• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
2 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
8 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
9 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
10 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
11 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
12 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
13 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
14 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
15 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
16 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
17 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
18 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
19 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
20 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
21 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
22 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
23 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
24 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
25 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
26 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
27 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
28 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
29 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
30 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
31 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
32 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
33 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
34 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
35 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
36 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
37 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
38 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
39 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
40 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
41 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
42 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
43 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
44 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
45 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
46 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
47 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
48 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
49 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
50 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
51 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
52 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
53 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
54 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
55 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
56 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
57 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
58 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
59 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
60 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
61 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
62 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
63 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
64 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
65 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
66 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
67 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
68 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
69 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
70 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
71 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
72 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
73 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
74 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
75 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
76 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
77 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
78 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
79 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
80 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
81 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
82 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
83 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
84 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
85 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
86 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
87 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
88 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
89 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
90 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
91 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
92 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
93 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
94 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
95 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
96 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
97 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
98 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
99 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
100 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
101 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
102 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
103 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
104 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
105 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
106 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
107 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
108 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
109 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
110 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
111 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
112 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
113 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
114 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
115 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
116 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
117 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
118 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
119 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
120 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
121 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
122 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
123 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
124 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
125 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
126 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
127 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
128 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
129 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
130 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
131 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
132 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
133 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
134 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
135 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
136 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
137 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
138 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
139 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
140 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
141 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
142 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
143 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
144 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
145 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
146 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
147 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
148 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
149 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
150 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
151 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
152 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
153 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
154 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
155 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
156 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
157 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
158 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
159 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
160 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
161 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
162 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
163 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
164 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
165 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
166 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
167 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
168 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
169 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
170 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
171 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
172 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
173 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
174 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
175 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
176 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
177 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
178 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
179 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
180 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
181 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
182 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
183 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
184 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
185 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
186 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
187 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
188 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
189 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
190 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
191 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
192 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
193 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
194 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
195 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
196 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
197 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
198 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
199 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
200 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
201 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
202 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
203 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
204 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
205 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
206 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
207 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
208 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
209 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
210 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
211 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
212 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
213 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
214 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
215 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
216 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
217 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
218 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
219 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
220 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
221 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
222 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
223 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
224 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
225 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
226 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
227 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
228 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
229 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
230 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
231 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
232 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
233 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
234 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
235 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
236 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
237 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
238 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
239 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
240 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
241 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
242 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
243 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
244 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
245 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
246 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
247 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
248 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
249 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
250 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
251 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
252 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
253 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
254 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
255 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
256 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
257 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
258 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
259 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
260 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
261 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
262 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
263 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
264 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
265 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
266 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
267 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
268 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
269 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
270 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
271 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
272 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
273 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
274 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
275 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
276 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
277 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
278 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
279 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
280 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
281 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
282 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
283 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
284 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
285 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
286 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
287 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
288 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
289 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
290 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
291 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
292 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
293 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
294 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
295 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
296 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
297 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
298 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
299 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
300 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
301 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
302 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
303 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
304 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
305 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
306 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
307 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
308 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
309 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
310 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
311 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
312 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
313 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
314 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
315 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
316 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
317 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
318 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
319 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
320 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
321 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
322 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
323 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
324 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
325 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
326 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
327 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
328 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
329 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
330 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
331 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
332 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
333 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
334 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
335 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
336 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
337 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
338 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
339 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
340 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
341 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
342 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
343 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
344 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
345 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
346 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
347 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
348 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
349 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
350 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
351 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
352 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
353 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
354 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
355 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
356 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
357 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
358 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
359 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
360 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
361 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
362 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
363 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
364 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
365 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
366 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
367 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
368 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
369 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
370 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
371 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
372 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
373 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
374 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
375 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
376 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
377 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
378 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
379 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
380 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
381 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
382 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
383 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
384 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
385 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
386 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
387 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
388 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
389 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
390 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
391 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
392 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
393 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
394 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
395 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
396 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
397 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
398 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
399 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
400 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
401 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
402 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
403 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
404 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
405 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
406 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
407 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
408 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
409 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
410 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
411 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
412 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
413 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
414 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
415 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
416 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
417 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
418 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
419 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
420 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
421 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
422 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
423 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
424 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
425 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
428 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
429 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
430 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
431 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
432 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
433 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
434 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
435 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
436 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
437 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
438 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
439 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
440 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
441 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
442 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
443 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
444 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
445 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
446 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
447 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
448 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
449 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
450 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
451 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
452 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
453 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
454 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
455 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
456 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
457 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
458 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
459 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
460 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
461 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
462 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
463 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
464 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
465 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
466 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
467 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
468 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
469 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
470 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
471 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
472 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
473 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
474 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
475 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
476 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
477 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
478 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
479 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
480 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
481 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
482 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
483 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
484 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
485 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
486 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
487 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
488 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
489 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
490 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
491 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
492 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
493 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
494 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
495 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
496 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
497 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
498 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
499 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
500 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
501 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
502 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
503 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
504 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
505 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
506 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
507 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
508 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
509 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
510 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
511 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
512 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
513 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
514 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
515 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
516 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
517 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
518 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
519 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
520 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
521 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
522 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
523 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
524 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
525 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
526 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
527 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
528 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
529 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
530 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
531 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
532 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
533 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
534 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
535 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
536 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
537 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
538 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
539 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
540 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
541 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
542 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
543 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
544 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
545 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
546 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
547 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
548 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
549 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
550 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
551 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
552 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
553 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
554 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
555 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
556 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
557 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
558 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
559 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
560 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
561 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
562 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
563 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
564 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
565 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
566 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
567 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
568 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
569 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
570 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
571 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
572 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
573 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
574 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
575 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
576 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
577 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
578 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
579 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
580 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
581 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
582 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
583 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
584 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
585 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
586 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
587 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
588 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
589 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
590 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
591 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
592 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
593 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
594 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
595 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
596 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
597 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
598 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
599 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
600 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
601 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
602 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
603 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
604 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
605 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
606 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
607 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
608 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
609 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
610 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
611 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
612 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
613 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
614 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
615 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
616 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
617 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
618 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
619 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
620 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
621 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
622 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
623 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
626 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
627 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
628 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
633 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
634 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
635 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
638 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
639 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
640 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
641 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
642 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
643 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
644 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
645 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
646 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
647 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
648 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
649 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
650 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
651 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
652 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
653 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
654 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
655 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
656 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
657 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
658 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
659 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
660 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
661 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
662 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
663 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
664 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
665 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
666 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
667 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
668 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
669 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
670 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
671 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
672 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
673 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
674 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
675 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
676 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
677 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
678 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
679 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
680 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
681 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
682 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
683 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
684 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
685 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
686 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
687 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
688 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
689 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
690 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
691 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
692 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
693 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
694 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
695 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
696 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
697 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
698 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
699 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
700 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
701 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
702 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
703 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
704 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
705 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
706 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
707 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
708 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
709 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
710 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
711 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
712 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
713 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
714 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
715 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
716 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
717 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
718 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
719 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
720 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
721 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
722 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
723 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
724 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
725 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
726 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
727 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
728 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
729 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
730 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
731 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
732 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
733 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
734 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
735 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
736 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
737 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
738 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
739 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
740 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
741 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
742 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
743 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
744 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
745 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
746 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
747 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
748 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
749 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
750 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
751 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
752 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
753 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
754 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
755 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
756 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
757 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
758 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
759 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
760 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
761 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
763 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
764 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
765 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
766 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
767 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
768 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
769 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
770 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
771 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
772 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
773 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
774 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
775 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
776 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
777 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
778 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
779 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
780 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
781 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
782 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
783 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
784 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
785 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
786 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
787 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
788 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
789 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
790 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
791 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
792 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
793 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
794 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
795 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
796 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
797 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
798 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
799 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
800 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
801 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
802 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
803 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
804 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
806 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
807 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
808 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
809 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
810 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
811 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
812 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
813 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
814 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
815 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
816 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
817 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
818 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
819 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 819 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: mi gia, tc, loa, tac, iphone