• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
2 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
3 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
4 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
5 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
6 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
7 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didonggiare1
8 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
9 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
10 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
11 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
12 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
13 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
14 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
15 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
16 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
17 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
18 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
19 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
20 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
21 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
22 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
23 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didonggiare1
24 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
25 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
26 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
27 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
28 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
29 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
30 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
31 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didonggiare1
32 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
33 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
34 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
35 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
36 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
37 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
38 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
39 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
40 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
41 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
42 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
43 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thuduc_skygiare
44 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
45 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
46 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
47 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
48 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
49 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
50 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
51 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
52 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
53 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
54 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
55 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
56 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
57 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
58 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
59 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
60 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
61 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
62 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
63 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
64 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
65 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
66 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
67 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
68 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
69 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
70 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
71 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
72 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
73 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
74 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
75 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
76 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
77 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
78 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
79 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
80 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
81 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
82 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
83 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
84 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
85 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
86 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
87 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
88 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
89 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
90 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
91 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
92 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
93 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
94 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
95 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
96 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
97 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
98 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
99 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
100 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
101 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
102 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
103 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
104 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
105 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
106 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
107 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
108 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
109 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
110 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
111 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
112 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
113 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
114 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
115 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
116 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
117 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
118 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
119 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
120 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
121 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
122 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
123 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
124 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
125 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
126 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
127 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
128 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
129 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
130 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
131 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
132 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
133 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
134 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
135 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
136 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
137 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
138 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
139 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
140 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
141 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
142 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
143 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
144 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
145 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
146 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
147 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
148 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
149 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
150 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
151 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
152 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
153 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
154 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
155 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
156 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
157 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
158 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
159 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
160 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
161 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
162 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
163 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
164 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
165 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
166 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
167 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
168 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
169 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
170 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
171 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
172 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
173 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
174 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
175 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
176 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
177 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
178 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
179 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
180 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
181 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
182 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
183 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
184 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
185 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
186 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
187 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
188 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
189 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
190 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
191 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
192 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
193 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
194 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
195 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
196 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
197 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
198 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
199 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
200 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
201 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
202 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
203 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
204 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
205 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
206 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
207 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
208 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
209 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
210 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
211 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
212 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
213 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
214 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
215 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
216 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
217 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
218 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
219 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
220 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
221 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
222 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
223 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
224 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
225 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
226 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
227 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
228 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
229 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
230 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
231 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
232 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
233 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
234 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
235 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
236 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
237 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
238 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
239 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
240 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
241 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
242 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
243 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
244 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
245 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
246 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
247 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
248 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
249 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
250 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
251 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
252 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
253 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
254 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
255 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
256 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
257 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
258 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
259 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
260 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
261 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
262 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
263 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
264 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
265 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
266 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
267 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
268 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
269 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
270 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
271 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
272 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
273 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
274 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
275 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
276 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
277 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
278 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
279 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
280 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
281 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
282 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
283 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
284 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
285 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
286 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
287 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
288 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
289 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
290 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
291 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
292 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
293 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
294 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
295 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
296 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
297 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
298 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
299 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
300 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
301 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
302 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
303 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
304 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
305 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
306 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
307 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
308 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
309 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
310 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
311 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
312 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
313 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
314 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
315 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
316 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
317 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
318 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
319 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
320 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
321 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
322 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
323 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
324 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
325 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
326 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
327 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
328 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
329 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
330 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
331 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
332 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
333 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
334 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
335 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
336 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
337 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
338 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
339 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
340 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
341 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
342 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
343 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
344 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
345 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
346 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
347 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
348 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
349 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
350 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
351 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
352 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
353 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
354 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
355 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
356 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
357 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
358 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
359 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
360 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
361 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
362 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
363 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
364 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
365 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
366 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
367 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
368 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
369 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
370 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
371 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
372 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
373 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
374 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
375 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
376 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
377 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
378 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
379 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
380 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
381 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
382 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
383 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
384 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
385 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
386 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
387 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
388 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
389 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
390 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
391 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
392 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
393 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
394 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
395 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
396 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
397 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
398 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
399 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
400 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
401 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
402 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
403 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
404 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
405 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
406 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
407 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
408 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
409 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
410 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
411 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
412 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
413 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
414 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
415 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
416 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
417 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
418 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
419 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
420 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
421 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
422 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
423 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
424 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
425 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
426 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
427 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
428 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
429 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
430 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
431 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
432 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
433 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
434 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
435 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
436 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
437 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
438 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
439 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
440 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
441 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
442 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
443 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
444 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
445 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
446 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
447 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
448 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
449 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
450 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
451 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
452 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
453 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
454 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
455 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
456 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
457 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
458 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
459 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
460 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
461 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
462 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
463 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
464 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
465 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
466 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
467 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
468 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
469 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
470 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
471 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
472 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
473 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
474 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
475 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
476 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
477 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
478 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
479 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
480 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
481 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
482 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
483 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
484 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
485 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
486 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
487 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
488 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
489 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
490 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
491 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
492 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
493 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
494 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
495 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
496 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
497 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
498 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
499 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
500 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
501 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
502 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
503 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
504 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
505 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
506 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
507 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
508 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
509 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
510 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
511 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
512 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
513 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
514 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
515 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
516 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
517 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
518 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
519 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
520 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
521 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
522 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
523 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
524 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
525 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
526 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
527 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
528 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
529 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
530 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
531 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
532 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
533 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
534 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
535 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
536 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
537 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
538 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
539 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
540 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
541 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
542 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
543 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
544 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
545 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
546 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
547 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
548 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
549 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
550 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
551 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
552 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
553 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
554 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
555 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
556 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
557 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
558 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
559 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
560 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
561 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
562 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
563 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
564 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
565 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
566 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
567 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
568 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
569 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
570 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
571 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
572 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
573 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
574 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
575 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
576 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
577 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
578 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
579 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
580 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
581 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
582 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
583 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
584 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
585 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
586 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
587 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
588 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
589 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
590 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
591 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
592 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
593 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
594 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
595 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
596 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
597 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
598 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
599 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
600 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
601 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
602 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
603 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
604 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
605 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
606 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
607 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
608 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
609 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
610 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
611 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
612 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
613 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
614 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
615 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
616 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
617 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
618 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
619 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
620 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
621 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
622 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
623 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
624 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
625 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
626 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
627 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
628 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
629 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
630 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
631 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
632 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
633 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
634 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
635 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
636 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
637 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
638 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
639 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
640 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
641 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
642 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
643 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
644 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
645 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
646 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
647 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
648 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
649 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
650 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
651 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
652 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
653 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
654 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
656 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
657 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
658 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
659 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
660 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
661 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
662 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
663 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
664 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
665 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
666 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
667 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
668 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
669 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
670 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
671 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
672 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
673 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
674 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
675 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
676 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
677 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
678 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
679 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
680 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
681 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
682 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
683 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
684 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
685 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
686 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
687 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
688 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
689 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
690 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
691 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
692 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
693 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
694 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
695 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
696 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
697 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
698 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
699 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
700 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
701 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
702 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
704 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
705 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
706 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
707 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
708 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
709 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
710 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
711 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
712 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
713 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
714 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
715 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
716 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
717 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
718 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
719 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
720 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
721 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
722 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
723 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
724 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
725 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
726 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
727 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
728 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
729 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
730 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
731 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
732 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
733 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
734 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
735 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
736 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
737 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
738 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
739 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
740 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
741 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
742 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
743 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
744 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
745 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
746 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
747 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
748 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
749 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
750 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
751 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
752 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
753 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
754 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
755 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
756 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
757 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
758 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
759 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
760 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
761 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
762 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
763 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
764 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
765 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
766 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
767 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
768 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
769 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
770 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
771 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
772 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
773 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
774 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
775 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
776 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
777 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
778 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
779 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
780 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
781 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
782 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
783 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
784 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
785 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
786 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
787 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
788 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
789 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
790 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
791 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
792 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
793 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
794 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
795 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
796 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
797 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
798 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
799 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
800 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
801 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
802 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
803 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 803 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile