• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
7 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
8 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
9 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
10 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
11 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
12 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
13 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
14 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
15 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
16 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
17 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
18 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
19 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
20 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
21 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
22 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
23 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
24 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
25 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
26 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
27 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
28 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
29 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
30 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
31 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
32 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
33 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
34 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
35 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
36 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
37 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
38 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
39 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
40 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
41 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
42 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
43 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
44 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
45 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
46 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
47 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
48 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
49 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
50 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
51 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
52 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
53 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
54 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
55 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
56 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
57 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
58 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
59 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
60 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
61 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
62 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
63 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
64 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
65 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
66 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
67 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
68 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
69 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
70 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
71 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
72 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
73 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
74 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
75 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
76 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
77 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
78 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
79 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
80 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
81 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
82 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
83 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
84 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
85 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
86 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
87 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
88 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
89 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
90 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
91 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
92 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
93 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
94 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
95 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
96 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
97 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
98 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
99 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
100 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
101 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
102 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
103 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
104 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
105 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
106 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
107 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
108 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
109 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
110 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
111 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
112 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
113 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
114 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
115 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
116 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
117 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
118 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
119 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
120 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
121 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
122 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
123 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
124 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
125 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
126 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
127 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
128 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
129 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
130 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
131 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
132 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
133 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
134 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
135 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
136 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
137 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
138 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
139 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
140 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
141 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
142 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
143 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
144 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
145 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
146 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
147 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
148 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
149 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
150 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
151 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
152 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
153 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
154 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
155 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
156 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
157 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
158 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
159 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
160 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
161 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
162 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
163 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
164 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
165 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
166 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
167 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
168 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
169 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
170 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
171 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
172 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
173 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
174 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
175 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
176 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
177 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
178 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
179 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
180 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
181 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
182 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
183 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
184 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
185 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
186 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
187 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
188 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
189 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
190 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
191 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
192 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
193 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
194 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
195 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
196 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
197 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
198 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
199 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
200 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
201 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
202 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
203 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
204 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
205 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
206 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
207 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
208 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
209 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
210 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
211 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
212 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
213 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
214 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
215 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
216 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
217 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
218 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
219 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
220 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
221 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
222 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
223 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
224 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
225 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
226 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
227 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
228 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
229 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
230 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
231 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
232 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
233 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
234 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
235 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
236 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
237 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
238 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
239 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
240 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
241 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
242 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
243 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
244 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
245 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
246 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
247 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
248 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
249 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
250 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
251 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
252 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
253 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
254 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
255 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
256 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
257 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
258 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
259 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
260 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
261 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
262 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
263 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
264 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
265 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
266 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
267 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
268 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
269 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
270 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
271 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
272 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
273 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
274 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
275 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
276 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
277 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
278 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
279 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
280 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
281 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
282 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
283 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
284 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
285 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
286 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
287 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
288 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
289 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
290 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
291 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
292 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
293 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
294 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
295 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
296 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
297 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
298 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
299 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
300 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
301 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
302 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
303 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
304 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
305 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
306 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
307 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
308 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
309 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
310 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
311 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
312 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
313 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
314 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
315 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
316 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
317 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
318 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
319 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
320 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
321 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
322 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
323 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
324 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
325 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
326 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
327 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
328 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
329 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
330 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
331 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
332 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
333 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
334 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
335 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
336 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
337 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
338 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
339 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
340 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
341 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
342 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
343 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
344 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
345 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
346 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
347 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
348 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
349 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
350 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
351 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
352 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
353 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
354 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
355 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
356 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
357 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
358 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
359 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
360 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
361 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
362 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
363 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
364 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
365 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
366 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
367 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
368 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
369 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
370 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
371 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
372 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
373 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
374 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
375 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
376 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
377 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
378 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
379 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
380 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
381 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
382 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
383 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
384 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
385 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
386 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
387 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
388 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
389 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
390 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
391 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
392 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
393 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
394 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
395 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
396 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
397 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
398 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
399 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
400 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
401 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
402 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
403 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
404 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
405 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
406 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
407 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
408 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
409 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
410 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
411 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
412 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
413 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
414 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
415 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
416 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
417 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
418 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
419 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
420 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
421 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
422 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
423 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
424 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
425 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
428 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
429 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
430 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
431 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
432 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
433 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
434 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
435 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
436 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
437 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
438 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
439 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
440 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
441 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
442 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
443 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
444 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
445 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
446 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
447 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
448 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
449 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
450 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
451 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
452 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
453 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
454 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
455 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
456 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
457 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
458 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
459 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
460 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
461 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
462 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
463 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
464 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
465 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
466 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
467 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
468 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
469 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
470 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
471 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
472 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
473 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
474 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
475 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
476 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
477 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
478 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
479 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
480 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
481 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
482 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
483 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
484 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
485 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
486 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
487 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
488 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
489 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
490 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
491 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
492 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
493 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
494 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
495 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
496 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
497 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
498 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
499 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
500 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
501 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
502 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
503 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
504 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
505 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
506 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
507 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
508 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
509 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
510 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
511 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
512 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
513 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
514 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
515 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
516 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
517 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
518 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
519 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
520 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
521 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
522 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
523 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
524 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
525 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
526 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
527 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
528 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
529 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
530 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
531 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
532 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
533 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
534 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
535 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
536 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
537 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
538 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
539 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
540 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
541 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
542 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
543 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
544 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
545 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
546 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
547 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
548 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
549 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
550 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
551 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
552 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
553 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
554 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
555 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
556 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
557 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
558 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
559 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
560 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
561 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
562 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
563 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
564 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
565 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
566 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
567 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
568 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
569 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
570 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
571 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
572 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
574 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
575 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
576 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
577 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
578 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
579 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
580 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
581 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
582 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
583 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
584 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
585 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
586 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
587 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
588 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
589 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
590 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
591 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
592 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
593 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
594 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
595 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
596 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
597 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
598 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
599 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
600 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
601 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
602 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
603 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
604 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
605 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
606 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
607 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
608 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
609 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
610 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
611 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
612 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
613 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
614 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
615 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
616 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
617 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
618 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
619 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
620 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
621 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
622 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
623 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
626 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
627 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
628 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
633 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
634 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
635 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
638 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
639 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
640 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
641 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
642 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
643 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
644 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
645 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
646 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
647 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
648 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
649 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
650 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
651 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
652 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
653 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
654 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
655 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
656 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
657 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
658 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
659 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
660 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
661 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
662 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
663 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
664 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
665 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
666 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
667 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
668 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
669 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
670 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
671 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
672 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
673 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
674 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
675 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
676 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
677 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
678 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
679 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
680 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
681 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
682 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
683 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
684 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
685 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
686 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
687 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
688 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
689 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
690 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
691 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
692 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
693 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
694 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
695 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
696 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
697 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
698 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
699 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
700 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
701 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
702 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
703 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
704 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
705 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
706 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
707 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
708 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
709 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
710 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
711 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
712 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
713 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
714 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
715 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
716 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
717 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
718 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
719 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
720 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
721 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
722 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
723 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
724 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
725 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
726 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
727 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
728 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
729 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
730 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
731 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
732 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
733 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
734 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
735 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
736 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
737 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
738 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
739 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
740 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
741 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
742 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
743 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
744 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
745 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
746 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
747 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
748 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
749 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
750 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
751 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
752 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
753 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
754 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
755 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
756 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
757 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
758 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
759 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
760 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
761 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
763 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
764 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
765 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
766 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
767 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
768 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
769 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
770 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
771 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
772 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
773 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
774 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
775 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
776 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
777 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
778 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
779 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
780 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
781 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
782 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
783 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
784 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
785 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
786 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
787 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
788 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
789 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
790 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
791 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
792 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
793 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
794 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
795 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
796 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
797 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
798 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
799 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
800 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
801 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
802 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
803 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
804 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
806 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
807 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
808 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
809 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
810 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
811 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
812 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
813 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
814 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
815 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
816 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
817 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
818 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 818 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ta, ipad, khí oxy, khung treo, thang