 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
599 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
600 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
601 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
602 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
603 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
604 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
605 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
606 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
607 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
608 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
609 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
610 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
611 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
612 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
613 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
614 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
615 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
616 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
617 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
618 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
619 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
620 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
622 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
623 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
624 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
625 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
626 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
627 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
628 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
629 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
630 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
631 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
632 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
633 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
634 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
635 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
636 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
637 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
638 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
639 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
640 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
641 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
642 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
643 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
644 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
645 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
646 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
647 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
649 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
650 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
651 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
652 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
653 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
654 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
655 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
656 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
657 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
659 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
660 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
661 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
662 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
663 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
664 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
665 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
666 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
667 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
668 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
669 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
670 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
671 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
672 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
673 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
674 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
675 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
676 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
677 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
678 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
679 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
680 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
681 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 681 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile