• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sharp AH-A9LEW

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/11/2014 3 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
2 20/11/2014 6 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
3 14/11/2014 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
4 12/11/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
5 11/11/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thuanhiepthanhvn
6 10/11/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
7 09/11/2014 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
8 07/11/2014 99 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ rehonkhuyenmai
9 31/07/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
10 30/07/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
11 29/07/2014 37 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhvn
12 22/06/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
13 20/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
14 19/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
15 18/06/2014 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
16 16/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
17 15/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
18 14/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
19 13/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
20 12/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
21 11/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ hangphuco
22 10/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
23 09/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
24 08/06/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
25 06/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
26 05/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
27 04/06/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
28 03/06/2014 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ maybienapvnn
29 02/06/2014 3 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
30 30/05/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
31 28/05/2014 7 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
32 21/05/2014 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
33 19/05/2014 54 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ rehonkhuyenmai
34 26/03/2014 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
35 11/03/2014 87 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
36 14/12/2013 9 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ giahinhphat
37 05/12/2013 7 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
38 28/11/2013 6 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ giahinhphat
39 22/11/2013 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
40 20/11/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi thuanhiepthanhco
41 19/11/2013 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
42 04/11/2013 10 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
43 25/10/2013 15 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
44 10/10/2013 12 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
45 28/09/2013 3 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
46 25/09/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
47 24/09/2013 11 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ thuanhiepthanhco
48 13/09/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
49 12/09/2013 24 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
50 19/08/2013 8 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
51 11/08/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
52 10/08/2013 13 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
53 28/07/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
54 26/07/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 25/07/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
56 24/07/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
57 23/07/2013 11 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
58 12/07/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 11/07/2013 17 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ hangphuco
60 24/06/2013 8 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 16/06/2013 3 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hangphuco
62 13/06/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
63 12/06/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ dienlanhngohoang
64 11/06/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
65 09/06/2013 2 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ doanvinguyen
66 07/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
67 06/06/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
68 04/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
69 03/06/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
70 02/06/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
71 31/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ panasonicvietnam
72 30/05/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Giá không đổi hangphuco
73 29/05/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ hangphuco
74 28/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
75 27/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
76 26/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
77 25/05/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ panasonicvietnam
78 24/05/2013 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
79 22/05/2013 7 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
80 15/05/2013 16 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
81 29/04/2013 5 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
82 24/04/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
83 23/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
84 20/04/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
85 18/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
86 17/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
87 14/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
88 13/04/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
89 12/04/2013 2 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
90 10/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
91 09/04/2013 4 ngày 5.550.000 VNĐ Giá không đổi panasonicvietnam
92 05/04/2013 7 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ panasonicvietnam
93 29/03/2013 10 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 19/03/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
95 18/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
96 17/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ LAMQUANGDAI
97 16/03/2013 1 ngày 5.550.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ panasonicvietnam
98 15/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
99 14/03/2013 10 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi LAMQUANGDAI
100 04/03/2013 11 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ LAMQUANGDAI
101 21/02/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
102 19/02/2013 7 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
103 12/02/2013 76 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ rehonkhuyenmai
104 28/11/2012 12 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
105 16/11/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
106 15/11/2012 6 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
107 09/11/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 07/11/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 06/11/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
110 05/11/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ tantiengia
111 04/11/2012 3 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
112 01/11/2012 6 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
113 26/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
114 25/10/2012 1 ngày 5.679.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ dienlanhbagiang
115 24/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
116 23/10/2012 4 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienlanhngohoang
117 19/10/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 17/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 16/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
120 15/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
122 13/10/2012 2 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
123 11/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
124 10/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 09/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 08/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
127 07/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 06/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
129 05/10/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 03/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
131 02/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
132 01/10/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
133 30/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
134 29/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
135 28/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 27/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 26/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
138 25/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
139 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
140 23/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 22/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 21/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
143 20/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
144 19/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
145 18/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
146 17/09/2012 5 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
147 12/09/2012 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
148 10/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
149 09/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 08/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
151 07/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
152 06/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 05/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
154 04/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
155 03/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 02/09/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
157 01/09/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
158 31/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
159 30/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
160 29/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
161 28/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
162 27/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ tantiengia
163 26/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
164 25/08/2012 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
165 24/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
166 23/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
167 22/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
168 21/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienlanhngohoang
169 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
170 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
171 18/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi tantiengia
172 17/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ tantiengia
173 16/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
174 15/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
175 14/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
176 13/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
177 12/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
178 11/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
179 10/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
180 09/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
181 08/08/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
182 07/08/2012 17 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
183 21/07/2012 2 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ rehonkhuyenmai
184 19/07/2012 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
185 17/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ binhtsctechco
186 16/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
187 15/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
188 14/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
189 13/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi rehonkhuyenmai
190 12/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
191 11/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
192 10/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
193 09/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
194 08/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
195 07/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
196 06/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
197 05/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
198 04/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
199 03/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
200 02/07/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
201 01/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
202 30/06/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lephucco
203 29/06/2012 3 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ rehonkhuyenmai
204 26/06/2012 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
205 25/06/2012 5.300.000 VNĐ lephucco
Có tổng cộng 205 thay đổi giá của sản phẩm Sharp AH-A9LEW đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sharp AH-A9LEW trong mục Điều hòa