• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
2 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
3 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
4 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
5 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
6 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
7 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
8 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
9 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
10 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
11 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
12 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
13 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
14 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
15 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
16 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
17 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
18 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
19 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
20 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
21 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
22 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
23 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
24 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
25 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
26 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
27 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
28 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
29 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
30 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
31 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
32 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
33 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
34 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
35 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
36 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
37 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
38 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
39 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
40 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
41 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
42 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
43 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
44 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
45 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
46 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
47 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
48 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
49 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
50 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
51 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
52 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
53 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
54 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
55 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
56 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
57 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
58 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
59 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
60 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
61 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
62 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
63 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
64 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
65 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
66 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
67 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
68 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
69 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
70 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
71 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
72 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
73 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
74 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
75 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
76 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
77 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
78 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
79 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
80 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
81 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
82 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
83 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
84 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
85 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
86 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
87 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
88 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
89 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
90 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
91 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
92 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
93 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
94 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
95 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
96 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
97 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
98 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
99 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
100 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
101 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
102 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
103 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
104 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
105 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
106 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
107 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
108 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
109 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
110 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
111 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
112 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
113 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
114 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
115 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
116 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
117 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
118 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
119 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
120 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
121 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
122 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
123 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
124 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
125 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
126 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
127 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
128 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
129 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
130 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
131 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
132 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
133 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
134 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
135 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
136 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
137 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
138 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
139 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
140 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
141 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
142 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
143 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
144 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
145 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
146 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
147 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
148 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
149 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
150 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
151 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
152 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
153 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
154 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
155 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
156 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
157 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
158 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
159 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
160 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
161 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
162 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
163 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
164 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
165 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
166 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
167 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
168 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
169 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
170 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
171 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
172 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
173 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
174 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
175 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
176 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
177 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
178 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
179 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
180 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
181 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
182 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
183 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
184 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
185 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
186 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
187 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
188 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
189 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
190 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
191 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
192 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
193 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
194 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
195 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
196 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
197 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
198 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
199 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
200 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
201 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
202 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
203 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
204 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
205 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
206 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
207 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
208 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
209 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
210 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
211 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
212 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
213 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
214 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
215 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
216 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
217 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
218 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
219 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
220 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
221 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
222 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
223 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
224 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
225 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
226 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
227 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
228 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
229 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
230 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
231 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
232 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
233 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
234 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
235 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
236 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
237 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
238 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
239 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
240 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
241 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
242 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
243 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
244 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
245 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
246 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
247 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
248 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
249 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
250 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
251 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
252 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
253 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
254 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
255 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
256 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
257 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
258 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
259 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
260 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
261 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
262 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
263 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
264 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
265 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
266 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
267 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
268 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
269 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
270 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
271 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
272 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
273 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
274 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
275 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
276 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
277 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
278 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
279 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
280 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
281 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
282 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
283 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
284 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
285 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
286 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
287 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
288 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
289 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
290 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
291 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
292 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
293 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
294 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
295 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
296 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
297 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
298 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
299 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
300 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
301 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
302 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
303 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
304 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
305 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
306 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
307 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
308 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
309 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
310 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
311 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
312 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
313 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
314 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
315 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
316 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
317 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
318 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
319 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
320 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
321 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
322 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
323 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
324 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
325 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
326 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
327 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
328 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
329 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
330 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
331 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
332 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
333 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
334 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
335 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
336 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
337 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
338 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
339 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
340 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
341 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
342 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
343 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
344 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
345 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
346 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
347 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
348 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
349 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
350 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
351 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
352 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
353 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
354 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
355 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
356 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
357 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
358 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
359 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
360 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
361 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
362 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
363 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
364 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
365 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
366 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
367 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
368 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
369 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
370 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
371 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
372 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
373 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
374 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
375 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
376 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
377 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
378 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
379 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
380 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
381 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
382 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
383 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
384 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
385 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
386 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
387 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
388 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
389 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
390 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
391 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
392 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
393 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
394 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
395 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
396 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
397 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
398 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
399 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
400 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
401 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
402 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
403 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
404 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
405 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
406 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
407 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
408 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
409 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
410 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
411 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
412 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
413 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
414 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
415 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
416 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
417 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
418 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
419 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
420 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
421 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
422 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
423 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
424 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
425 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
426 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
427 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
428 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
429 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
430 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
431 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
432 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
433 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
434 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
435 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
436 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
437 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
438 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
439 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
440 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
441 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
442 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
443 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
444 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
445 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
446 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
447 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
448 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
449 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
450 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
451 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
452 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
453 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
454 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
455 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
456 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
457 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
458 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
459 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
460 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
461 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
462 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
463 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
464 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
465 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
466 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
467 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
468 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
469 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
470 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
471 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
472 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
473 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
474 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
475 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
476 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
477 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
478 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
479 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
480 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
481 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
482 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
483 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
484 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
485 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
486 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
487 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
488 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
489 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
490 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
491 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
492 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
493 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
494 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
495 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
496 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
497 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
498 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
499 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
500 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
501 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
502 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
503 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
504 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
505 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
506 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
507 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
508 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
509 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
510 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
511 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
512 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
513 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
514 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
515 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
516 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
517 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
518 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
519 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
520 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
521 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
522 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
523 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
524 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
525 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
526 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
527 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
528 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
529 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
530 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
531 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
532 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
533 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
534 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
535 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
536 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
537 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
538 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
539 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
540 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
541 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
542 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
543 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
544 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
545 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
546 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
547 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
548 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
549 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
550 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
551 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
552 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
553 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
554 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
555 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
556 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
557 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
558 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
559 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
560 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
561 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
562 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
563 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
564 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
565 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
566 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
567 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
568 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
569 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
570 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
571 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
572 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
573 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
574 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
575 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
576 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
577 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
578 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
579 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
580 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
581 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
582 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
583 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
584 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
585 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
586 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
587 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
588 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
589 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
590 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
591 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
592 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
593 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
594 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
595 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
596 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
597 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
598 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
599 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
600 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
601 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
602 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
603 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
604 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
605 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
606 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
607 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
608 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
609 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
610 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
611 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
612 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
613 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
614 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
615 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
616 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
617 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
618 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
619 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
620 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
622 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
623 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
624 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
625 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
626 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
627 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
628 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
629 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
630 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
631 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
632 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
633 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
634 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
635 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
636 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
637 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
638 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
639 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
640 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
641 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
642 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
643 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
644 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
645 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
646 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
647 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
650 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
651 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
652 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
653 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
654 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
655 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
656 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
657 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
659 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
660 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
661 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
662 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
663 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
664 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
665 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
666 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
667 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
668 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
669 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
670 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
671 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
672 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
673 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
674 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
675 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
676 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
677 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
678 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
679 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
680 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
681 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
682 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
683 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
684 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
685 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
686 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
687 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
688 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
689 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
690 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
691 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
692 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
693 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
694 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
695 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
696 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
697 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
698 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
699 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
700 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 700 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile