• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
6 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
7 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
8 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
9 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
10 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
11 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
12 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
13 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
14 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
15 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
16 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
17 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
18 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
19 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
20 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
21 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
22 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
23 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
24 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
25 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
26 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
27 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
28 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
29 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
30 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
31 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
32 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
33 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
34 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
35 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
36 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
37 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
38 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
39 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
40 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
41 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
42 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
43 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
44 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
45 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
46 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
47 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
48 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
49 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
50 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
51 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
52 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
53 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
54 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
55 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
56 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
57 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
58 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
59 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
60 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
61 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
62 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
63 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
64 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
65 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
66 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
67 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
68 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
69 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
70 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
71 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
72 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
73 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
74 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
75 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
76 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
77 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
78 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
79 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
80 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
81 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
82 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
83 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
84 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
85 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
86 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
87 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
88 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
89 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
90 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
91 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
92 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
93 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
94 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
95 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
96 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
97 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
98 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
99 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
100 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
101 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
102 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
103 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
104 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
105 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
106 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
107 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
108 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
109 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
110 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
111 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
112 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
113 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
114 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
115 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
116 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
117 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
118 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
119 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
120 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
121 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
122 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
123 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
124 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
125 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
126 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
127 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
128 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
129 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
130 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
131 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
132 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
133 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
134 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
135 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
136 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
137 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
138 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
139 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
140 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
141 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
142 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
143 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
144 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
145 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
146 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
147 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
148 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
149 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
150 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
151 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
152 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
153 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
154 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
155 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
156 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
157 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
158 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
159 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
160 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
161 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
162 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
163 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
164 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
165 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
166 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
167 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
168 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
169 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
170 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
171 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
172 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
173 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
174 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
175 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
176 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
177 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
178 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
179 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
180 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
181 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
182 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
183 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
184 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
185 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
186 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
187 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
188 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
189 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
190 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
191 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
192 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
193 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
194 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
195 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
196 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
197 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
198 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
199 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
200 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
201 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
202 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
203 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
204 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
205 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
206 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
207 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
208 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
209 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
210 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
211 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
212 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
213 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
214 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
215 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
216 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
217 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
218 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
219 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
220 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
221 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
222 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
223 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
224 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
225 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
226 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
227 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
228 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
229 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
230 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
231 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
232 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
233 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
234 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
235 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
236 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
237 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
238 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
239 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
240 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
241 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
242 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
243 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
244 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
245 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
246 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
247 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
248 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
249 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
250 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
251 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
252 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
253 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
254 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
255 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
256 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
257 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
258 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
259 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
260 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
261 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
262 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
263 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
264 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
265 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
266 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
267 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
268 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
269 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
270 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
271 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
272 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
273 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
274 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
275 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
276 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
277 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
278 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
279 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
280 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
281 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
282 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
283 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
284 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
285 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
286 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
287 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
288 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
289 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
290 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
291 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
292 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
293 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
294 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
295 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
296 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
297 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
298 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
299 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
300 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
301 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
302 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
303 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
304 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
305 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
306 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
307 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
308 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
309 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
310 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
311 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
312 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
313 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
314 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
315 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
316 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
317 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
318 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
319 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
320 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
321 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
322 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
323 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
324 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
325 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
326 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
327 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
328 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
329 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
330 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
331 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
332 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
333 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
334 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
335 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
336 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
337 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
338 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
339 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
340 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
341 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
342 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
343 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
344 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
345 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
346 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
347 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
348 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
349 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
350 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
351 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
352 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
353 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
354 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
355 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
356 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
357 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
358 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
359 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
360 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
361 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
362 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
363 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
364 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
365 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
366 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
367 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
368 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
369 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
370 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
371 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
372 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
373 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
374 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
375 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
376 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
377 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
378 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
379 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
380 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
381 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
382 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
383 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
384 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
385 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
386 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
387 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
388 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
389 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
390 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
391 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
392 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
393 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
394 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
395 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
396 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
397 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
398 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
399 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
400 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
401 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
402 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
403 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
404 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
405 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
406 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
407 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
408 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
409 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
410 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
411 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
412 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
413 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
414 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
415 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
416 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
417 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
418 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
419 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
420 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
421 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
422 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
423 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
424 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
425 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
428 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
429 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
430 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
431 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
432 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
433 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
434 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
435 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
436 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
437 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
438 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
439 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
440 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
441 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
442 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
443 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
444 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
445 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
446 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
447 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
448 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
449 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
450 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
451 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
452 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
453 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
454 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
455 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
456 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
457 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
458 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
459 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
460 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
461 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
462 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
463 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
464 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
465 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
466 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
467 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
468 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
469 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
470 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
471 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
472 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
473 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
474 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
475 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
476 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
477 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
478 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
479 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
480 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
481 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
482 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
483 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
484 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
485 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
486 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
487 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
488 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
489 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
490 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
491 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
492 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
493 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
494 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
495 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
496 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
497 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
498 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
499 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
500 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
501 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
502 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
503 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
504 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
505 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
506 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
507 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
508 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
509 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
510 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
511 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
512 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
513 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
514 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
515 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
516 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
517 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
518 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
519 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
520 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
521 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
522 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
523 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
524 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
525 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
526 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
527 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
528 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
529 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
530 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
531 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
532 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
533 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
534 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
535 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
536 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
537 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
538 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
539 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
540 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
541 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
542 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
543 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
544 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
545 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
546 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
547 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
548 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
549 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
550 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
551 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
552 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
553 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
554 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
555 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
556 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
557 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
558 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
559 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
560 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
561 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
562 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
563 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
564 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
565 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
566 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
567 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
568 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
569 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
570 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
571 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
572 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
574 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
575 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
576 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
577 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
578 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
579 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
580 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
581 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
582 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
583 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
584 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
585 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
586 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
587 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
588 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
589 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
590 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
591 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
592 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
593 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
594 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
595 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
596 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
597 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
598 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
599 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
600 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
601 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
602 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
603 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
604 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
605 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
606 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
607 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
608 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
609 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
610 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
611 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
612 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
613 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
614 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
615 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
616 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
617 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
618 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
619 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
620 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
621 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
622 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
623 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
624 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
625 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
626 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
627 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
628 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
629 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
630 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
631 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
632 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
633 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
634 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
635 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
636 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
637 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
638 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
639 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
640 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
641 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
642 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
643 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
644 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
645 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
646 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
647 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
648 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
649 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
650 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
651 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
652 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
653 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
654 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
655 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
656 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
657 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
658 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
659 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
660 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
661 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
662 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
663 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
664 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
665 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
666 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
667 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
668 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
669 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
670 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
671 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
672 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
673 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
674 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
675 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
676 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
677 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
678 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
679 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
680 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
681 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
682 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
683 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
684 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
685 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
686 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
687 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
688 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
689 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
690 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
691 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
692 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
693 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
694 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
695 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
696 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
697 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
698 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
699 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
700 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
701 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
702 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
703 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
704 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
705 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
706 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
707 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
708 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
709 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
710 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
711 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
712 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
713 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
714 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
715 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
716 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
717 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
718 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
719 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
720 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
721 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
722 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
723 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
724 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
725 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
726 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
727 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
728 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
729 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
730 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
731 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
732 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
733 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
734 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
735 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
736 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
737 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
738 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
739 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
740 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
741 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
742 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
743 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
744 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
745 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
746 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
747 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
748 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
749 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
750 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
751 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
752 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
753 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
754 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
755 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
756 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
757 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
758 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
759 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
760 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
761 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
763 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
764 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
765 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
766 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
767 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
768 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
769 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
770 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
771 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
772 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
773 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
774 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
775 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
776 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
777 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
778 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
779 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
780 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
781 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
782 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
783 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
784 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
785 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
786 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
787 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
788 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
789 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
790 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
791 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
792 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
793 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
794 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
795 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
796 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
797 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
798 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
799 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
800 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
801 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
802 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
803 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
804 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
806 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
807 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
808 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
809 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
810 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
811 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
812 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
813 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
814 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
815 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
816 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
817 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 817 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa co, đèn quạt trần, thuy san, hoa tu lam, kem phan