• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
4 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
5 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
6 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
7 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
8 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
9 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
10 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
11 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
12 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
13 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
14 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
15 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
16 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
17 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
18 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
19 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
20 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
21 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
22 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
23 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
24 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
25 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
26 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
27 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
28 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
29 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
30 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
31 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
32 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
33 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
34 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
35 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
36 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
37 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
38 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
39 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
40 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
41 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
42 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
43 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
44 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
45 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
46 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
48 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
49 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
50 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
51 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
52 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
53 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
54 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
55 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
56 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
58 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
59 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
60 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
62 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
64 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
66 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
67 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
68 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
69 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
70 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
71 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
72 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
73 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
74 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
75 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
76 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
77 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
78 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
79 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
80 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
81 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
82 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
83 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
84 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
85 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
86 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
87 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
88 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
89 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
90 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
91 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
92 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
93 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
94 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
95 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
96 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
97 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
98 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
99 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
100 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
101 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
102 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
103 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
104 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
105 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
106 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
107 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
108 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
110 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
111 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
112 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
113 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
114 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
116 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
117 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
118 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
119 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
120 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
122 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
123 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
124 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
125 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
126 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
127 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
128 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
129 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
131 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
132 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
133 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
134 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
135 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
136 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
137 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
138 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
139 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
141 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
142 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
143 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
144 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
145 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
146 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
147 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
148 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
149 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
150 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
151 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
152 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
153 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
154 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
155 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
156 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
157 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
158 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
159 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
160 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
161 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
162 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
163 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
164 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
165 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
166 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
167 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
168 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
169 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
170 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
171 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
172 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
173 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
174 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
175 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
176 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
177 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
178 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
179 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
180 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
181 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
182 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
183 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
184 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
185 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
186 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
187 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
188 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
189 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
191 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
192 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
193 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
194 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
195 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
196 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
197 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
198 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
199 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
200 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
201 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
202 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
203 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
204 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
205 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
206 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
207 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
208 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
209 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
210 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
212 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
213 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
214 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
215 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
216 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
217 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
218 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
219 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
220 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
221 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
222 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
224 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
225 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
226 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
227 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
228 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
229 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
230 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
231 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
232 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
233 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
234 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
235 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
236 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
237 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
238 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
239 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
240 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
241 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
242 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
243 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
244 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
245 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
246 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
247 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
248 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
249 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
250 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
251 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
252 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
253 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
254 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
255 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
256 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
258 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
259 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
260 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
261 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
262 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
263 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
264 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
265 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
267 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
268 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
269 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
270 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
271 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
272 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
273 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
274 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
275 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
276 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
277 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
278 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
279 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
280 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
281 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
282 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
283 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
284 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
285 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
286 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
287 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
288 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
289 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
290 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
291 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
292 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
293 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
294 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
295 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
296 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
297 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
298 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
299 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
300 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
301 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
302 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
303 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
304 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
305 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
306 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
307 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
308 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
309 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
310 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
311 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
312 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
313 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
314 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
315 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
316 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
317 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
318 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
319 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
320 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
321 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
322 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
323 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
324 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
325 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
326 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
327 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
328 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 328 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: tivi sony, may cha, so pha, sony, ti vi