• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
4 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
5 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
6 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
7 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
8 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
9 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
10 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
16 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
17 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
18 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
19 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
20 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
21 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
22 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
23 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
24 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
25 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
26 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
27 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
28 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
29 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
30 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
31 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
32 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
33 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
34 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
35 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
36 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
37 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
38 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
39 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
40 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
41 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
42 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
43 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
44 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
45 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
46 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
47 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
48 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
49 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
50 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
51 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
52 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
53 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
54 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
55 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
56 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
57 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
58 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
59 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
60 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
61 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
62 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
63 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
64 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
65 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
66 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
67 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
68 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
69 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
70 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
71 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
72 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
73 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
74 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
75 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
76 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
77 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
78 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
79 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
80 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
81 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
82 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
83 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
84 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
85 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
86 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
87 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
88 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
89 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
90 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
91 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
92 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
93 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
94 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
95 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
96 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
97 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
98 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
99 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
100 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
101 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
102 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
103 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
104 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
105 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
106 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
107 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
108 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
109 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
110 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
111 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
112 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
113 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
114 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
115 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
116 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
117 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
118 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
119 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
120 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
121 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
122 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
123 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
124 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
125 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
126 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
127 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
128 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
129 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
130 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
131 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
132 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
133 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
134 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
135 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
136 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
137 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
138 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
139 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
140 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
141 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
142 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
143 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
144 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
145 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
146 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
147 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
148 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
149 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
150 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
151 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
152 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
153 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
154 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
155 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
156 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
157 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
158 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
159 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
160 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
161 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
162 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
163 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
164 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
165 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
166 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
167 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
168 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
169 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
170 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
171 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
172 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
173 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
174 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
175 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
176 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
177 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
178 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
179 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
180 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
181 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
182 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
183 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
184 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
185 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
186 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
187 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
188 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
189 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
190 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
191 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
192 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
193 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
194 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
195 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
196 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
197 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
198 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
199 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
200 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
201 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
202 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
203 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
204 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
205 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
206 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
207 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
208 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
209 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
210 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
211 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
212 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
213 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
214 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
215 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
216 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
217 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
218 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
219 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
220 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
221 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
222 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
223 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
224 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
225 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
226 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
227 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
228 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
229 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
230 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
231 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
232 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
233 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
234 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
235 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
236 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
237 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
238 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
239 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
240 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
241 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
242 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
243 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
244 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
245 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
246 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
247 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
248 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
249 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
250 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
251 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
252 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
253 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
254 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
255 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
256 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
257 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
258 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
259 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
260 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
261 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
262 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
263 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
264 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
265 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
266 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
267 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
268 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
269 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
270 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
271 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
272 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
273 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
274 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
275 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
276 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
277 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
278 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
279 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
280 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
281 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
282 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
283 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
284 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
285 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
286 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
287 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
288 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
289 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
290 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
291 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
292 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
293 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
294 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
295 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
296 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
297 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
298 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
299 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
300 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
301 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
302 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
303 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
304 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
305 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
306 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
307 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
308 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
309 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
310 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
311 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
312 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
313 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
314 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
315 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
316 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
317 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
318 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
319 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
320 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
321 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
322 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
323 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
324 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
325 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
326 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
327 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
328 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
329 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
330 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
331 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
332 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
333 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
334 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
335 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
336 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
337 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
338 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
339 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
340 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
341 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
342 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
343 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
344 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
345 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
346 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
347 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
348 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
349 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
350 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
351 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
352 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
353 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
354 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
355 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
356 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
357 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
358 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
359 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
360 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
361 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
362 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
363 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
364 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
365 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
366 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
367 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
368 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
369 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
370 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
371 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
372 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
373 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
374 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
375 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
376 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
377 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
378 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
379 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
380 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
381 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
382 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
383 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
384 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
385 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
386 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
387 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
388 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
389 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
390 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
391 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
392 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
393 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
394 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
395 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
396 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
397 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
398 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
399 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
400 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
401 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
402 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
403 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
404 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
405 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
406 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
407 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
408 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
409 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
410 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
411 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
412 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
413 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
414 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
415 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
416 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
417 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
418 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
419 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
420 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
421 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
422 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
423 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
424 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
425 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
426 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
427 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
428 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
429 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
430 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
431 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
432 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
433 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
434 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
435 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
436 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
437 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
438 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
439 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
440 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
441 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
442 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
443 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
444 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
445 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
446 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
447 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
448 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
449 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
450 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
451 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
452 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
453 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
454 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
455 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
456 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
457 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
458 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
459 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
460 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
461 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
462 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
463 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
464 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
465 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
466 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
467 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
468 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
469 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
470 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
471 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
472 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
473 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
474 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
475 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
476 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
477 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
478 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
479 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
480 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
481 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
482 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
483 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
484 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
485 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
486 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
487 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
488 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
489 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
490 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
491 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
492 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
493 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
494 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
495 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
496 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
497 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
498 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
499 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
500 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
501 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
502 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
503 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
504 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
505 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
506 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
507 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
508 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
509 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
510 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
511 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
512 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
513 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
514 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
515 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
516 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
517 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
518 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
519 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
520 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
521 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
522 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
523 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
524 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
525 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
526 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
527 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
528 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
529 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
530 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
531 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
532 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
533 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
534 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
535 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
536 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
537 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
538 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
539 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
540 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
541 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
542 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
543 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
544 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
545 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
546 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
547 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
548 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
549 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
550 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
551 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
552 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
553 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
554 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
555 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
556 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
557 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
558 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
559 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
560 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
561 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
562 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
563 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
564 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
565 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
566 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
567 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
568 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
569 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
570 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
571 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
572 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
573 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
574 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
575 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
576 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
577 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
578 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
579 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
580 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
581 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
582 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
583 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
584 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
585 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
586 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
587 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
588 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
589 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
590 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
591 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
592 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
593 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
594 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
595 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
596 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
597 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
598 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
599 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
600 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
601 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
602 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
603 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
604 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
605 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
606 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
607 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
608 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
609 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
610 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
611 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
612 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
613 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
614 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
615 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
616 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
617 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
618 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
619 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
620 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
621 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
622 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
623 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
626 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
627 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
628 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
633 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
634 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
635 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
638 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
639 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
640 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
641 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
642 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
643 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
644 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
645 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
646 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
647 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
648 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
649 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
650 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
651 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
652 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
653 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
654 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
655 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
656 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
657 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
658 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
659 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
660 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
661 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
662 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
663 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
664 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
665 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
666 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
667 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
668 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
669 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
670 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
671 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
672 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
673 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
674 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
675 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
676 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
677 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
678 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
679 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
680 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
681 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
682 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
683 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
684 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
685 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
686 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
687 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
688 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
689 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
690 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
691 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
692 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
693 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
694 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
695 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
696 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
697 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
698 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
699 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
700 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
701 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
702 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
703 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
704 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
705 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
706 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
707 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
708 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
709 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
710 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
711 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
712 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
713 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
714 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
715 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
716 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
717 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
718 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
719 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
720 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
721 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
722 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
723 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
724 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
725 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
726 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
727 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
728 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
729 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
730 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
731 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
732 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
733 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
734 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
735 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
736 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
737 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
738 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
739 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
740 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
741 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
742 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
743 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
744 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
745 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
746 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
747 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
748 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
749 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
750 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
751 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
752 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
753 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
754 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
755 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
756 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
757 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
758 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
759 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
760 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
761 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
762 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
763 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
764 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
765 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
766 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
767 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
768 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
769 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
770 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
771 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
772 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
773 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
774 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
775 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
776 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
777 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
778 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
779 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
780 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
781 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
782 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
783 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
784 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
785 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
786 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
787 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
788 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
789 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
790 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
791 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
792 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
793 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
794 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
795 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
796 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
797 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
798 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
799 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
800 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
801 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
802 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
803 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
804 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
805 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
806 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
807 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
808 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
809 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
810 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
811 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
812 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
813 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
814 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
815 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
816 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
817 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
818 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
819 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
820 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
821 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
822 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
823 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
824 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
825 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
826 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
827 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 827 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: gia iphone, nokia dtdd, iphone 6 plus, kích từ, galaxy s3, iphone 6, nokia x2, dtdd samsung, iphone 4s, iphone 5s, sony xperia z1, nokia, xperia acro s, mobile 130, samsung, k20, samsung galaxy, nokia 5130, số lượng tour, q-mobile-m2