Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/12/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
2 03/12/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
3 01/12/2016 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
4 15/11/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
5 14/11/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ shopdienthoai805
6 12/11/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
7 11/11/2016 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
8 07/11/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
9 05/11/2016 38 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ Vipmobile2012
10 28/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
11 27/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
12 26/09/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
13 25/09/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 24/09/2016 17 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
15 07/09/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
16 02/09/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
17 23/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
18 20/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
19 18/08/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
20 17/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
21 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
22 30/07/2016 9 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
23 21/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
24 20/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
25 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
26 18/07/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
27 03/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
28 02/07/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
29 29/06/2016 4 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
30 25/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
31 24/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
32 22/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
33 21/06/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
34 19/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
35 18/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
36 17/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
37 16/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
38 15/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
39 14/06/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
40 12/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
41 11/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
42 10/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
43 09/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mobiletuongvy
44 08/06/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Vipmobile2012
45 02/06/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 01/06/2016 14 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 18/05/2016 5 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobiletuongvy
48 13/05/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 10/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
50 09/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
51 08/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 06/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 04/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 03/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 02/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
56 01/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
57 30/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
58 29/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
59 28/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
60 25/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
61 24/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
62 21/04/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
63 18/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
64 17/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
65 16/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
66 15/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
67 14/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
68 13/04/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
69 11/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
70 10/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
71 09/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
72 08/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
73 07/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
74 06/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
75 05/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
76 04/04/2016 7 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
77 28/03/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
78 25/03/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
79 10/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
80 09/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
81 08/03/2016 17 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
82 20/02/2016 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
83 16/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
84 14/02/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
85 10/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
86 09/02/2016 8 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
87 01/02/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
88 29/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
89 28/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
90 24/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
91 23/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
92 19/01/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
93 18/01/2016 38 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
94 11/12/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
95 09/12/2015 9 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tinthanhmobile
96 30/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
97 29/11/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
98 25/11/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
99 22/11/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
100 20/11/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
101 15/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
102 14/11/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
103 03/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
104 02/11/2015 10 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
105 23/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
106 22/10/2015 14 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
107 08/10/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
108 03/10/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
109 30/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
110 29/09/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
111 26/09/2015 10 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
112 16/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
113 15/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
114 14/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
115 12/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
116 11/09/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
117 07/09/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
118 04/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
119 03/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
120 02/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
121 31/08/2015 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ daiphuminh
122 26/08/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
123 22/08/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
124 21/08/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thuduc_skygiare
125 20/08/2015 19 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
126 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
127 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
128 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
129 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
130 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
131 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
132 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
133 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
134 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
135 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
136 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
137 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
138 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
139 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
140 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
141 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
142 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
143 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
144 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
145 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
146 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
147 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
148 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
149 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
150 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
151 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
152 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
153 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
154 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
155 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
156 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
157 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
158 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
159 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
160 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
161 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
162 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
163 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
164 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
165 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
166 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
167 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
168 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
169 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
170 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
171 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
172 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
173 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
174 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
175 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
176 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
177 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
178 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
179 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
180 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
181 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
182 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
183 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
184 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
185 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
186 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
187 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
188 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
189 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
190 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
191 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
192 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
193 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
194 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
195 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
196 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
197 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
198 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
199 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
200 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
201 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
202 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
203 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
204 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
205 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
206 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
207 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
208 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
209 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
210 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
211 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
212 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
213 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
214 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
215 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
216 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
217 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
218 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
219 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
220 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
221 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
222 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
223 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
224 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
225 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
226 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
227 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
228 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
229 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
230 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
231 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
232 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
233 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
234 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
235 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
236 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
237 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
238 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
239 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
240 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
241 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
242 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
243 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
244 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
245 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
246 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
247 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
248 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
249 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
250 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
251 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
252 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
253 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
254 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
255 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
256 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
257 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
258 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
259 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
260 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
261 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
262 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
263 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
264 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
265 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
266 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
267 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
268 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
269 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
270 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
271 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
272 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
273 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
274 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
275 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
276 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
277 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
278 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
279 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
280 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
281 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
282 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
283 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
284 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
285 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
286 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
287 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
288 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
289 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
290 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
291 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
292 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
293 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
294 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
295 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
296 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
297 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
298 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
299 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
300 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
301 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
302 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
303 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
304 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
305 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
306 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
307 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
308 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
309 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
310 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
311 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
312 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
313 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
314 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
315 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
316 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
317 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
318 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
319 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
320 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
321 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
322 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
323 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
324 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
325 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
326 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
327 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
328 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
329 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
330 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
331 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
332 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
333 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
334 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
335 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
336 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
337 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
338 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
339 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
340 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
341 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
342 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
343 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
344 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
345 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
346 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
347 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
348 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
349 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
350 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
351 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
352 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
353 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
354 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
355 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
356 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
357 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
358 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
359 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
360 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
361 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
362 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
363 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
364 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
365 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
366 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
367 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
368 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
369 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
370 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
371 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
372 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
373 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
374 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
375 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
376 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
377 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
378 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
379 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
380 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
381 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
382 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
383 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
384 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
385 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
386 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
387 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
388 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
389 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
390 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
391 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
392 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
393 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
394 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
395 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
396 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
397 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
398 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
399 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
400 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
401 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
402 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
403 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
404 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
405 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
406 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
407 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
408 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
409 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
410 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
411 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
412 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
413 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
414 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
415 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
416 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
417 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
418 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
419 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
420 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
421 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
422 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
423 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
424 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
425 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
426 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
427 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
428 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
429 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
430 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
431 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
432 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
433 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
434 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
435 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
436 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
437 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
438 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
439 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
440 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
441 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
442 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
443 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
444 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
445 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
446 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
447 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
448 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
449 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
450 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
451 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
452 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
453 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
454 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
455 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
456 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
457 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
458 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
459 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
460 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
461 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
462 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
463 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
464 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
465 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
466 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
467 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
468 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
469 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
470 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
471 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
472 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
473 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
474 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
475 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
476 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
477 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
478 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
479 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
480 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
481 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
482 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
483 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
484 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
485 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
486 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
487 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
488 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
489 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
490 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
491 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
492 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
493 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
494 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
495 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
496 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
497 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
498 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
499 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
500 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
501 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
502 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
503 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
504 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
505 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
506 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
507 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
508 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
509 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
510 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
511 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
512 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
513 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
514 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
515 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
516 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
517 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
518 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
519 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
520 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
521 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
522 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
523 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
524 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
525 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
526 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
527 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
528 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
529 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
530 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
531 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
532 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
533 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
534 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
535 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
536 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
537 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
538 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
539 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
540 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
541 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
542 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
543 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
544 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
545 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
546 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
547 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
548 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
549 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
550 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
551 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
552 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
553 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
554 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
555 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
556 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
557 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
558 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
559 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
560 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
561 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
562 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
563 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
564 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
565 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
566 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
567 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
568 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
569 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
570 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
571 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
572 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
573 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
574 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
575 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
576 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
577 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
578 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
579 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
580 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
581 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
582 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
583 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
584 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
585 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
586 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
587 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
588 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
589 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
590 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
591 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
592 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
593 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
594 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
595 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
596 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
597 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
598 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
599 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
600 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
601 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
602 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
603 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
604 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
605 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
606 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
607 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
608 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
609 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
610 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
611 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
612 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
613 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
614 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
615 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
616 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
617 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
618 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
619 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
620 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
621 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
622 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
623 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
626 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
627 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
628 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
629 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
630 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
631 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
632 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
633 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
634 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
635 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
636 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
637 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
638 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
639 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
640 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
641 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
642 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
643 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
644 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
645 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
646 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
647 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
648 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
649 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
650 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
651 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
652 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
653 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
654 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
655 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
656 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
657 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
658 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
659 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
660 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
661 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
662 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
663 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
664 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
665 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
666 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
667 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
668 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
669 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
670 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
671 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
672 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
673 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
674 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
675 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
676 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
677 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
678 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
679 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
680 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
681 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
682 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
683 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
684 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
685 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
686 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
687 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
688 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
689 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
690 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
691 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
692 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
693 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
694 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
695 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
696 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
697 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
698 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
699 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
700 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
701 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
702 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
703 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
704 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
705 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
706 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
707 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
708 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
709 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
710 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
711 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
712 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
713 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
714 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
715 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
716 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
717 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
718 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
719 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
720 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
721 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
722 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
723 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
724 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
725 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
726 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
727 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
728 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
729 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
730 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
731 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
732 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
733 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
734 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
735 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
736 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
737 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
738 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
739 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
740 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
741 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
742 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
743 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
744 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
745 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
746 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
747 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
748 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
749 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
750 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
751 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
752 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
753 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
754 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
755 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
756 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
757 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
758 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
759 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
760 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
761 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
762 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
763 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
764 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
765 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
766 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
767 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
768 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
769 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
770 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
771 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
772 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
773 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
774 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
775 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
776 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
777 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
778 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
779 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
780 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
781 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
782 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
783 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
784 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
785 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
786 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
787 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
788 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
789 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
790 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
791 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
792 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
793 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
794 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
795 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
796 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
797 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
798 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
799 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
800 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
801 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
802 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
803 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
804 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
806 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
807 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
808 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
809 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
810 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
811 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
812 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
813 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
814 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
815 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
816 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
817 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
818 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
819 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
820 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
821 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
822 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
823 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
824 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
825 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
826 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
827 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
828 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
829 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
830 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
831 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
832 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
833 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
834 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
835 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
836 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
837 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
838 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
839 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
840 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
841 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
842 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
843 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
844 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
845 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
846 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
847 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
848 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
849 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
850 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
851 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
852 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
853 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
854 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
856 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
857 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
858 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
859 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
860 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
861 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
862 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
863 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
864 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
865 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
866 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
867 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
868 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
869 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
870 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
871 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
872 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
873 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
874 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
875 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
876 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
877 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
878 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
879 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
880 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
881 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
882 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
883 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
884 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
885 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
886 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
887 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
888 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
889 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
890 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
891 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
892 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
893 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
894 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
895 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
896 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
897 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
898 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
899 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
900 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
901 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
902 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
903 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
904 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
905 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
906 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
907 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
908 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
909 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
910 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
911 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
912 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
913 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
914 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
915 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
916 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
917 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
918 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
919 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
920 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
921 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
922 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
923 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
924 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
925 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
926 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
927 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
928 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
929 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
930 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
931 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
932 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
933 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
934 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
935 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
936 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
937 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
938 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
939 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
940 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
941 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
942 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
943 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
944 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
945 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
946 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
947 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
948 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
949 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
950 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
951 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
952 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
953 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
954 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
955 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
956 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 956 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.