• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
2 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
3 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
4 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
5 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
6 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
9 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
10 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
11 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
12 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
13 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
14 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
15 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
16 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
17 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
18 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
19 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
20 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
21 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
23 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
24 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
25 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
26 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
27 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
28 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
29 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
30 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
31 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
32 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
33 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
34 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
35 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
36 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
37 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
38 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
39 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
40 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
41 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
42 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
43 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
44 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
45 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
46 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
48 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
49 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
50 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
51 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
52 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
53 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
54 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
56 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
57 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
58 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
59 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
60 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
62 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
63 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
64 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
65 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
66 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
67 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
68 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
69 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
70 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
71 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
72 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
73 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
74 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
75 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
76 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
77 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
78 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
79 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
80 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
81 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
82 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
83 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
84 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
85 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
86 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
87 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
88 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
89 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
90 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
91 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
92 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
93 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
94 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
95 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
97 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
98 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
99 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
100 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
101 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
102 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
103 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
104 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
105 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
106 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
107 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
108 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
109 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
110 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
111 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
112 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
113 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
114 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
115 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
116 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
117 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
118 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
119 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
120 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
121 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
122 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
124 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
127 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
130 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
131 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
132 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
133 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
134 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
135 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
139 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
141 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
142 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
143 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
144 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
145 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
146 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
147 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
148 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
149 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
150 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
151 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
152 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
153 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
154 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
155 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
156 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
157 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
158 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
159 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
160 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
161 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
162 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
163 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
164 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
165 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
166 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
167 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
168 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
169 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
170 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
171 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
172 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
173 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
174 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
175 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
176 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
177 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
178 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
179 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
180 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
181 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
182 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
183 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
184 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
185 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
186 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
187 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
188 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
189 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
190 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
191 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
192 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
193 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
194 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
195 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
196 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
197 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
198 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
200 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
201 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
202 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
203 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
204 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
205 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
206 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
207 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
208 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
209 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
210 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
211 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
212 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
213 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
214 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
215 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
217 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
218 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
219 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
220 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
221 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
222 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
223 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
224 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
225 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
226 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
227 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
228 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
229 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
230 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
231 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
232 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
233 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
234 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
235 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
236 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
237 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
238 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
239 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
241 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
242 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
243 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
244 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
245 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
246 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
247 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
248 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
249 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
250 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
252 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
253 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
254 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
255 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
256 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
257 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
258 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
259 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
260 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
261 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
262 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
263 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
264 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
265 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
267 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
268 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
269 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
270 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
271 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
272 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
273 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
274 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
275 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
276 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
277 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
278 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
279 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
280 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
281 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
282 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
283 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
284 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
285 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
286 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
287 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
288 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
289 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
290 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
291 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
292 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
293 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
294 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
295 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
296 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
297 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
298 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
299 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
300 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
301 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
302 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
303 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
304 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
305 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
306 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
307 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
308 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
309 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
310 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
311 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
312 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
313 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
314 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
315 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
316 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
317 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
318 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
319 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
320 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
321 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
322 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
323 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
324 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
325 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
326 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
327 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
328 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
329 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
330 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
331 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
332 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
333 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 333 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: ss, in nhiệt, iphone 3g, song son, thuy san