• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/11/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
2 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
3 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
4 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
5 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
6 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
7 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
8 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
9 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
10 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
11 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
12 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
13 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
14 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
15 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
16 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
17 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
18 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
19 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
20 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
21 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
22 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
23 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
24 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
25 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
26 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
27 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
28 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
29 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
30 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
31 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
32 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
33 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
34 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
35 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
36 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
37 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
38 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
39 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
40 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
41 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
42 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
43 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
44 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
45 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
46 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
48 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
49 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
50 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
51 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
52 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
53 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
54 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
55 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
56 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
57 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
58 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
59 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
60 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
61 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
62 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
63 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
64 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
66 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
67 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
68 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
69 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
70 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
72 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
73 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
74 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
75 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
76 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
78 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
79 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
80 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
81 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
82 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
83 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
84 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
85 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
86 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
87 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
88 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
89 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
90 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
91 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
92 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
93 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
94 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
95 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
97 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
98 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
99 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
100 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
101 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
102 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
103 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
104 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
105 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
106 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
107 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
108 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
109 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
110 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
111 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
112 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
113 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
114 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
115 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
116 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
117 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
118 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
119 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
120 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
121 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
122 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
123 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
124 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
125 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
126 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
127 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
128 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
129 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
130 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
131 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
132 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
133 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
134 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
135 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
136 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
137 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
138 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
139 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
140 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
141 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
142 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
143 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
144 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
145 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
146 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
147 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
148 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
149 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
150 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
151 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
152 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
153 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
154 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
155 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
156 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
157 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
158 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
159 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
160 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
161 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
162 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
163 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
164 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
165 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
166 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
168 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
169 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
170 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
171 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
172 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
173 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
174 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
175 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
176 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
177 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
178 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
179 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
180 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
181 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
182 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
183 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
184 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
185 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
186 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
187 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
188 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
189 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
190 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
191 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
192 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
193 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
194 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
195 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
196 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
197 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
198 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
199 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
200 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
201 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
202 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
203 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
204 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
205 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
206 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
207 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
208 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
209 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
212 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
213 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
214 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
215 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
216 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
217 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
218 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
219 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
220 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
221 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
222 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
223 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
224 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
225 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
226 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
227 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
228 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
229 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
230 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
231 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
232 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
233 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
234 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
235 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
236 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
237 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
238 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
239 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
242 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
243 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
244 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
245 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
246 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
247 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
248 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
249 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
250 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
251 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
252 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
253 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
254 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
255 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
256 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
257 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
258 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
259 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
260 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
261 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
262 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
263 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
264 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
265 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
266 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
267 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
268 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
269 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
270 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
271 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
272 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
273 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
274 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
275 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
276 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
277 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
278 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
279 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
280 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
281 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
282 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
283 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
284 25/06/2012 5.900.000 VNĐ F5Pro
Có tổng cộng 284 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa