• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
2 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
3 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
4 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
5 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
6 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
7 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
8 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
9 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
10 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
11 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
12 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
13 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
14 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
15 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
16 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
17 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
18 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
19 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
20 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
21 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
22 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
23 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
24 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
25 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
26 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
27 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
28 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
29 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
30 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
31 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
32 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
33 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
34 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
35 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
37 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
38 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
39 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
40 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
41 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
42 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
43 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
44 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
45 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
46 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
47 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
48 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
49 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
50 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
51 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
52 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
53 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
54 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
56 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
57 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
58 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
59 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
60 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
61 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
62 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
63 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
64 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
65 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
66 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
67 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
68 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
69 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
70 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
71 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
72 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
73 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
74 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
75 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
76 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
77 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
78 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
79 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
80 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
81 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
82 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
83 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
84 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
85 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
86 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
87 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
88 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
89 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
90 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
91 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
92 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
93 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
94 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
95 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
96 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
97 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
98 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
99 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
100 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
101 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
102 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
103 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
104 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
105 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
106 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
107 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
108 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
109 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
110 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
111 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
112 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
113 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
114 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
115 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
116 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
117 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
118 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
119 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
120 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
121 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
122 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
123 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
124 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
125 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
127 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
128 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
130 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
131 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
132 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
133 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
134 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
135 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
136 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
137 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
139 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
140 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
141 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
142 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
143 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
144 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
145 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
146 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
147 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
148 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
149 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
151 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
153 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
154 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
155 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
156 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
157 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
158 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
159 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
160 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
161 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
162 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
163 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
164 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
165 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
166 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
168 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
169 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
170 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
171 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
172 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
173 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
174 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
175 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
176 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
177 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
178 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
179 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
180 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
181 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
182 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
183 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
184 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
185 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
186 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
187 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
188 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
189 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
190 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
191 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
192 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
193 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
194 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
195 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
196 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
197 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
198 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
199 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
200 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
201 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
202 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
203 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
204 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
205 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
206 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
207 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
208 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
209 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
212 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
213 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
214 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
215 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
217 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
218 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
219 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
220 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
221 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
222 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
223 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
224 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
225 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
226 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
227 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
228 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
229 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
230 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
231 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
232 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
233 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
234 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
235 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
236 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
237 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
238 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
239 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
240 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
241 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
242 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
243 25/06/2012 5.900.000 VNĐ F5Pro
Có tổng cộng 243 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa