Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/05/2016 5 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobiletuongvy
2 13/05/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 10/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
4 09/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
5 08/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 06/05/2016 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 04/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 03/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 02/05/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
10 01/05/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
11 30/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
12 29/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
13 28/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
14 25/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
15 24/04/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
16 21/04/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
17 18/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
18 17/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
19 16/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
20 15/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
21 14/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
22 13/04/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
23 11/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
24 10/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
25 09/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
26 08/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
27 07/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
28 06/04/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
29 05/04/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
30 04/04/2016 7 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 28/03/2016 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
32 25/03/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Vipmobile2012
33 10/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
34 09/03/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
35 08/03/2016 17 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
36 20/02/2016 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
37 16/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
38 14/02/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
39 10/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
40 09/02/2016 8 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
41 01/02/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
42 29/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
43 28/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
44 24/01/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
45 23/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
46 19/01/2016 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 18/01/2016 38 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 11/12/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
49 09/12/2015 9 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tinthanhmobile
50 30/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
51 29/11/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
52 25/11/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
53 22/11/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
54 20/11/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
55 15/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
56 14/11/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
57 03/11/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
58 02/11/2015 10 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ h_shopdienthoai
59 23/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
60 22/10/2015 14 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
61 08/10/2015 5 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
62 03/10/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 30/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
64 29/09/2015 3 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
65 26/09/2015 10 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
66 16/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
67 15/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
68 14/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
69 12/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
70 11/09/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
71 07/09/2015 3 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
72 04/09/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobiletuongvy
73 03/09/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thuduc_skygiare
74 02/09/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
75 31/08/2015 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ daiphuminh
76 26/08/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mobiletuongvy
77 22/08/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
78 21/08/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thuduc_skygiare
79 20/08/2015 19 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
80 01/08/2015 16 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
81 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
82 15/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
83 11/07/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ daiphuminh
84 04/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
85 03/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
86 02/07/2015 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobiletuongvy
87 27/06/2015 31 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
88 27/05/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
89 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
90 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didong_pro
91 19/05/2015 44 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
92 05/04/2015 24 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didong_pro
93 12/03/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
94 25/02/2015 12 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
95 13/02/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
96 09/02/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
97 01/02/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
98 25/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
99 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
100 23/01/2015 8 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ didonggiare1
101 15/01/2015 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
102 13/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
103 12/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
104 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
105 08/01/2015 14 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
106 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
107 24/12/2014 11 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ alo_hot
108 13/12/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
109 12/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
110 11/12/2014 7 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
111 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
112 03/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
113 01/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
114 29/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
115 28/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
116 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
117 26/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
118 25/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
119 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
120 23/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
121 22/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
122 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
123 20/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
124 19/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
125 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
126 17/11/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
127 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
128 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
129 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
130 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
131 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonggiare1
132 10/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
133 09/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
134 08/11/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
135 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
136 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
137 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
138 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
139 03/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
140 02/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ alo_hot
141 01/11/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
142 31/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
143 30/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
144 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
145 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
146 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
147 26/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ alo_hot
148 25/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
149 24/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
150 23/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
151 22/10/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thuduc_skygiare
152 21/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
153 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
154 19/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
155 18/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
156 17/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
157 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
158 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
159 14/10/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
160 12/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
161 11/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
162 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
163 09/10/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
164 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
165 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
166 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
167 05/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
168 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
169 03/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
170 02/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
171 01/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
172 30/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
173 29/09/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
174 28/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
175 27/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
176 26/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
177 25/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
178 24/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
179 23/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
180 22/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
181 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
182 20/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
183 19/09/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
184 17/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
185 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
186 15/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
187 14/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
188 13/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
189 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
190 11/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
191 10/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ binhduongmobile
192 09/09/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
193 08/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
194 07/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
195 06/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
196 05/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
197 04/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
198 03/09/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
199 01/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
200 31/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
201 30/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
202 29/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
203 28/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
204 27/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
205 26/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
206 25/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
207 24/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
208 23/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
209 22/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
210 21/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
211 20/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
212 19/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
213 18/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
214 17/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.820.000 VNĐ binhduongmobile
215 16/08/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
216 14/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
217 13/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
218 12/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
219 11/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
220 09/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
221 08/08/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
222 07/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
223 06/08/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
224 05/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
225 04/08/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
226 02/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
227 01/08/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
228 31/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
229 30/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ playmobile
230 29/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
231 28/07/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
232 26/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
233 25/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
234 24/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
235 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
236 22/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
237 21/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
238 20/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
239 19/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
240 18/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
241 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
242 16/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
243 15/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
244 14/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
245 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
246 12/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
247 11/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
248 10/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
249 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
250 08/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
251 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
252 06/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
253 05/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ binhduongmobile
254 04/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
255 03/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tv_mobile
256 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ binhduongmobile
257 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
258 30/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.820.000 VNĐ vienthinh
259 29/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
260 28/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ binhduongmobile
261 27/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
262 26/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
263 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
264 23/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
265 22/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
266 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
267 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
268 18/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
269 17/06/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
270 15/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopmobilelanvy
271 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
272 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
273 12/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
274 11/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
275 10/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
276 09/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
277 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 3.270.000 VNĐ playmobile
278 07/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
279 06/06/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.270.000 VNĐ vienthinh
280 05/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
281 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
282 03/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
283 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
284 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
285 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
286 30/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
287 29/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
288 27/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
289 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
290 25/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
291 24/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
292 23/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
293 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vipmobile2012
294 21/05/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
295 19/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
296 18/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
297 17/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
298 16/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
299 15/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
300 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
301 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
302 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
303 10/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
304 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
305 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
306 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
307 06/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
308 05/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
309 04/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
310 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
311 02/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
312 01/05/2014 2 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
313 29/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
314 28/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ didongthanhdat
315 27/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
316 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ playmobile
317 25/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
318 24/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
319 23/04/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
320 22/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
321 21/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilethanhphat
322 20/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ thekyphone
323 19/04/2014 2 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ playmobile
324 17/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ didongthanhdat
325 16/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
326 15/04/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
327 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 3.620.000 VNĐ mobiletuanphat
328 12/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.620.000 VNĐ vienthinh
329 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
330 10/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
331 09/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongthanhdat
332 08/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnguyenmobile
333 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuanphat
334 06/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuanphat
335 05/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
336 04/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
337 03/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
338 02/04/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
339 01/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
340 31/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
341 30/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
342 29/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
343 28/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
344 27/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
345 26/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
346 25/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
347 24/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
348 23/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
349 22/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.520.000 VNĐ huyhangmobile
350 21/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.520.000 VNĐ vienthinh
351 20/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
352 19/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
353 18/03/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
354 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
355 15/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.220.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
356 14/03/2014 1 ngày 5.820.000 ₫ Tăng 3.220.000 VNĐ vienthinh
357 13/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thaihungmobile
358 12/03/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
359 11/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ didongthanhdat
360 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
361 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
362 08/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ GiaHuymobile
363 07/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
364 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
365 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
366 04/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
367 03/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
368 02/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
369 01/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
370 28/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
371 27/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
372 26/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
373 25/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
374 24/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
375 23/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
376 22/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
377 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
378 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
379 19/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
380 18/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
381 17/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
382 16/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
383 15/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
384 14/02/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ GiaHuymobile
385 13/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
386 12/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tuoanhphone
387 11/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
388 10/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
389 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
390 08/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
391 07/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
392 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tuoanhphone
393 05/02/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ GiaHuymobile
394 01/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ playmobile
395 31/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
396 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ bigphone
397 29/01/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ playmobile
398 28/01/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
399 25/01/2014 3 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
400 22/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 132.000 VNĐ baotuyetmobile
401 21/01/2014 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 132.000 VNĐ bigphone
402 16/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
403 15/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi smartphonetien
404 14/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ smartphonetien
405 13/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
406 11/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
407 10/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
408 08/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
409 07/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ GiaHuymobile
410 06/01/2014 2 ngày 2.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
411 04/01/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
412 03/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
413 02/01/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ GiaHuymobile
414 01/01/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
415 31/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
416 30/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
417 29/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
418 28/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
419 27/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
420 26/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
421 25/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
422 24/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 32.000 VNĐ bigphone
423 23/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
424 22/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
425 21/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Tăng 68.000 VNĐ baotuyetmobile
426 20/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 19/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ Phonecoffee
428 18/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
429 17/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
430 16/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 22.000 VNĐ GiaHuymobile
431 15/12/2013 1 ngày 2.768.000 ₫ Giảm 22.000 VNĐ baotuyetmobile
432 14/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
433 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Phonecoffee
434 12/12/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
435 11/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
436 10/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
437 09/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
438 08/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
439 07/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
440 06/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bigphone
441 05/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
442 04/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
443 03/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
444 02/12/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
445 01/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
446 30/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
447 29/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
448 28/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
449 27/11/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Phonecoffee
450 22/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
451 21/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
452 20/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ bigphone
453 19/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
454 18/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
455 17/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
456 16/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
457 15/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobilethanhphat
458 14/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
459 13/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
460 12/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
461 11/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
462 10/11/2013 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
463 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
464 07/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
465 06/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
466 05/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
467 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
468 03/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
469 02/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
470 01/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
471 31/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
472 30/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
473 29/10/2013 5 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
474 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
475 23/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
476 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
477 21/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
478 20/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
479 19/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
480 18/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
481 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
482 16/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
483 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
484 14/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ Phonecoffee
485 13/10/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ vienthinh
486 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone_thaiha
487 11/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
488 10/10/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Vipmobile2012
489 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthismartphone_thaiha
490 07/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
491 06/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
492 05/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
493 04/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
494 03/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
495 02/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
496 01/10/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
497 30/09/2013 3 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Phonecoffee
498 27/09/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bigphone
499 26/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
500 25/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
501 24/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
502 23/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
503 22/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
504 21/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
505 20/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
506 19/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
507 18/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Phonecoffee
508 17/09/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
509 16/09/2013 2 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
510 14/09/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ cheapmobile
511 13/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
512 12/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
513 11/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
514 10/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
515 09/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
516 08/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
517 07/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
518 06/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
519 05/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
520 04/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
521 03/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
522 02/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
523 01/09/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
524 31/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
525 30/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ Phonecoffee
526 29/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
527 28/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
528 27/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
529 26/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ thanhnguyenmobile
530 25/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
531 24/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
532 23/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ didongthanhdat
533 22/08/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ vienthinh
534 21/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
535 20/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
536 19/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ thanhnguyenmobile
537 18/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
538 17/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
539 16/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
540 15/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
541 14/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
542 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
543 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
544 11/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
545 10/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
546 09/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
547 08/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
548 07/08/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ didongthanhdat
549 06/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
550 05/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
551 04/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
552 03/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
553 02/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
554 01/08/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
555 31/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
556 30/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
557 29/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
558 28/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giá không đổi cheapmobile
559 26/07/2013 2 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 3.051.000 VNĐ cheapmobile
560 24/07/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 3.051.000 VNĐ vienthinh
561 23/07/2013 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ cheapmobile
562 22/07/2013 3 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
563 19/07/2013 7 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
564 12/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
565 11/07/2013 5 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
566 06/07/2013 4 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
567 02/07/2013 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.699.000 VNĐ mobilethanhphat
568 29/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
569 27/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
570 26/06/2013 5 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
571 21/06/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
572 19/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
573 18/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
574 17/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
575 16/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
576 15/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
577 14/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
578 13/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
579 12/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
580 11/06/2013 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 5.499.000 VNĐ daidainam
581 08/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
582 07/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
583 06/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
584 05/06/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 5.499.000 VNĐ vodichgia
585 04/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
586 03/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi daidainam
587 02/06/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
588 01/06/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
589 31/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
590 30/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
591 29/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.989.000 VNĐ dienmayxuanquang
592 28/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 3.989.000 VNĐ daidainam
593 27/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
594 26/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
595 25/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
596 24/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
597 23/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
598 22/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
599 21/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
600 20/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
601 19/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
602 18/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
603 17/05/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ dienmayxuanquang
604 16/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
605 15/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
606 14/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
607 13/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
608 12/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 4.549.000 VNĐ vodichgia
609 11/05/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
610 10/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
611 09/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
612 08/05/2013 2 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
613 06/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
614 05/05/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
615 04/05/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 3.549.000 VNĐ vodichgia
616 03/05/2013 3 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 3.549.000 VNĐ vienthinh
617 30/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ vodichgia
618 29/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
619 28/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
620 27/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
621 26/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
622 25/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
623 24/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
624 23/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
625 22/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
626 21/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
627 20/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
628 19/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
629 18/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
630 17/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
631 16/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
632 15/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
633 14/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.039.000 VNĐ ttmobiletwuh
634 13/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
635 12/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
636 11/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
637 10/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
638 09/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
639 08/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
640 07/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
641 06/04/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
642 05/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
643 04/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
644 03/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
645 02/04/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 3.039.000 VNĐ dienmayxuanquang
646 01/04/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
647 31/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ttmobiletwuh
648 30/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 2.039.000 VNĐ vienthinh
649 29/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
650 28/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
651 27/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
652 26/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
653 25/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Giá không đổi dienmayxuanquang
654 24/03/2013 1 ngày 7.989.000 ₫ Tăng 2.489.000 VNĐ dienmayxuanquang
655 23/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ muahangtructuyen
656 22/03/2013 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vienthinh
657 21/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
658 20/03/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ muahangtructuyen
659 19/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
660 18/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
661 17/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
662 16/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
663 15/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
664 14/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
665 13/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
666 12/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
667 11/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
668 10/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
669 09/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
670 08/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
671 07/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
672 06/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
673 05/03/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ttmobiletwuh
674 04/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
675 03/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
676 02/03/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ CORY3Mobile
677 01/03/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 7.580.000 VNĐ vienthinh
678 28/02/2013 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 7.630.000 VNĐ thegioikts
679 27/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
680 26/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
681 25/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
682 24/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
683 23/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
684 22/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
685 21/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
686 20/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
687 19/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
688 18/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
689 17/02/2013 2 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.330.000 VNĐ vienthinh
690 15/02/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
691 14/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
692 13/02/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CORY3Mobile
693 12/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.880.000 VNĐ ttmobiletwuh
694 11/02/2013 1 ngày 8.830.000 ₫ Tăng 3.880.000 VNĐ vienthinh
695 10/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
696 09/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
697 08/02/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 4.549.000 VNĐ ttmobiletwuh
698 07/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
699 06/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
700 05/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
701 04/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
702 03/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
703 02/02/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
704 01/02/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
705 31/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
706 30/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
707 29/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
708 28/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
709 27/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
710 26/01/2013 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 619.000 VNĐ anhduong_mobile
711 25/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
712 24/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
713 23/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
714 22/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
715 21/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
716 20/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
717 19/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
718 18/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
719 17/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
720 16/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
721 15/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
722 14/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
723 13/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
724 12/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
725 11/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
726 10/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
727 09/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
728 08/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
729 07/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
730 06/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
731 05/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
732 04/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
733 03/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
734 02/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
735 01/01/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
736 31/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
737 30/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
738 29/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
739 28/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 619.000 VNĐ vodichgia
740 27/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
741 26/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
742 25/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
743 24/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
744 23/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
745 22/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
746 21/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
747 20/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ anhduong_mobile
748 19/12/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thanglongmobile
749 18/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
750 17/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
751 16/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
752 15/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
753 14/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
754 13/12/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
755 12/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
756 11/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
757 10/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
758 09/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
759 08/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
760 07/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
761 06/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 05/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
763 04/12/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.909.000 VNĐ trungmobile
764 03/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
765 02/12/2012 1 ngày 7.590.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thanglongmobile
766 01/12/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 3.930.000 VNĐ anhduong_mobile
767 30/11/2012 1 ngày 4.950.000 ₫ Giảm 3.930.000 VNĐ ttmobiletwuh
768 29/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
769 28/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
770 27/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
771 26/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
772 25/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 3.319.000 VNĐ trungmobile
773 24/11/2012 1 ngày 7.180.000 ₫ Giảm 3.319.000 VNĐ so8mobile
774 23/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
775 22/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
776 21/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
777 20/11/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ didongthanhdat
778 19/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
779 18/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.649.000 VNĐ trungmobile
780 17/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
781 16/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ anhduong_mobile
782 15/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
783 14/11/2012 1 ngày 8.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
784 13/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
785 12/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
786 11/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
787 10/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
788 09/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 2.719.000 VNĐ so8mobile
789 08/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.719.000 VNĐ trungmobile
790 07/11/2012 1 ngày 7.780.000 ₫ Giảm 219.000 VNĐ so8mobile
791 06/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
792 05/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi viettelstore
793 04/11/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ viettelstore
794 03/11/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
795 02/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
796 01/11/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
797 31/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
798 30/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
799 29/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
800 28/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
801 27/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ trungmobile
802 26/10/2012 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ viettelstore
803 25/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
804 24/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 23/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
806 22/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
807 21/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
808 20/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
809 19/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
810 18/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
811 17/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
812 16/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
813 15/10/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
814 13/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ anhduong_mobile
815 12/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ didongthanhdat
816 11/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 1.619.000 VNĐ anhduong_mobile
817 10/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
818 09/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
819 08/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
820 07/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
821 06/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 1.619.000 VNĐ trungmobile
822 05/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
823 04/10/2012 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ anhduong_mobile
824 03/10/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
825 02/10/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
826 01/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
827 30/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
828 29/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
829 28/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
830 27/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
831 26/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
832 25/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
833 24/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
834 23/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
835 22/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
836 21/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
837 20/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
838 19/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
839 18/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
840 17/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
841 16/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
842 15/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
843 14/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
844 13/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
845 12/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giá không đổi tamagift
846 11/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tamagift
847 10/09/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ anhduong_mobile
848 09/09/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ tamagift
849 08/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
850 07/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
851 06/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
852 05/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
853 04/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
854 03/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 02/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
856 01/09/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
857 31/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
858 30/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
859 29/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
860 28/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
861 27/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
862 26/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
863 25/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
864 24/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
865 22/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
866 21/08/2012 6 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
867 15/08/2012 2 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
868 13/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
869 12/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
870 11/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
871 10/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
872 09/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
873 08/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
874 07/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giá không đổi tamagift
875 06/08/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
876 05/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
877 04/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
878 03/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
879 02/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
880 01/08/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
881 31/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
882 30/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
883 29/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
884 28/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
885 27/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
886 26/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
887 25/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
888 24/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ anhduong_mobile
889 23/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
890 22/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ trungmobile
891 21/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ vienthinh
892 20/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
893 19/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 739.000 VNĐ trungmobile
894 18/07/2012 1 ngày 9.760.000 ₫ Giảm 739.000 VNĐ tamagift
895 17/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
896 16/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
897 15/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
898 14/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
899 13/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
900 12/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ anhduong_mobile
901 11/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
902 10/07/2012 1 ngày 10.499.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
903 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
904 08/07/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
905 05/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
906 04/07/2012 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
907 03/07/2012 1 ngày 9.990.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
908 02/07/2012 4 ngày 9.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
909 28/06/2012 3 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
910 25/06/2012 9.600.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 910 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 800 (Nokia Sea Ray) Green đã được hệ thống ghi lại.