• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
2 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
3 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
4 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
5 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
6 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
7 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
8 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
9 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
10 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
11 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
12 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
13 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
14 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
15 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
16 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
17 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
18 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
19 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
20 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
21 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
22 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
23 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
24 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
25 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
26 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
27 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
28 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
29 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
30 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
31 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
32 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
33 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
34 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
35 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
36 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
37 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
38 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
39 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
40 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
41 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
42 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
43 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
44 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
45 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
46 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
47 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
48 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
49 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
50 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
51 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
52 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
53 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
54 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
55 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
56 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
57 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
58 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
59 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
60 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
62 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
63 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
64 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
65 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
66 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
67 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
68 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
69 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
70 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
71 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
72 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
73 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
74 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
75 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
76 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
77 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
78 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
79 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
80 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
81 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
82 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
83 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
84 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
85 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
86 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
87 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
88 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
89 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
90 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
91 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
92 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
93 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
94 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
95 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
97 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
98 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
99 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
100 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
101 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
102 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
103 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
104 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
105 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
106 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
107 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
108 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
109 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
110 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
111 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
112 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
113 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
114 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
115 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
116 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
119 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
120 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
121 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
122 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
123 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
124 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
127 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
128 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
129 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
130 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
131 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
132 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
133 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
134 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
135 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
136 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
137 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
138 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
139 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
140 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
141 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
142 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
143 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
144 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
145 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
146 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
147 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
148 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
149 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
150 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
151 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
152 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
153 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
154 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
155 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
156 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
157 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
158 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
159 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
160 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
161 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
162 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
163 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
164 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
165 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
166 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
167 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
168 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
169 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
170 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
171 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
172 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
173 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
174 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
175 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
176 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
177 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
178 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
179 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
180 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
181 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
182 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
183 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
185 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
186 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
187 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
188 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
189 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
190 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
191 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
192 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
193 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
194 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
195 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
196 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
197 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
198 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
200 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
201 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
202 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
203 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
204 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
205 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
206 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
207 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
208 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
209 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
210 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
211 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
212 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
213 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
214 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
215 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
216 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
217 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
218 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
219 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
220 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
221 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
222 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
223 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
224 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
225 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
226 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
227 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
228 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
229 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
230 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
231 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
232 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
233 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
234 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
235 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
236 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
237 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
238 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
239 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
240 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
241 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
242 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
243 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
244 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
245 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
246 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
247 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
248 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
249 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
250 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
251 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
252 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
253 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
254 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
255 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
256 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
257 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
258 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
259 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
260 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
261 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
262 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
263 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
264 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
265 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
267 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
268 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
269 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
270 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
271 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
272 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
273 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
274 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
275 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
276 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
277 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
278 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
279 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
280 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
281 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
282 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
283 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
284 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
285 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
286 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
287 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
288 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
289 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
290 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
291 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
292 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
293 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
294 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
295 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
296 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
297 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
298 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
299 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
300 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
301 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
302 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
303 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
304 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
305 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
306 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
307 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
308 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
309 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
310 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
311 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
312 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
313 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
314 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
315 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 315 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa