• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sharp AH-A9LEW

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/03/2014 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
2 11/03/2014 87 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
3 14/12/2013 9 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ giahinhphat
4 05/12/2013 7 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
5 28/11/2013 6 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ giahinhphat
6 22/11/2013 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
7 20/11/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhco
8 19/11/2013 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
9 04/11/2013 10 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
10 25/10/2013 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
11 10/10/2013 12 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
12 28/09/2013 3 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
13 25/09/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
14 24/09/2013 11 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
15 13/09/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
16 12/09/2013 24 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
17 19/08/2013 8 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
18 11/08/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
19 10/08/2013 13 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
20 28/07/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
21 26/07/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 25/07/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
23 24/07/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
24 23/07/2013 11 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
25 12/07/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
26 11/07/2013 17 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
27 24/06/2013 8 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
28 16/06/2013 3 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
29 13/06/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
30 12/06/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
31 11/06/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
32 09/06/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ doanvinguyen
33 07/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
34 06/06/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
35 04/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
36 03/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
37 02/06/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
38 31/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
39 30/05/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
40 29/05/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ hangphuco
41 28/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
42 27/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
43 26/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
44 25/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
45 24/05/2013 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
46 22/05/2013 7 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
47 15/05/2013 16 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
48 29/04/2013 5 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
49 24/04/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
50 23/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
51 20/04/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
52 18/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
53 17/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
54 14/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
55 13/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
56 12/04/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
57 10/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
58 09/04/2013 4 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
59 05/04/2013 7 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ panasonicvietnam
60 29/03/2013 10 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 19/03/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
62 18/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
63 17/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
64 16/03/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
65 15/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
66 14/03/2013 10 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
67 04/03/2013 11 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
68 21/02/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
69 19/02/2013 7 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
70 12/02/2013 76 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ rehonkhuyenmai
71 28/11/2012 12 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
72 16/11/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
73 15/11/2012 6 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
74 09/11/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
75 07/11/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
76 06/11/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
77 05/11/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ tantiengia
78 04/11/2012 3 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
79 01/11/2012 6 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
80 26/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
81 25/10/2012 1 ngày 5.679.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ dienlanhbagiang
82 24/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
83 23/10/2012 4 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
84 19/10/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
85 17/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
86 16/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
87 15/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
88 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
89 13/10/2012 2 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
90 11/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
91 10/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
92 09/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 08/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
94 07/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
95 06/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
96 05/10/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
97 03/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
98 02/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
99 01/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
100 30/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
101 29/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
102 28/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
103 27/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
104 26/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
105 25/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
106 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
107 23/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 22/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
109 21/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
110 20/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
111 19/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
112 18/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 17/09/2012 5 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
114 12/09/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
115 10/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
116 09/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 08/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 07/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
119 06/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
120 05/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
121 04/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
122 03/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 02/09/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
124 01/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 31/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 30/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
127 29/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 28/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 27/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
130 26/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
131 25/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
132 24/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
133 23/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
134 22/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
135 21/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienlanhngohoang
136 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
137 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
138 18/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
139 17/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
140 16/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
141 15/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
142 14/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
143 13/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
144 12/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
145 11/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
146 10/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
147 09/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
148 08/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
149 07/08/2012 17 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
150 21/07/2012 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ rehonkhuyenmai
151 19/07/2012 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
152 17/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ binhtsctechco
153 16/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
154 15/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
155 14/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
156 13/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
157 12/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
158 11/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
159 10/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
160 09/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
161 08/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
162 07/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
163 06/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
164 05/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
165 04/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
166 03/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
167 02/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
168 01/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
169 30/06/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
170 29/06/2012 3 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
171 26/06/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
172 25/06/2012 5.300.000 VNĐ lephucco
Có tổng cộng 172 thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sharp AH-A9LEW trong mục Điều hòa