• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
2 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
4 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
5 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
8 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
9 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
10 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
11 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
12 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
13 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
14 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
16 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
18 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
20 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
21 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
22 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
23 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
24 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
25 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
26 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
27 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
28 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
29 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
30 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
31 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
32 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
33 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
34 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
35 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
36 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
37 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
38 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
39 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
40 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
41 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
42 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
43 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
44 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
45 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
46 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
47 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
48 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
49 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
50 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
51 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
52 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
53 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
54 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
55 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
56 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
57 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
58 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
59 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
60 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
61 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
62 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
63 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
64 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
65 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
66 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
67 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
68 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
69 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
70 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
71 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
72 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
73 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
74 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
75 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
76 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
77 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
78 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
79 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
80 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
81 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
82 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
83 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
84 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
85 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
86 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
87 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
88 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
89 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
90 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
91 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
92 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
93 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
94 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
95 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
96 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
97 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
98 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
99 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
100 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
101 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
102 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
103 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
104 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
105 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
106 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
107 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
108 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
109 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
110 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
111 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
112 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
113 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
114 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
115 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
116 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
117 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
118 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
119 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
120 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
121 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
122 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
123 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
124 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
125 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
126 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
127 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
128 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
129 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
130 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
131 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
132 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
133 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
134 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
135 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
136 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
137 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
138 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
139 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
140 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
141 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
142 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
143 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
144 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
145 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
146 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
147 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
148 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
149 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
150 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
151 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
152 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
153 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
154 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
155 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
156 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
157 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
158 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
159 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
160 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
161 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
162 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
163 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
164 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
165 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
166 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
167 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
168 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
169 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
170 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
171 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
172 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
173 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
174 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
175 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
176 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
177 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
178 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
179 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
180 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
181 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
182 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
183 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
184 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
185 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
186 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
187 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
188 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
189 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
190 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
191 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
192 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
193 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
194 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
195 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
196 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
197 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
198 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
199 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
201 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
202 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
203 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
204 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
205 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
206 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
207 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
208 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
209 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
210 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
211 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
212 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
213 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
214 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
215 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
216 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
217 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
218 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
219 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
220 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
221 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
222 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
223 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
224 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
225 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
226 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
227 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
228 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
229 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
230 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
231 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
232 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
233 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
234 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
235 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
236 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
237 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
238 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
239 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
240 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
241 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
242 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
243 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
244 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
245 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
246 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
247 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
248 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
249 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
250 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
251 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
252 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
253 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
254 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
255 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
256 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
257 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
258 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
259 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
260 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
261 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
262 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
263 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
264 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
265 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
266 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
267 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
268 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
269 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
270 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
271 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
272 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
273 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
274 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
275 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
276 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
277 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
278 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
279 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
280 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
281 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
282 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
283 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
284 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
285 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
286 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
287 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
288 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
289 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
290 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
291 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
292 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
293 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
294 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
295 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
296 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
297 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
298 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
299 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
300 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
301 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
302 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
303 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
304 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
305 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
306 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
307 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
308 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
309 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
310 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
311 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
312 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
313 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
314 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
315 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
316 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
317 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
318 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
319 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
320 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
321 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
322 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
323 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
324 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
325 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
326 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
327 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
328 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
329 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
330 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
331 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
332 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
333 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
334 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
335 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
336 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
337 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
338 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
339 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
340 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
341 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
342 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
343 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
344 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
345 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
346 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
347 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
348 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
349 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
350 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
351 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
352 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
353 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
354 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
355 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
356 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
357 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
358 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
359 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
360 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
361 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
362 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
363 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
364 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
365 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
366 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
367 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
368 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
369 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
370 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
371 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
372 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
373 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
374 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
375 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
376 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
377 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
378 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
379 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
380 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
381 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
382 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
383 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
384 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
385 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
386 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
387 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
388 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
389 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
390 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
391 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
392 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
393 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
394 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
395 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
396 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
397 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
398 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
399 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
400 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
401 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
402 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
403 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
404 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
405 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
406 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
407 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
408 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
409 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
410 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
411 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
412 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
413 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
414 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
415 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
416 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
417 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
418 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
419 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
420 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
421 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
422 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
423 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
424 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
425 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
428 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
429 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
430 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
431 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
432 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
433 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
434 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
435 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
436 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
437 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
438 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
439 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
440 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
441 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
442 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
443 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
444 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
445 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
446 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
447 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
448 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
449 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
450 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
451 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
452 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
453 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
454 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
455 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
456 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
457 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
458 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
459 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
460 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
461 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
462 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
463 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
464 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
465 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
466 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
467 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
468 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
469 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
470 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
471 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
472 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
473 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
474 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
475 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
476 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
477 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
478 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
479 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
480 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
481 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
482 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
483 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
484 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
485 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
486 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
487 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
488 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
489 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
490 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
491 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
492 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
493 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
494 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
495 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
496 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
497 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
498 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
499 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
500 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
501 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
502 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
503 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
504 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
505 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
506 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
507 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
508 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
509 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
510 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
511 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
512 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
513 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
514 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
515 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
516 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
517 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
518 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
519 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
520 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
521 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
522 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
523 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
524 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
525 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
526 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
527 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
528 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
529 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
530 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
531 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
532 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
533 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
534 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
535 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
536 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
537 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
538 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
539 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
540 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
541 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
542 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
543 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
544 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
545 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
546 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
547 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
548 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
549 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
550 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
551 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
552 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
553 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
554 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
555 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
556 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
557 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
558 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
559 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
560 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
561 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
562 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
563 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
564 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
565 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
566 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
567 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
568 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
569 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
570 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
571 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
572 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
573 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
574 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
575 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
576 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
577 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
578 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
579 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
580 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
581 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
582 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
583 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
584 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
585 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
586 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
587 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
588 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
589 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
590 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
591 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
592 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
593 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
594 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
595 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
596 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
597 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
598 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
599 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
600 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
601 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
602 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
603 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
604 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
605 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
606 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
607 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
608 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
609 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
610 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
611 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
612 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
613 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
614 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
615 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
616 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
617 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
618 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
619 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
620 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
621 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
622 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
623 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
625 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
626 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
627 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
628 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
630 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
631 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
632 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
633 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
634 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
635 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
638 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
639 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
640 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
641 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
642 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
643 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
644 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
645 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
646 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
647 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
648 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
649 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
650 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
651 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
652 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
653 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
654 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
655 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
656 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
657 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
658 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
659 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
660 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
661 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
662 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
663 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
664 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
665 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
666 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
667 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
668 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
669 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
670 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
671 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
672 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
673 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
674 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
675 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
676 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
677 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
678 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
679 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
680 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
681 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
682 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
683 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
684 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
685 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
686 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
687 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
688 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
689 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
690 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
691 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
692 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
693 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
694 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
695 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
696 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
697 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
698 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
699 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
700 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
701 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
702 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
703 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
704 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
705 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
706 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
707 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
708 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
709 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
710 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
711 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
712 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
713 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
714 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
715 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
716 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
717 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
718 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
719 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
720 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
721 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
722 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
723 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
724 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
725 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
726 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
727 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
728 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
729 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
730 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
731 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
732 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
733 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
734 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
735 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
736 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
737 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
738 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
739 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
740 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
741 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
742 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
743 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
744 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
745 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
746 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
747 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
748 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
749 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
750 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
751 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
752 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
753 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
754 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
755 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
756 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
757 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
758 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
759 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
760 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
761 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
762 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
763 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
764 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
765 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
766 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
767 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
768 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
769 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
770 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
771 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
772 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
773 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
774 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
775 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
776 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
777 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
778 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
779 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
780 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
781 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
782 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
783 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
784 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
785 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
786 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
787 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
788 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
789 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
790 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
791 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
792 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
793 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
794 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
795 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
796 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
797 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
798 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
799 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
800 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
801 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
802 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
803 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
804 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
805 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
806 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
807 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
808 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
809 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
810 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
811 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
812 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
813 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
814 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
815 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
816 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
817 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
818 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
819 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
820 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
821 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
822 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
823 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
824 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
825 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
826 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
827 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
828 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
829 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
830 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
831 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 831 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile