• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
2 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
3 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
4 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
5 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
6 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
7 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
8 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
9 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
10 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
11 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
13 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
14 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
15 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
16 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
17 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
18 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
19 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
20 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
21 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
22 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
23 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
24 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
25 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
26 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
27 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
28 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
29 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
30 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
31 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
32 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
33 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
34 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
35 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
36 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
37 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
38 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
39 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
40 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
41 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
42 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
43 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
44 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
45 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
46 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
48 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
49 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
50 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
51 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
52 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
53 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
54 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
55 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
56 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
57 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
58 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
59 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
60 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
62 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
64 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
66 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
67 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
68 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
69 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
70 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
71 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
72 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
73 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
74 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
75 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
76 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
77 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
78 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
79 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
80 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
81 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
82 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
83 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
84 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
85 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
86 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
87 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
88 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
89 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
90 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
91 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
92 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
93 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
94 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
95 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
97 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
98 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
99 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
100 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
101 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
102 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
103 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
104 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
105 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
106 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
107 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
108 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
109 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
110 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
111 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
112 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
113 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
114 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
115 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
116 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
117 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
118 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
119 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
120 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
122 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
123 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
124 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
125 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
126 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
127 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
128 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
129 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
130 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
131 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
132 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
133 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
134 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
135 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
136 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
137 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
138 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
139 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
140 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
141 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
143 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
144 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
145 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
146 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
147 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
149 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
150 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
152 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
155 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
156 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
157 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
158 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
159 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
160 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
161 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
162 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
164 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
165 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
166 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
167 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
168 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
169 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
170 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
171 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
172 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
173 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
174 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
175 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
176 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
177 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
178 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
179 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
180 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
181 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
182 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
183 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
184 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
185 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
186 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
187 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
188 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
189 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
190 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
191 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
192 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
193 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
194 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
195 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
196 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
197 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
198 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
199 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
200 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
201 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
202 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
203 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
204 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
205 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
206 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
207 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
208 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
209 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
210 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
211 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
212 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
213 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
214 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
215 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
216 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
217 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
218 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
219 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
220 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
221 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
222 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
224 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
225 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
226 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
227 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
228 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
229 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
230 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
231 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
232 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
233 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
234 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
235 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
236 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
237 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
238 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
239 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
240 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
241 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
242 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
243 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
244 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
245 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
246 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
247 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
248 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
249 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
250 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
251 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
252 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
253 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
254 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
255 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
256 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
258 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
259 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
260 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
261 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
262 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
263 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
264 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
265 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
266 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
267 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
268 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
269 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
270 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
271 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
272 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
273 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
274 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
275 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
276 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
277 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
278 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
279 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
280 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
281 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
282 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
283 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
284 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
285 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
286 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
287 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
288 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
289 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
290 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
291 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
292 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
293 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
294 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
295 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
296 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
297 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
298 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
299 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
300 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
301 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
302 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
303 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
304 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
305 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
306 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
307 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
308 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
309 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
310 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
311 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
312 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
313 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
314 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
315 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
316 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
317 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
318 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
319 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
320 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
321 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
322 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
323 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
324 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
325 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
326 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
327 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
328 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
329 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
330 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
331 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
332 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
333 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
334 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
335 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
336 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
337 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
338 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
339 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
340 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
341 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
342 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
343 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
344 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
345 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
346 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
347 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
348 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
349 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
350 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
351 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
352 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
353 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
354 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
355 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
356 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
357 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
358 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
359 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
360 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
361 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 361 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa