• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sharp AH-A9LEW

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/11/2014 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
2 20/11/2014 6 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
3 14/11/2014 2 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
4 12/11/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
5 11/11/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thuanhiepthanhvn
6 10/11/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
7 09/11/2014 2 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
8 07/11/2014 99 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ rehonkhuyenmai
9 31/07/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
10 30/07/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
11 29/07/2014 37 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
12 22/06/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
13 20/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
14 19/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
15 18/06/2014 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
16 16/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
17 15/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
18 14/06/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
19 13/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
20 12/06/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
21 11/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
22 10/06/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
23 09/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
24 08/06/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
25 06/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
26 05/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
27 04/06/2014 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
28 03/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
29 02/06/2014 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
30 30/05/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
31 28/05/2014 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
32 21/05/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
33 19/05/2014 54 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ rehonkhuyenmai
34 26/03/2014 15 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
35 11/03/2014 87 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
36 14/12/2013 9 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ giahinhphat
37 05/12/2013 7 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
38 28/11/2013 6 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ giahinhphat
39 22/11/2013 2 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
40 20/11/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhco
41 19/11/2013 15 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
42 04/11/2013 10 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
43 25/10/2013 15 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
44 10/10/2013 12 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
45 28/09/2013 3 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
46 25/09/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
47 24/09/2013 11 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
48 13/09/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
49 12/09/2013 24 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
50 19/08/2013 8 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
51 11/08/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
52 10/08/2013 13 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
53 28/07/2013 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
54 26/07/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 25/07/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
56 24/07/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
57 23/07/2013 11 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
58 12/07/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 11/07/2013 17 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
60 24/06/2013 8 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 16/06/2013 3 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
62 13/06/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
63 12/06/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
64 11/06/2013 2 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
65 09/06/2013 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ doanvinguyen
66 07/06/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
67 06/06/2013 2 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
68 04/06/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
69 03/06/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
70 02/06/2013 2 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
71 31/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
72 30/05/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
73 29/05/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hangphuco
74 28/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
75 27/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
76 26/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
77 25/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
78 24/05/2013 2 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
79 22/05/2013 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
80 15/05/2013 16 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
81 29/04/2013 5 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
82 24/04/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
83 23/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
84 20/04/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
85 18/04/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
86 17/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
87 14/04/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
88 13/04/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
89 12/04/2013 2 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
90 10/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
91 09/04/2013 4 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
92 05/04/2013 7 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ panasonicvietnam
93 29/03/2013 10 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 19/03/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
95 18/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
96 17/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
97 16/03/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
98 15/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
99 14/03/2013 10 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
100 04/03/2013 11 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
101 21/02/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
102 19/02/2013 7 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
103 12/02/2013 76 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ rehonkhuyenmai
104 28/11/2012 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
105 16/11/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
106 15/11/2012 6 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
107 09/11/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 07/11/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 06/11/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
110 05/11/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ tantiengia
111 04/11/2012 3 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
112 01/11/2012 6 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
113 26/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
114 25/10/2012 1 ngày 5.679.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ dienlanhbagiang
115 24/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
116 23/10/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
117 19/10/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 17/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 16/10/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
120 15/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
122 13/10/2012 2 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
123 11/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
124 10/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 09/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 08/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
127 07/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 06/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
129 05/10/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 03/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
131 02/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
132 01/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
133 30/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
134 29/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
135 28/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 27/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 26/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
138 25/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
139 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
140 23/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 22/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 21/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
143 20/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
144 19/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
145 18/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
146 17/09/2012 5 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
147 12/09/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
148 10/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
149 09/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 08/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
151 07/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
152 06/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 05/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
154 04/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
155 03/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 02/09/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
157 01/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
158 31/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
159 30/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
160 29/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
161 28/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
162 27/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
163 26/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
164 25/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
165 24/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
166 23/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
167 22/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
168 21/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienlanhngohoang
169 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
170 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
171 18/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
172 17/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
173 16/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
174 15/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
175 14/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
176 13/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
177 12/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
178 11/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
179 10/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
180 09/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
181 08/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
182 07/08/2012 17 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
183 21/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ rehonkhuyenmai
184 19/07/2012 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
185 17/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ binhtsctechco
186 16/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
187 15/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
188 14/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
189 13/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
190 12/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
191 11/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
192 10/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
193 09/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
194 08/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
195 07/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
196 06/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
197 05/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
198 04/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
199 03/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
200 02/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
201 01/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
202 30/06/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
203 29/06/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
204 26/06/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
205 25/06/2012 5.300.000 ₫ lephucco
Có tổng cộng 205 thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sharp AH-A9LEW trong mục Điều hòa