• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
2 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
3 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
4 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
5 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
6 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
7 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
8 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
9 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
10 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
11 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
12 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
13 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
14 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
15 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
16 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
17 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
18 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
19 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
20 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
21 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
22 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
23 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
24 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
25 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
26 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
27 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
28 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
29 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
30 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
31 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
32 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
33 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
34 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
35 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
36 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
37 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
38 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
39 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
40 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
41 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
42 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
43 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
44 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
45 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
46 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
47 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
48 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
49 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
50 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
52 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
53 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
54 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
55 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
56 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
58 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
59 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
60 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
61 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
62 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
64 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
65 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
66 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
67 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
68 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
69 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
70 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
71 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
72 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
73 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
74 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
75 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
76 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
78 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
79 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
80 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
81 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
82 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
83 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
84 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
85 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
86 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
87 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
88 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
89 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
90 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
91 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
92 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
93 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
94 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
95 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
96 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
97 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
98 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
99 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
100 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
101 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
102 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
103 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
104 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
105 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
106 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
107 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
108 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
109 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
110 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
111 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
112 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
113 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
114 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
115 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
116 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
117 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
118 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
119 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
120 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
121 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
122 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
123 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
124 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
125 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
126 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
127 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
128 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
130 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
131 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
132 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
133 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
134 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
135 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
136 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
137 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
138 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
139 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
140 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
141 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
142 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
143 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
144 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
145 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
146 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
147 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
148 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
149 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
150 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
151 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
152 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
153 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
154 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
155 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
157 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
158 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
159 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
160 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
161 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
162 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
163 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
164 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
165 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
166 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
167 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
168 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
169 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
170 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
171 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
172 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
173 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
174 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
175 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
176 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
177 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
178 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
179 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
180 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
181 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
182 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
183 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
185 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
186 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
187 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
188 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
189 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
190 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
191 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
192 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
193 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
194 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
195 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
196 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
197 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
198 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
200 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
201 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
202 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
203 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
204 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
205 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
206 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
207 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
208 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
209 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
210 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
211 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
212 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
213 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
214 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
215 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
216 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
217 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
218 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
219 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
220 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
221 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
222 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
223 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
224 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
225 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
226 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
227 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
228 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
229 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
230 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
231 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
232 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
233 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
234 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
235 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
236 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
237 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
238 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
239 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
240 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
241 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
242 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
243 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
244 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
245 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
246 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
247 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
248 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
249 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
250 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
251 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
252 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
253 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
254 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
255 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
256 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
257 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
258 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
259 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
260 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
261 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
262 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
263 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
264 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
265 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
266 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
267 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
268 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
269 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
270 25/06/2012 5.900.000 VNĐ F5Pro
Có tổng cộng 270 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa