Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
5 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
7 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
8 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
9 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
10 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
13 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
14 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
15 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
16 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
17 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
18 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
19 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
20 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
21 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
25 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
26 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
27 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
29 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
30 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
31 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
32 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
33 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
34 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
35 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
36 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
37 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
38 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
39 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
40 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
41 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
42 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
43 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
46 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
47 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
48 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
49 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
50 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
51 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
52 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
53 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
54 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
55 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
56 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
57 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
58 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
59 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
60 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
61 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
62 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
63 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
64 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
65 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
66 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
67 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
68 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
69 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
70 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
71 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
72 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
73 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
74 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
75 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
76 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
78 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
79 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
80 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
81 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
82 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
83 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
84 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
85 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
86 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
87 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
88 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
89 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
90 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
91 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
92 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
93 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
94 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
95 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
96 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
97 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
98 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
99 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
100 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
101 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
102 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
103 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
104 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
105 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
106 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
107 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
108 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
109 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
110 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
111 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
112 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
113 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
114 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
116 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
117 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
118 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
119 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
120 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
121 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
122 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
123 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
124 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
125 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
127 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
129 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
130 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
131 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
132 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
133 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
134 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
135 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
136 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
137 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
138 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
139 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
141 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
142 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
143 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
144 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
145 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
146 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
147 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
148 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
149 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
150 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
151 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
152 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
153 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
154 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
155 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
157 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
158 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
159 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
160 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
161 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
162 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
163 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
164 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
165 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
166 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
167 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
168 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
169 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
170 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
171 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
172 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
173 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
174 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
175 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
176 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
177 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
178 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
179 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
180 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
181 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
182 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
183 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
184 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
185 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
186 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
187 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
188 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
189 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
190 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
191 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
192 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
193 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
194 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
195 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
196 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
197 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
198 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
199 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
200 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
201 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
202 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
203 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
204 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
206 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
207 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
208 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
209 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
210 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
211 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
212 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
213 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
214 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
215 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
216 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
217 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
218 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
219 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
220 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
221 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
222 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
223 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
224 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
225 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
226 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
227 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
228 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
229 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
230 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
231 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
232 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
233 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
234 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
235 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
236 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
237 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
238 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
239 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
240 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
241 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
242 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
243 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
244 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
245 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
246 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
247 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
248 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
249 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
250 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
251 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
252 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
253 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
254 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
255 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
256 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
257 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
258 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
259 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
260 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
261 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
262 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
263 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
264 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
265 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
266 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
267 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
268 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
269 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
270 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
271 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
272 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
273 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
274 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
275 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
276 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
277 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
278 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
279 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
280 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
281 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
282 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
283 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
284 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
285 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
286 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
287 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
288 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
289 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
290 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
291 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
292 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
293 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
294 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
295 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
296 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
297 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
298 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
299 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
300 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
301 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
302 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
303 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
304 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
305 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
306 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
307 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
308 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
309 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
310 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
311 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
312 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
313 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
314 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
315 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
316 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
317 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
318 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
319 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
320 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
321 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
322 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
323 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
324 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
325 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
326 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
327 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
328 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
329 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
330 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
331 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
332 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
333 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
334 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
335 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
336 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
337 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
338 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
339 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
340 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
341 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
342 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
343 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
344 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
345 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
346 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
347 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
348 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
349 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
350 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
351 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
352 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
353 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
354 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
355 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
356 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
357 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
358 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
359 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
360 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
361 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
362 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
363 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
364 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
365 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
366 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
367 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
368 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
369 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
370 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
371 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
372 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
373 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
374 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
375 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
376 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
377 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
378 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
379 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
380 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
381 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
382 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
383 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
384 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
385 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
386 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
387 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
388 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
389 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
390 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
391 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
392 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
393 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 393 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.