• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/11/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
2 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
3 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
4 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
5 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
6 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
7 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
8 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
9 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
10 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
11 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
12 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
13 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
14 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
15 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
16 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
17 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
18 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
19 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
20 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
21 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
22 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
23 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
24 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
25 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
26 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
27 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
28 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
29 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
30 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
31 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
32 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
33 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
34 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
35 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
36 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
37 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
38 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
39 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
40 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
41 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
42 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
43 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
44 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
45 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
46 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
47 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
48 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
49 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
50 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
51 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
52 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
53 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
54 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
55 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
56 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
57 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
58 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
59 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
60 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
61 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
62 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
63 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
64 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
65 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
66 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
67 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
68 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
69 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
70 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
72 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
73 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
74 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
75 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
76 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
78 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
79 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
80 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
81 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
82 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
83 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
84 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
85 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
86 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
87 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
88 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
89 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
90 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
91 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
92 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
93 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
94 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
95 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
96 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
97 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
98 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
99 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
100 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
101 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
102 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
103 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
104 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
105 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
106 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
107 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
108 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
109 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
110 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
111 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
112 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
113 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
114 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
115 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
116 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
117 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
118 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
119 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
120 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
121 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
122 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
123 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
124 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
125 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
126 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
127 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
128 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
129 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
130 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
131 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
132 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
133 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
134 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
135 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
136 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
137 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
138 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
139 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
141 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
142 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
143 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
144 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
145 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
146 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
147 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
148 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
149 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
150 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
151 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
152 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
153 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
154 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
155 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
156 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
157 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
158 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
159 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
160 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
161 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
162 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
163 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
165 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
166 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
168 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
169 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
170 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
171 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
172 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
173 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
174 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
175 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
176 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
177 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
178 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
179 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
180 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
181 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
182 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
183 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
184 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
185 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
186 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
187 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
188 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
189 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
191 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
192 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
193 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
194 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
195 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
196 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
197 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
198 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
200 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
201 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
202 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
203 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
204 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
206 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
207 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
208 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
209 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
210 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
211 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
212 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
213 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
214 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
215 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
216 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
217 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
218 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
219 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
220 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
221 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
222 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
223 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
224 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
225 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
226 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
227 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
228 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
229 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
230 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
231 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
232 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
233 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
234 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
235 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
236 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
237 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
238 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
239 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
242 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
243 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
244 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
245 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
246 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
247 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
248 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
249 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
250 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
251 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
252 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
253 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
254 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
255 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
256 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
257 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
258 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
259 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
260 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
261 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
262 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
263 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
264 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
265 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
266 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
267 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
268 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
269 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
270 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
271 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
272 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
273 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
274 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
275 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
276 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
277 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
278 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
279 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
280 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
281 25/06/2012 5.900.000 VNĐ F5Pro
Có tổng cộng 281 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa