• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sharp AH-A9LEW

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/02/2015 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
2 26/02/2015 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ maybienapvnn
3 25/02/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
4 24/02/2015 93 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
5 23/11/2014 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
6 20/11/2014 6 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
7 14/11/2014 2 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
8 12/11/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
9 11/11/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thuanhiepthanhvn
10 10/11/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
11 09/11/2014 2 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
12 07/11/2014 99 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ rehonkhuyenmai
13 31/07/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
14 30/07/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
15 29/07/2014 37 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
16 22/06/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
17 20/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
18 19/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
19 18/06/2014 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
20 16/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
21 15/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
22 14/06/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
23 13/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
24 12/06/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
25 11/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
26 10/06/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
27 09/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
28 08/06/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
29 06/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
30 05/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
31 04/06/2014 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
32 03/06/2014 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
33 02/06/2014 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
34 30/05/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
35 28/05/2014 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 21/05/2014 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
37 19/05/2014 54 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ rehonkhuyenmai
38 26/03/2014 15 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
39 11/03/2014 87 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
40 14/12/2013 9 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ giahinhphat
41 05/12/2013 7 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
42 28/11/2013 6 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ giahinhphat
43 22/11/2013 2 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
44 20/11/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi thuanhiepthanhco
45 19/11/2013 15 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
46 04/11/2013 10 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
47 25/10/2013 15 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
48 10/10/2013 12 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
49 28/09/2013 3 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
50 25/09/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
51 24/09/2013 11 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
52 13/09/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
53 12/09/2013 24 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
54 19/08/2013 8 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
55 11/08/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
56 10/08/2013 13 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 28/07/2013 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
58 26/07/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 25/07/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
60 24/07/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
61 23/07/2013 11 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
62 12/07/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 11/07/2013 17 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
64 24/06/2013 8 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 16/06/2013 3 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
66 13/06/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
67 12/06/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
68 11/06/2013 2 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
69 09/06/2013 2 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ doanvinguyen
70 07/06/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
71 06/06/2013 2 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
72 04/06/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
73 03/06/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
74 02/06/2013 2 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
75 31/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
76 30/05/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Giá không đổi hangphuco
77 29/05/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hangphuco
78 28/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
79 27/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
80 26/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
81 25/05/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
82 24/05/2013 2 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
83 22/05/2013 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
84 15/05/2013 16 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
85 29/04/2013 5 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
86 24/04/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
87 23/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
88 20/04/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
89 18/04/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
90 17/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
91 14/04/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
92 13/04/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
93 12/04/2013 2 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
94 10/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
95 09/04/2013 4 ngày 5.550.000 ₫ Giá không đổi panasonicvietnam
96 05/04/2013 7 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ panasonicvietnam
97 29/03/2013 10 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
98 19/03/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
99 18/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
100 17/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
101 16/03/2013 1 ngày 5.550.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
102 15/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
103 14/03/2013 10 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi LAMQUANGDAI
104 04/03/2013 11 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
105 21/02/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
106 19/02/2013 7 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
107 12/02/2013 76 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ rehonkhuyenmai
108 28/11/2012 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
109 16/11/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
110 15/11/2012 6 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
111 09/11/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
112 07/11/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 06/11/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
114 05/11/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ tantiengia
115 04/11/2012 3 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
116 01/11/2012 6 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 26/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
118 25/10/2012 1 ngày 5.679.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ dienlanhbagiang
119 24/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
120 23/10/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
121 19/10/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
122 17/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 16/10/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
124 15/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
125 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
126 13/10/2012 2 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
127 11/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 10/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
129 09/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 08/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
131 07/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
132 06/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
133 05/10/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
134 03/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
135 02/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 01/10/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 30/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
138 29/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
139 28/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
140 27/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 26/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 25/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
143 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
144 23/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
145 22/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
146 21/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
147 20/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
148 19/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
149 18/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
150 17/09/2012 5 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
151 12/09/2012 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
152 10/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 09/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
154 08/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
155 07/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
156 06/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
157 05/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
158 04/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
159 03/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
160 02/09/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
161 01/09/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
162 31/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 30/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
164 29/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
165 28/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
166 27/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
167 26/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
168 25/08/2012 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
169 24/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
170 23/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
171 22/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
172 21/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienlanhngohoang
173 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
174 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
175 18/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi tantiengia
176 17/08/2012 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
177 16/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
178 15/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
179 14/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
180 13/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
181 12/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
182 11/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
183 10/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
184 09/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
185 08/08/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
186 07/08/2012 17 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
187 21/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ rehonkhuyenmai
188 19/07/2012 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
189 17/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ binhtsctechco
190 16/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
191 15/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
192 14/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
193 13/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi rehonkhuyenmai
194 12/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
195 11/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
196 10/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
197 09/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
198 08/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
199 07/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
200 06/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
201 05/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
202 04/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
203 03/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
204 02/07/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
205 01/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
206 30/06/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
207 29/06/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
208 26/06/2012 1 ngày 5.300.000 ₫ Giá không đổi lephucco
209 25/06/2012 5.300.000 ₫ lephucco
Có tổng cộng 209 thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sharp AH-A9LEW trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: dieu hoa 7000, 7000 btu, tủ lạnh lg, điều hòa gree, midea msh-12hr, tủ lạnh sharp, điều hòa mini, tủ lạnh mini, tủ lạnh toshiba, dieu hoa 9000, kdo, điều hòa media, lg s18en1, điều hòa midea, điều hòa sharp, v13apm, daikin inverter, daikin 900, điều hòa, điều hòa 12000