• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
2 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
3 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
4 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
5 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
6 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
7 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
8 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
9 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
10 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
11 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
12 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
13 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
14 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
15 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
16 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
17 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
18 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
19 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
20 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
21 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
22 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
23 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
24 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
25 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
26 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
27 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
28 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
29 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
30 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
31 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
32 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
33 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
34 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
35 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
36 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
37 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
38 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
39 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
40 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
41 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
42 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
43 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
44 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
45 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
46 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
47 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
48 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
49 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
50 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
51 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
52 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
53 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
54 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
55 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
56 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
57 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
58 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
59 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
60 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
61 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
62 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
63 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
64 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
65 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
66 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
67 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
68 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
69 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
70 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
71 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
72 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
73 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
74 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
75 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
76 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
77 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
78 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
79 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
80 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
81 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
82 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
83 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
84 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
85 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
86 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
87 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
88 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
89 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
90 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
91 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
92 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
93 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
94 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
95 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
96 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
97 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
98 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
99 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
100 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
101 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
102 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
103 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
104 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
105 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
106 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
107 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
108 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
109 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
110 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
111 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
112 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
113 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
114 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
115 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
116 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
117 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
118 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
119 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi shopmobilelanvy
120 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
121 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
122 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
123 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
124 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
125 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
126 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
127 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
128 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
129 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
130 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
131 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
132 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
133 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
134 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
135 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
136 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
137 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
138 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
139 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
140 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
141 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
142 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
143 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
144 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
145 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
146 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
147 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
148 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
149 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
150 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
151 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
152 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
153 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
154 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
155 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
156 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
157 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
158 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
159 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
160 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
161 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
162 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
163 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
164 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
165 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
166 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
167 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
168 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
169 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
170 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilethanhphat
171 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
172 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
173 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
174 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
175 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
176 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
177 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
178 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
179 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
180 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
181 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
182 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuanphat
183 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
184 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
185 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
186 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
187 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
188 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
189 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
190 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
191 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
192 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
193 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
194 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
195 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
196 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
197 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
198 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
199 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
200 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
201 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
202 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
203 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
204 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
205 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 VNĐ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
206 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
207 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
208 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
209 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
210 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
211 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
212 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
213 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
214 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
215 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
216 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
217 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
218 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
219 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
220 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
221 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
222 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
223 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
224 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi huyhangmobile
225 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
226 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
227 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
228 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
229 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
230 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
231 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
232 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
233 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
234 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
235 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
236 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
237 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
238 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
239 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
240 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
241 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
242 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
243 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
244 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
245 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
246 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
247 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
248 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
249 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
250 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
251 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
252 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi smartphonetien
253 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
254 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
255 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
256 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
257 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
258 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
259 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
260 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
261 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
262 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
263 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
264 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
265 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
266 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
267 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
268 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
269 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
270 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
271 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
272 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
273 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
274 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
275 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
276 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
277 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
278 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
279 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
280 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 VNĐ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
281 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
282 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
283 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
284 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
285 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
286 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
287 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
288 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
289 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
290 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
291 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
292 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
293 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
294 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
295 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
296 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
297 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
298 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
299 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
300 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
301 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
302 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
303 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
304 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
305 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
306 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
307 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
308 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
309 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
310 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
311 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
312 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
313 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
314 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
315 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
316 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
317 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
318 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
319 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
320 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
321 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
322 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
323 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
324 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
325 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
326 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
327 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
328 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
329 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
330 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
331 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
332 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
333 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
334 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
335 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
336 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
337 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
338 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
339 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
340 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
341 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
342 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
343 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
344 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
345 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
346 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
347 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
348 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
349 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
350 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
351 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
352 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
353 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
354 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
355 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
356 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
357 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
358 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
359 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
360 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
361 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
362 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
363 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
364 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
365 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
366 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
367 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
368 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
369 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
370 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
371 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
372 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
373 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
374 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
375 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
376 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
377 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
378 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
379 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
380 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
381 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
382 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
383 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
384 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
385 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
386 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
387 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
388 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
389 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
390 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
391 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
392 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
393 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
394 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
395 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
396 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
397 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
398 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
399 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
400 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
401 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
402 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
403 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
404 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
405 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
406 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
407 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giá không đổi cheapmobile
408 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
409 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
410 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
411 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
412 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
413 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
414 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
415 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
416 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
417 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
418 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
419 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
420 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
421 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
422 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
423 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
424 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
425 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
426 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
427 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
428 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
429 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
430 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
431 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
432 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
433 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
434 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
435 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
436 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
437 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
438 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
439 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
440 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
441 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
442 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
443 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
444 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
445 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
446 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
447 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
448 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
449 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
450 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
451 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
452 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
453 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
454 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
455 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
456 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
457 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
458 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
459 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
460 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
461 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
462 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
463 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
464 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
465 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
466 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
467 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
468 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
469 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
470 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
471 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
472 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
473 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
474 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
475 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
476 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
477 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
478 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
479 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
480 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
481 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
482 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
483 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
484 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
485 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
486 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
487 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
488 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
489 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
490 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
491 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
492 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
493 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
494 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
495 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
496 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
497 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
498 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
499 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
500 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
501 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
502 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Giá không đổi dienmayxuanquang
503 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 VNĐ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
504 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
505 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
506 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
507 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
508 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
509 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
510 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
511 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
512 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
513 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
514 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
515 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
516 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
517 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
518 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
519 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
520 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
521 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
522 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
523 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
524 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
525 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
526 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
527 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 VNĐ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
528 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
529 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
530 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
531 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
532 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
533 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
534 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
535 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
536 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
537 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
538 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
539 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
540 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
541 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
542 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
543 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 VNĐ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
544 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
545 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
546 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
547 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
548 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
549 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
550 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
551 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
552 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
553 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
554 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
555 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
556 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
557 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
558 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
559 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
560 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
561 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
562 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
563 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
564 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
565 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
566 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
567 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
568 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
569 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
570 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
571 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
572 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
573 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
574 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
575 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
576 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
577 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
578 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
579 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
580 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
581 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
582 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
583 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
584 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
585 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
586 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
587 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
588 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
589 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
590 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
591 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
592 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
593 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
594 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
595 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
596 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
597 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
598 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
599 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
600 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
601 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
602 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
603 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
604 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
605 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
606 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
607 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
608 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
609 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
610 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
611 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
612 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
613 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
614 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
615 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
616 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 VNĐ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
617 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
618 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
619 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
620 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
621 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
622 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 VNĐ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
623 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
624 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
625 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
626 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
627 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
628 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
629 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
630 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
631 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
632 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
633 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
634 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
635 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
636 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
637 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
638 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
639 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 VNĐ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
640 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
641 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi viettelstore
642 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
643 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
644 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
645 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
646 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
647 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
650 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
651 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
652 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
653 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
654 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
656 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
657 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
658 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
659 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
660 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
661 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
662 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
663 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
664 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
665 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
666 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
667 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
668 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
669 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
670 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
671 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
672 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
673 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
674 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
675 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
676 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
677 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
678 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
679 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
680 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
681 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
682 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
683 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
684 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
685 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
686 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
687 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
688 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
689 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
690 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
691 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
692 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
693 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
694 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
695 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
696 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
697 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
698 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
699 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
700 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
701 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
702 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
704 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
705 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
706 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
707 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
708 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
709 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
710 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
711 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
712 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
713 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
714 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
715 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
716 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
717 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
718 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
719 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
720 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
721 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
722 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
723 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
724 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
725 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
726 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
727 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
728 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
729 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
730 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
731 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
732 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
733 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
734 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
735 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
736 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
737 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
738 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
739 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
740 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
741 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
742 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
743 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 VNĐ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
744 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
745 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
746 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
747 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
748 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
749 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
750 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
751 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
752 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
753 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
754 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
755 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
756 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
757 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
758 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
759 25/06/2012 9.600.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 759 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile