• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
2 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
3 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
4 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
5 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
6 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
7 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
8 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
9 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
10 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
11 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
12 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didonggiare1
13 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
14 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
15 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
16 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
17 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
18 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
19 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
20 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didonggiare1
21 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
22 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
23 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
24 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
25 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
26 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
27 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
28 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
29 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
30 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
31 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
32 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thuduc_skygiare
33 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
34 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
35 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
36 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
37 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
38 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
39 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
40 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
41 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
42 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
43 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
44 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
45 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
46 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
47 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
48 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
49 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
50 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
51 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
52 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
53 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
54 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
55 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
56 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
57 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
58 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
59 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
60 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
61 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
62 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
63 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
64 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
65 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
66 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
67 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
68 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
69 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
70 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
71 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
72 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
73 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
74 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
75 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
76 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
77 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
78 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
79 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
80 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
81 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
82 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
83 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
84 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
85 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
86 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
87 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
88 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
89 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
90 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
91 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
92 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
93 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
94 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
95 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
96 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
97 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
98 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
99 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
100 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
101 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
102 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
103 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
104 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
105 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
106 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
107 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
108 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
109 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
110 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
111 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
112 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
113 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
114 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
115 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
116 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
117 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
118 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
119 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
120 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
121 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
122 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
123 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
124 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
125 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
126 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
127 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
128 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
129 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
130 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
131 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
132 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
133 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
134 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
135 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
136 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
137 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
138 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
139 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
140 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
141 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
142 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
143 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
144 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
145 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
146 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
147 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
148 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
149 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
150 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
151 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
152 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
153 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
154 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
155 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
156 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
157 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
158 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
159 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
160 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
161 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
162 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
163 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
164 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
165 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
166 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
167 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
168 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
169 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
170 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
171 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
172 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
173 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
174 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
175 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
176 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
177 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
178 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
179 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
180 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
181 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
182 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
183 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
184 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
185 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
186 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
187 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
188 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
189 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
190 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
191 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
192 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
193 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
194 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
195 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
196 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
197 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
198 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
199 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
200 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
201 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
202 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
203 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
204 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
205 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
206 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
207 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
208 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
209 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
210 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
211 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
212 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
213 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
214 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
215 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
216 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
217 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
218 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
219 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
220 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
221 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
222 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
223 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
224 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
225 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
226 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
227 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
228 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
229 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
230 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
231 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
232 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
233 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
234 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
235 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
236 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
237 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
238 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
239 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
240 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
241 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
242 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
243 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
244 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
245 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
246 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
247 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
248 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
249 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
250 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
251 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
252 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
253 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
254 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
255 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
256 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
257 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
258 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
259 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
260 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
261 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
262 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
263 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
264 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
265 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
266 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
267 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
268 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
269 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
270 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
271 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
272 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
273 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
274 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
275 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
276 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
277 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
278 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
279 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
280 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
281 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
282 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
283 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
284 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
285 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
286 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
287 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
288 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
289 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
290 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
291 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
292 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
293 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
294 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
295 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
296 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
297 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
298 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
299 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
300 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
301 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
302 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
303 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
304 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
305 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
306 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
307 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
308 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
309 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
310 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
311 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
312 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
313 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
314 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
315 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
316 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
317 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
318 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
319 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
320 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
321 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
322 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
323 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
324 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
325 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
326 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
327 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
328 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
329 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
330 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
331 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
332 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
333 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
334 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
335 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
336 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
337 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
338 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
339 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
340 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
341 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
342 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
343 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
344 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
345 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
346 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
347 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
348 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
349 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
350 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
351 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
352 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
353 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
354 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
355 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
356 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
357 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
358 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
359 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
360 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
361 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
362 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
363 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
364 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
365 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
366 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
367 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
368 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
369 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
370 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
371 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
372 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
373 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
374 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
375 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
376 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
377 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
378 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
379 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
380 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
381 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
382 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
383 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
384 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
385 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
386 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
387 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
388 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
389 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
390 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
391 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
392 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
393 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
394 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
395 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
396 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
397 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
398 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
399 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
400 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
401 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
402 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
403 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
404 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
405 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
406 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
407 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
408 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
409 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
410 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
411 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
412 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
413 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
414 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
415 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
416 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
417 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
418 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
419 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
420 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
421 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
422 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
423 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
424 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
425 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
426 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
427 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
428 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
429 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
430 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
431 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
432 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
433 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
434 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
435 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
436 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
437 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
438 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
439 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
440 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
441 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
442 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
443 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
444 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
445 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
446 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
447 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
448 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
449 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
450 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
451 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
452 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
453 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
454 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
455 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
456 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
457 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
458 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
459 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
460 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
461 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
462 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
463 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
464 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
465 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
466 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
467 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
468 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
469 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
470 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
471 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
472 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
473 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
474 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
475 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
476 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
477 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
478 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
479 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
480 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
481 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
482 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
483 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
484 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
485 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
486 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
487 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
488 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
489 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
490 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
491 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
492 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
493 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
494 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
495 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
496 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
497 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
498 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
499 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
500 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
501 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
502 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
503 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
504 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
505 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
506 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
507 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
508 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
509 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
510 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
511 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
512 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
513 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
514 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
515 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
516 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
517 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
518 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
519 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
520 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
521 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
522 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
523 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
524 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
525 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
526 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
527 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
528 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
529 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
530 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
531 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
532 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
533 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
534 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
535 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
536 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
537 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
538 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
539 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
540 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
541 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
542 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
543 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
544 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
545 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
546 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
547 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
548 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
549 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
550 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
551 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
552 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
553 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
554 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
555 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
556 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
557 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
558 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
559 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
560 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
561 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
562 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
563 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
564 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
565 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
566 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
567 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
568 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
569 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
570 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
571 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
572 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
573 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
574 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
575 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
576 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
577 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
578 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
579 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
580 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
581 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
582 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
583 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
584 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
585 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
586 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
587 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
588 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
589 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
590 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
591 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
592 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
593 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
594 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
595 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
596 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
597 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
598 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
599 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
600 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
601 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
602 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
603 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
604 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
605 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
606 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
607 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
608 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
609 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
610 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
611 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
612 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
613 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
614 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
615 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
616 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
617 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
618 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
619 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
620 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
621 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
622 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
623 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
624 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
625 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
626 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
627 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
628 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
629 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
630 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
631 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
632 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
633 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
634 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
635 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
636 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
637 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
638 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
639 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
640 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
641 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
642 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
643 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
644 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
645 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
646 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
647 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
648 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
649 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
650 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
651 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
652 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
653 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
654 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
655 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
656 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
657 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
659 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
660 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
661 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
662 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
663 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
664 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
665 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
666 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
667 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
668 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
669 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
670 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
671 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
672 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
673 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
674 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
675 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
676 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
677 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
678 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
679 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
680 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
681 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
682 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
683 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
684 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
685 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
686 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
687 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
688 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
689 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
690 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
691 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
692 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
693 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
694 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
695 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
696 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
697 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
698 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
699 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
700 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
701 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
702 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
704 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
705 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
706 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
707 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
708 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
709 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
710 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
711 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
712 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
713 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
714 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
715 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
716 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
717 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
718 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
719 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
720 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
721 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
722 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
723 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
724 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
725 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
726 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
727 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
728 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
729 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
730 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
731 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
732 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
733 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
734 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
735 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
736 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
737 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
738 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
739 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
740 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
741 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
742 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
743 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
744 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
745 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
746 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
747 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
748 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
749 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
750 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
751 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
752 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
753 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
754 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
755 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
756 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
757 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
758 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
759 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
760 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
761 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
762 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
763 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
764 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
765 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
766 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
767 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
768 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
769 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
770 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
771 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
772 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
773 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
774 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
775 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
776 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
777 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
778 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
779 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
780 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
781 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
782 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
783 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
784 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
785 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
786 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
787 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
788 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
789 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
790 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
791 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
792 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 792 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile