• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
2 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
3 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
4 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
5 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
6 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
7 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
8 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
9 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
10 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
11 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
12 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
13 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
14 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
15 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
16 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
17 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
18 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
19 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
20 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
21 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
22 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
23 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
24 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
25 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
26 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
27 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
28 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
29 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
30 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
31 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
32 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
33 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
34 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
35 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
36 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
37 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
38 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
39 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
40 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
41 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
42 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
43 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
44 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
45 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
46 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
47 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
48 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
49 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
50 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
51 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
52 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
53 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
54 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
55 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
56 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
57 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
58 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
59 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
60 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
61 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
62 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
63 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
64 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
65 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
66 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
67 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
68 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
69 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
70 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
71 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
72 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
73 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
74 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
75 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
76 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
77 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
78 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
79 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
80 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
81 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
82 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
83 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
84 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
85 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
86 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
87 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
88 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
89 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
90 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
91 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
92 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
93 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
94 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
95 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
96 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
97 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
98 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
99 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
100 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
101 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
102 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
103 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
104 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
105 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
106 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
107 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
108 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
109 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
110 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
111 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
112 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
113 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
114 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
115 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
116 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
117 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
118 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
119 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
120 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
121 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
122 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
123 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
124 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
125 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
126 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
127 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
128 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
129 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
130 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
131 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
132 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
133 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
134 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
135 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
136 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
137 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
138 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
139 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
140 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
141 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
142 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
143 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
144 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
145 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
146 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
147 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
148 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
149 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
150 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
151 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
152 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
153 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
154 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
155 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
156 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
157 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
158 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
159 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
160 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
161 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
162 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
163 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
164 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
165 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
166 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
167 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
168 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
169 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
170 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
171 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
172 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
173 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
174 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
175 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
176 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
177 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
178 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
179 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
180 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
181 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
182 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
183 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
184 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
185 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
186 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
187 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
188 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
189 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
190 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
191 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
192 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
193 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
194 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
195 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
196 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
197 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
198 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
199 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
200 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
201 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
202 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
203 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
204 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
205 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
206 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
207 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
208 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
209 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
210 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
211 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
212 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
213 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
214 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
215 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
216 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
217 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
218 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
219 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
220 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
221 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
222 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
223 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
224 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
225 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
226 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
227 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
228 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
229 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
230 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
231 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
232 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
233 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
234 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
235 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
236 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
237 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
238 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
239 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
240 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
241 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
242 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
243 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
244 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
245 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
246 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
247 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
248 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
249 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
250 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
251 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
252 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
253 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
254 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
255 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
256 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
257 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
258 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
259 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
260 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
261 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
262 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
263 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
264 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
265 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
266 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
267 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
268 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
269 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
270 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
271 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
272 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
273 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
274 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
275 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
276 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
277 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
278 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
279 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
280 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
281 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
282 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
283 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
284 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
285 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
286 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
287 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
288 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
289 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
290 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
291 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
292 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
293 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
294 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
295 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
296 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
297 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
298 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
299 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
300 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
301 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
302 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
303 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
304 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
305 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
306 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
307 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
308 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
309 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
310 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
311 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
312 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
313 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
314 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
315 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
316 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
317 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
318 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
319 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
320 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
321 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
322 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
323 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
324 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
325 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
326 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
327 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
328 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
329 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
330 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
331 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
332 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
333 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
334 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
335 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
336 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
337 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
338 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
339 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
340 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
341 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
342 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
343 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
344 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
345 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
346 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
347 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
348 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
349 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
350 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
351 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
352 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
353 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
354 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
355 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
356 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
357 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
358 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
359 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
360 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
361 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
362 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
363 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
364 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
365 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
366 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
367 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
368 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
369 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
370 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
371 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
372 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
373 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
374 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
375 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
376 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
377 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
378 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
379 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
380 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
381 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
382 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
383 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
384 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
385 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
386 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
387 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
388 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
389 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
390 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
391 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
392 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
393 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
394 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
395 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
396 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
397 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
398 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
399 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
400 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
401 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
402 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
403 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
404 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
405 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
406 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
407 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
408 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
409 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
410 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
411 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
412 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
413 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
414 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
415 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
416 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
417 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
418 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
419 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
420 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
421 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
422 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
423 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
424 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
425 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
426 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
427 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
428 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
429 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
430 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
431 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
432 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
433 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
434 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
435 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
436 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
437 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
438 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
439 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
440 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
441 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
442 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
443 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
444 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
445 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
446 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
447 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
448 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
449 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
450 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
451 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
452 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
453 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
454 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
455 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
456 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
457 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
458 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
459 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
460 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
461 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
462 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
463 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
464 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
465 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
466 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
467 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
468 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
469 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
470 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
471 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
472 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
473 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
474 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
475 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
476 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
477 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
478 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
479 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
480 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
481 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
482 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
483 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
484 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
485 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
486 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
487 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
488 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
489 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
490 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
491 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
492 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
493 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
494 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
495 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
496 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
497 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
498 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
499 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
500 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
501 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
502 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
503 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
504 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
505 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
506 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
507 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
508 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
509 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
510 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
511 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
512 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
513 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
514 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
515 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
516 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
517 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
518 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
519 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
520 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
521 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
522 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
523 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
524 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
525 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
526 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
527 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
528 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
529 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
530 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
531 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
532 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
533 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
534 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
535 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
536 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
537 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
538 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
539 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
540 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
541 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
542 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
543 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
544 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
545 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
546 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
547 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
548 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
549 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
550 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
551 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
552 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
553 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
554 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
555 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
556 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
557 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
558 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
559 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
560 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
561 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
562 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
563 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
564 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
565 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
566 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
567 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
568 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
569 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
570 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
571 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
572 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
573 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
574 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
575 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
576 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
577 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
578 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
579 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
580 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
581 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
582 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
583 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
584 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
585 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
586 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
587 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
588 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
589 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
590 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
591 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
592 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
593 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
594 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
595 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
596 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
597 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
598 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
599 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
600 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
601 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
602 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
603 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
604 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
605 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
606 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
607 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
608 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
609 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
610 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
611 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
612 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
613 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
614 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
615 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
616 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
617 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
618 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
619 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
620 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
622 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
623 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
624 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
625 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
626 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
627 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
628 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
629 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
630 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
631 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
632 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
633 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
634 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
635 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
636 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
637 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
638 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
639 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
640 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
641 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
642 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
643 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
644 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
645 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
646 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
647 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
648 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
649 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
650 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
651 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
652 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
653 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
654 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
656 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
657 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
659 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
660 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
661 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
662 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
663 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
664 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
665 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
666 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
667 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
668 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
669 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
670 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
671 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
672 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
673 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
674 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
675 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
676 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
677 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
678 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
679 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
680 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
681 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
682 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
683 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
684 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
685 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
686 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
687 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
688 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
689 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
690 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
691 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
692 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
693 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
694 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
695 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
696 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
697 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
698 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
699 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
700 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
701 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
702 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
703 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
704 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
705 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
706 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
707 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
708 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
709 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
710 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
711 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
712 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 712 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile