• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sharp AH-A9LEW

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
2 30/07/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
3 29/07/2014 37 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
4 22/06/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
5 20/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
6 19/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
7 18/06/2014 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
8 16/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
9 15/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
10 14/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
11 13/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
12 12/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
13 11/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
14 10/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
15 09/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
16 08/06/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
17 06/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
18 05/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
19 04/06/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
20 03/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
21 02/06/2014 3 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 30/05/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
23 28/05/2014 7 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
24 21/05/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
25 19/05/2014 54 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ rehonkhuyenmai
26 26/03/2014 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
27 11/03/2014 87 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
28 14/12/2013 9 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ giahinhphat
29 05/12/2013 7 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
30 28/11/2013 6 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ giahinhphat
31 22/11/2013 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
32 20/11/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhco
33 19/11/2013 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
34 04/11/2013 10 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
35 25/10/2013 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
36 10/10/2013 12 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
37 28/09/2013 3 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
38 25/09/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
39 24/09/2013 11 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
40 13/09/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
41 12/09/2013 24 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
42 19/08/2013 8 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
43 11/08/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
44 10/08/2013 13 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
45 28/07/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
46 26/07/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 25/07/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
48 24/07/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
49 23/07/2013 11 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
50 12/07/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 11/07/2013 17 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
52 24/06/2013 8 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
53 16/06/2013 3 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
54 13/06/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
55 12/06/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
56 11/06/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
57 09/06/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ doanvinguyen
58 07/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
59 06/06/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
60 04/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
61 03/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
62 02/06/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
63 31/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
64 30/05/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
65 29/05/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ hangphuco
66 28/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
67 27/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
68 26/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
69 25/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
70 24/05/2013 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
71 22/05/2013 7 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
72 15/05/2013 16 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
73 29/04/2013 5 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
74 24/04/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
75 23/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
76 20/04/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
77 18/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
78 17/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
79 14/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
80 13/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
81 12/04/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
82 10/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
83 09/04/2013 4 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
84 05/04/2013 7 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ panasonicvietnam
85 29/03/2013 10 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
86 19/03/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
87 18/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
88 17/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
89 16/03/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
90 15/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
91 14/03/2013 10 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
92 04/03/2013 11 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
93 21/02/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 19/02/2013 7 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
95 12/02/2013 76 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ rehonkhuyenmai
96 28/11/2012 12 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
97 16/11/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
98 15/11/2012 6 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
99 09/11/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
100 07/11/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
101 06/11/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
102 05/11/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ tantiengia
103 04/11/2012 3 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
104 01/11/2012 6 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
105 26/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
106 25/10/2012 1 ngày 5.679.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ dienlanhbagiang
107 24/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
108 23/10/2012 4 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
109 19/10/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
110 17/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
111 16/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
112 15/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
114 13/10/2012 2 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
115 11/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
116 10/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 09/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 08/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
119 07/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
120 06/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
121 05/10/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
122 03/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
123 02/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
124 01/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 30/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 29/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
127 28/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 27/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
129 26/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 25/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
131 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
132 23/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
133 22/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
134 21/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
135 20/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 19/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 18/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 17/09/2012 5 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
139 12/09/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
140 10/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 09/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 08/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
143 07/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
144 06/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
145 05/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
146 04/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
147 03/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 02/09/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
149 01/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 31/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
151 30/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
152 29/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 28/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 27/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
155 26/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
156 25/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
157 24/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
158 23/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
159 22/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
160 21/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienlanhngohoang
161 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
162 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
163 18/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
164 17/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
165 16/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
166 15/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
167 14/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
168 13/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
169 12/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
170 11/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
171 10/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
172 09/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
173 08/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
174 07/08/2012 17 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
175 21/07/2012 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ rehonkhuyenmai
176 19/07/2012 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
177 17/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ binhtsctechco
178 16/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
179 15/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
180 14/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
181 13/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
182 12/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
183 11/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
184 10/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
185 09/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
186 08/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
187 07/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
188 06/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
189 05/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
190 04/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
191 03/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
192 02/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
193 01/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
194 30/06/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
195 29/06/2012 3 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
196 26/06/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
197 25/06/2012 5.300.000 VNĐ lephucco
Có tổng cộng 197 thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sharp AH-A9LEW trong mục Điều hòa