• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/12/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
2 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
3 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
4 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
5 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythanhvy
6 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
7 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
8 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
9 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
10 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
11 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
12 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
13 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
14 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
15 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
16 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
17 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
18 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
19 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
20 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
21 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
22 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
23 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
24 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
25 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
26 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
27 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
28 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
29 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
30 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
31 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
32 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
33 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
34 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
35 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
36 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
37 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
38 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
39 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
40 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
41 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
42 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
43 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
44 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
45 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
46 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
47 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
48 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
49 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
50 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
51 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
52 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
53 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
54 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
55 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
56 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
57 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
58 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
59 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
60 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
62 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
63 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
64 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
65 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
66 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
67 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
68 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
69 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
70 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
71 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
72 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
73 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
74 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
75 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
76 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
77 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
78 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
79 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
80 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
81 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
82 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
83 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
84 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
85 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
86 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
87 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
88 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
89 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
90 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
91 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
92 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
95 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
96 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
97 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
98 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
99 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
100 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
101 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
102 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
103 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
104 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
105 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
106 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
107 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
109 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
110 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
111 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
112 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
113 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
114 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
115 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
116 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
117 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
118 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
119 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
120 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
121 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
122 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
123 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
124 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
125 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
126 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
127 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
128 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
129 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
130 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
131 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
132 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
133 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
134 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
135 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
136 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
137 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
138 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
139 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
140 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
141 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
142 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
143 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
144 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
145 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
146 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
147 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
148 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
149 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
150 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
151 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
152 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
153 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
154 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
155 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
156 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
157 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
158 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
159 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
160 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
161 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
162 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
163 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
164 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
165 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
166 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
167 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
168 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
169 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
170 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
171 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
172 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
173 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
174 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
175 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
176 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
177 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
178 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
179 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
180 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
181 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
182 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
183 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
184 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
185 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
186 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
187 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
188 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
189 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
190 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
191 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
192 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
193 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
194 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
195 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
196 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
197 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
198 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
199 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
200 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
201 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
202 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
203 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
204 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
205 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
206 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
207 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
208 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
209 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
210 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
211 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
212 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
213 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
214 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
215 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
216 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
217 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
218 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
219 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
220 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
221 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
222 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
223 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
224 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
226 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
227 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
228 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
229 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
230 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
231 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
232 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
233 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
234 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
235 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
236 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
237 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
238 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
239 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
242 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
243 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
244 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
245 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
246 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
247 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
248 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
249 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
250 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
252 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
253 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
254 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
255 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
256 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
257 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
258 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
259 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
260 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
261 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
262 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
263 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
264 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
265 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
266 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
267 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
268 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
269 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
270 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
271 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
272 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
273 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
274 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
275 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
276 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
277 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
278 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
279 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
280 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
281 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
282 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
283 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
284 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
285 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
286 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
287 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
288 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
289 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
290 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
291 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
292 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
293 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
294 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
295 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
296 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
297 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
298 25/06/2012 5.900.000 VNĐ F5Pro
Có tổng cộng 298 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa