• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
2 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
3 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
4 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
5 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
6 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
7 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
8 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
9 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
10 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
11 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
12 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
13 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
14 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
15 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
16 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
17 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
18 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
19 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
20 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
21 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
22 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
23 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
24 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
25 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
26 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
27 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
28 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
29 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
30 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
31 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
32 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
33 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
34 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
35 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
36 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
37 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
38 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
39 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
40 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
41 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
42 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
43 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
44 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
45 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
46 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
47 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
48 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
49 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
50 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
51 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
52 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
53 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
54 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
55 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
56 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
57 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
58 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
59 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
60 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
61 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
62 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
63 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
64 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
65 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
66 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
67 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
68 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
69 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
70 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
71 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
72 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
73 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
74 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
75 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
76 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
77 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
78 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
79 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
80 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
81 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
82 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
83 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
84 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
85 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
86 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
87 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
88 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
89 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
90 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
91 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
92 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
93 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
94 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
95 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
96 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
97 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
98 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
99 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
100 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
101 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
102 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
103 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
104 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
105 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
106 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
107 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
108 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
109 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
110 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
111 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
112 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
113 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
114 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
115 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
116 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
117 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
118 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
119 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
120 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
121 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
122 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
123 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
124 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
125 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
126 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
127 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
128 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
129 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
130 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
131 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
132 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
133 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
134 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
135 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
136 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
137 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
138 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
139 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
140 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
141 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
142 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
143 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
144 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
145 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
146 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
147 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
148 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
149 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
150 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
151 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
152 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
153 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
154 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
155 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
156 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
157 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
158 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
159 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
160 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
161 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
162 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
163 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
164 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
165 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
166 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
167 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
168 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
169 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
170 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
171 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
172 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
173 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
174 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
175 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
176 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
177 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
178 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
179 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
180 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
181 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
182 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
183 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
184 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
185 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
186 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
187 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
188 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
189 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
190 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
191 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
192 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
193 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
194 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
195 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
196 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
197 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
198 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
199 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
200 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
201 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
202 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
203 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
204 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
205 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
206 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
207 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
208 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
209 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
210 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
211 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
212 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
213 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
214 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
215 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
216 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
217 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
218 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
219 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
220 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
221 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
222 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
223 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
224 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
225 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
226 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
227 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
228 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
229 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
230 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
231 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
232 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
233 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
234 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
235 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
236 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
237 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
238 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
239 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
240 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
241 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
242 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
243 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
244 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
245 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
246 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
247 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
248 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
249 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
250 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
251 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
252 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
253 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
254 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
255 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
256 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
257 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
258 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
259 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
260 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
261 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
262 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
263 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
264 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
265 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
266 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
267 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
268 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
269 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
270 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
271 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
272 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
273 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
274 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
275 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
276 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
277 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
278 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
279 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
280 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
281 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
282 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
283 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
284 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
285 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
286 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
287 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
288 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
289 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
290 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
291 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
292 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
293 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
294 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
295 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
296 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
297 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
298 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
299 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
300 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
301 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
302 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
303 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
304 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
305 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
306 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
307 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
308 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
309 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
310 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
311 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
312 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
313 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
314 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
315 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
316 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
317 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
318 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
319 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
320 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
321 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
322 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
323 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
324 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
325 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
326 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
327 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
328 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
329 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
330 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
331 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
332 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
333 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
334 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
335 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
336 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
337 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
338 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
339 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
340 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
341 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
342 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
343 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
344 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
345 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
346 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
347 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
348 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
349 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
350 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
351 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
352 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
353 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
354 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
355 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
356 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
357 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
358 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
359 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
360 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
361 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
362 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
363 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
364 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
365 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
366 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
367 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
368 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
369 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
370 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
371 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
372 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
373 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
374 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
375 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
376 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
377 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
378 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
379 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
380 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
381 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
382 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
383 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
384 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
385 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
386 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
387 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
388 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
389 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
390 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
391 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
392 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
393 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
394 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
395 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
396 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
397 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
398 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
399 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
400 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
401 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
402 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
403 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
404 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
405 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
406 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
407 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
408 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
409 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
410 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
411 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
412 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
413 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
414 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
415 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
416 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
417 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
418 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
419 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
420 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
421 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
422 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
423 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
424 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
425 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
426 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
427 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
428 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
429 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
430 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
431 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
432 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
433 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
435 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
436 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
437 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
438 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
439 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
440 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
441 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
442 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
443 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
444 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
445 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
446 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
447 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
448 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
449 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
450 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
451 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
452 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
453 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
454 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
455 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
456 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
457 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
458 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
459 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
460 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
461 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
462 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
463 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
464 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
465 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
466 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
467 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
468 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
469 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
470 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
471 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
472 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
473 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
474 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
475 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
476 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
477 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
478 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
479 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
480 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
481 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
482 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
483 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
484 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
485 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
486 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
487 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
488 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
489 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
490 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
491 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
492 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
493 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
494 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
495 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
496 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
497 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
498 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
499 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
500 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
501 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
502 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
503 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
504 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
505 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
506 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
507 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
508 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
509 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
510 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
511 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
512 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
513 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
514 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
515 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
516 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
517 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
518 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
519 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
520 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
521 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
522 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
523 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
524 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
525 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
526 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
527 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
528 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
529 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
530 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
531 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
532 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
533 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
534 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
535 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
536 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
537 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
538 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
539 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
540 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
541 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
542 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
543 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
544 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
545 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
546 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
547 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
548 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
549 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
550 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
551 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
552 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
553 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
554 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
555 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
556 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
557 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
558 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
559 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
560 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
561 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
562 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
563 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
564 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
565 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
566 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
567 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
568 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
569 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
570 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
571 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
572 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
573 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
574 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
575 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
576 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
577 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
578 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
579 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
580 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
581 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
582 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
583 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
584 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
585 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
586 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
587 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
588 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
589 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
590 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
591 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
592 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
593 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
594 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
595 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
596 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
597 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
598 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
599 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
600 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
601 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
602 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
603 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
604 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
605 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
606 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
607 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
608 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
609 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
610 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
611 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
612 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
613 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
614 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
615 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
616 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
617 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
618 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
619 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
620 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
622 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
623 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
624 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
625 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
626 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
627 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
628 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
629 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
630 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
631 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
632 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
633 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
634 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
635 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
636 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
637 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
638 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
639 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
640 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
641 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
642 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
643 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
644 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
645 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
646 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
647 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
650 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
651 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
652 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
653 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
654 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
656 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
657 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
659 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
660 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
661 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
662 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
663 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
664 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
665 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
666 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
667 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
668 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
669 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
670 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
671 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
672 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
673 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
674 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
675 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
676 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
677 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
678 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 678 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile