Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
2 20/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
3 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
4 18/07/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
5 03/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
6 02/07/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 29/06/2016 4 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
8 25/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
9 24/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
10 22/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
11 21/06/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 19/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
13 18/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
14 17/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
15 16/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
16 15/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
17 14/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
18 12/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
19 11/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
20 10/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
21 09/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
22 08/06/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
23 02/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
24 01/06/2016 14 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
25 18/05/2016 5 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobiletuongvy
26 13/05/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 10/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
28 09/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
29 08/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
30 06/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 04/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
32 03/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
33 02/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
34 01/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
35 30/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
36 29/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
37 28/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
38 25/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
39 24/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
40 21/04/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
41 18/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
42 17/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
43 16/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
44 15/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
45 14/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
46 13/04/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
47 11/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
48 10/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
49 09/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
50 08/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
51 07/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
52 06/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
53 05/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
54 04/04/2016 7 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 28/03/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
56 25/03/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
57 10/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 09/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
59 08/03/2016 17 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
60 20/02/2016 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
61 16/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
62 14/02/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
63 10/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
64 09/02/2016 8 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
65 01/02/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
66 29/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
67 28/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
68 24/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
69 23/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
70 19/01/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
71 18/01/2016 38 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
72 11/12/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
73 09/12/2015 9 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tinthanhmobile
74 30/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
75 29/11/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
76 25/11/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
77 22/11/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
78 20/11/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
79 15/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
80 14/11/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
81 03/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
82 02/11/2015 10 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
83 23/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
84 22/10/2015 14 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
85 08/10/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
86 03/10/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
87 30/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
88 29/09/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
89 26/09/2015 10 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
90 16/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
91 15/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
92 14/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
93 12/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
94 11/09/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
95 07/09/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
96 04/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
97 03/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
98 02/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
99 31/08/2015 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ daiphuminh
100 26/08/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
101 22/08/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
102 21/08/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thuduc_skygiare
103 20/08/2015 19 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
104 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
105 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
106 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
107 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
108 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
109 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
110 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
111 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
112 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
113 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
114 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
115 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
116 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
117 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
118 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
119 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
120 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
121 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
122 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
123 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
124 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
125 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
126 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
127 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
128 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
129 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
130 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
131 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
132 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
133 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
134 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
135 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
136 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
137 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
138 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
139 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
140 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
141 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
142 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
143 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
144 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
145 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
146 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
147 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
148 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
149 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
150 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
151 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
152 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
153 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
154 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
155 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
156 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
157 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
158 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
159 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
160 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
161 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
162 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
163 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
164 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
165 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
166 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
167 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
168 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
169 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
170 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
171 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
172 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
173 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
174 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
175 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
176 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
177 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
178 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
179 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
180 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
181 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
182 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
183 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
184 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
185 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
186 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
187 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
188 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
189 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
190 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
191 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
192 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
193 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
194 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
195 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
196 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
197 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
198 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
199 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
200 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
201 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
202 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
203 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
204 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
205 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
206 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
207 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
208 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
209 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
210 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
211 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
212 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
213 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
214 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
215 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
216 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
217 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
218 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
219 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
220 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
221 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
222 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
223 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
224 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
225 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
226 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
227 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
228 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
229 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
230 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
231 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
232 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
233 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
234 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
235 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
236 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
237 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
238 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
239 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
240 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
241 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
242 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
243 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
244 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
245 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
246 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
247 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
248 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
249 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
250 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
251 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
252 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
253 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
254 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
255 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
256 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
257 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
258 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
259 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
260 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
261 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
262 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
263 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
264 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
265 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
266 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
267 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
268 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
269 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
270 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
271 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
272 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
273 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
274 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
275 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
276 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
277 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
278 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
279 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
280 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
281 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
282 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
283 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
284 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
285 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
286 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
287 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
288 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
289 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
290 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
291 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
292 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
293 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
294 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
295 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
296 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
297 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
298 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
299 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
300 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
301 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
302 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
303 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
304 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
305 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
306 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
307 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
308 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
309 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
310 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
311 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
312 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
313 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
314 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
315 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
316 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
317 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
318 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
319 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
320 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
321 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
322 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
323 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
324 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
325 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
326 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
327 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
328 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
329 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
330 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
331 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
332 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
333 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
334 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
335 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
336 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
337 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
338 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
339 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
340 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
341 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
342 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
343 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
344 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
345 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
346 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
347 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
348 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
349 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
350 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
351 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
352 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
353 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
354 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
355 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
356 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
357 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
358 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
359 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
360 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
361 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
362 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
363 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
364 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
365 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
366 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
367 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
368 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
369 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
370 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
371 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
372 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
373 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
374 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
375 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
376 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
377 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
378 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
379 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
380 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
381 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
382 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
383 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
384 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
385 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
386 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
387 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
388 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
389 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
390 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
391 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
392 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
393 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
394 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
395 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
396 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
397 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
398 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
399 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
400 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
401 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
402 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
403 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
404 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
405 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
406 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
407 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
408 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
409 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
410 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
411 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
412 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
413 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
414 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
415 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
416 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
417 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
418 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
419 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
420 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
421 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
422 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
423 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
424 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
425 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
426 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
427 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
428 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
429 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
430 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
431 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
432 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
433 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
434 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
435 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
436 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
437 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
438 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
439 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
440 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
441 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
442 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
443 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
444 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
445 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
446 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
447 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
448 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
449 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
450 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
451 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
452 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
453 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
454 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
455 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
456 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
457 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
458 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
459 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
460 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
461 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
462 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
463 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
464 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
465 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
466 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
467 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
468 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
469 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
470 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
471 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
472 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
473 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
474 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
475 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
476 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
477 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
478 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
479 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
480 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
481 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
482 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
483 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
484 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
485 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
486 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
487 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
488 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
489 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
490 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
491 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
492 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
493 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
494 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
495 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
496 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
497 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
498 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
499 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
500 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
501 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
502 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
503 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
504 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
505 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
506 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
507 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
508 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
509 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
510 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
511 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
512 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
513 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
514 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
515 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
516 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
517 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
518 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
519 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
520 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
521 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
522 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
523 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
524 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
525 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
526 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
527 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
528 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
529 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
530 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
531 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
532 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
533 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
534 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
535 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
536 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
537 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
538 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
539 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
540 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
541 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
542 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
543 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
544 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
545 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
546 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
547 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
548 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
549 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
550 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
551 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
552 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
553 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
554 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
555 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
556 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
557 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
558 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
559 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
560 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
561 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
562 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
563 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
564 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
565 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
566 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
567 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
568 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
569 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
570 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
571 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
572 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
573 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
574 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
575 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
576 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
577 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
578 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
579 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
580 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
581 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
582 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
583 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
584 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
585 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
586 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
587 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
588 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
589 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
590 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
591 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
592 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
593 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
594 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
595 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
596 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
597 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
598 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
599 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
600 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
601 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
602 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
603 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
604 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
605 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
606 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
607 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
608 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
609 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
610 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
611 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
612 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
613 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
614 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
615 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
616 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
617 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
618 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
619 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
620 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
621 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
622 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
623 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
624 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
625 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
626 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
627 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
628 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
633 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
634 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
635 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
638 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
639 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
640 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
641 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
642 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
643 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
644 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
645 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
646 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
647 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
648 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
649 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
650 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
651 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
652 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
653 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
654 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
655 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
656 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
657 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
658 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
659 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
660 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
661 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
662 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
663 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
664 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
665 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
666 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
667 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
668 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
669 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
670 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
671 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
672 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
673 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
674 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
675 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
676 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
677 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
678 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
679 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
680 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
681 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
682 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
683 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
684 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
685 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
686 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
687 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
688 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
689 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
690 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
691 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
692 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
693 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
694 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
695 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
696 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
697 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
698 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
699 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
700 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
701 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
702 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
703 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
704 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
705 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
706 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
707 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
708 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
709 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
710 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
711 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
712 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
713 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
714 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
715 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
716 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
717 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
718 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
719 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
720 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
721 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
722 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
723 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
724 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
725 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
726 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
727 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
728 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
729 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
730 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
731 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
732 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
733 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
734 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
735 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
736 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
737 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
738 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
739 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
740 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
741 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
742 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
743 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
744 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
745 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
746 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
747 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
748 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
749 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
750 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
751 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
752 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
753 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
754 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
755 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
756 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
757 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
758 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
759 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
760 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
761 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
762 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
763 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
764 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
765 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
766 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
767 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
768 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
769 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
770 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
771 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
772 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
773 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
774 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
775 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
776 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
777 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
778 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
779 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
780 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
781 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
782 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
783 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
784 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
785 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
786 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
787 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
788 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
789 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
790 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
791 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
792 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
793 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
794 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
795 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
796 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
797 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
798 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
799 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
800 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
801 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
802 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
803 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
804 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
805 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
806 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
807 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
808 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
809 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
810 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
811 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
812 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
813 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
814 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
815 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
816 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
817 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
818 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
819 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
820 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
821 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
822 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
823 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
824 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
825 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
826 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
827 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
828 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
829 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
830 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
831 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
832 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
833 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
834 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
835 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
836 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
837 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
838 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
839 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
840 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
841 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
842 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
843 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
844 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
845 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
846 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
847 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
848 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
849 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
850 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
851 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
852 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
853 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
854 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
856 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
857 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
858 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
859 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
860 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
861 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
862 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
863 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
864 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
865 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
866 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
867 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
868 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
869 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
870 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
871 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
872 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
873 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
874 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
875 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
876 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
877 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
878 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
879 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
880 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
881 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
882 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
883 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
884 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
885 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
886 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
887 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
888 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
889 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
890 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
891 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
892 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
893 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
894 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
895 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
896 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
897 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
898 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
899 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
900 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
901 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
902 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
903 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
904 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
905 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
906 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
907 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
908 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
909 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
910 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
911 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
912 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
913 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
914 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
915 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
916 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
917 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
918 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
919 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
920 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
921 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
922 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
923 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
924 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
925 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
926 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
927 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
928 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
929 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
930 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
931 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
932 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
933 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
934 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 934 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.