• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
2 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
3 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
4 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
5 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
9 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
10 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
11 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
12 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
13 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
14 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
15 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
16 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
17 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
18 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
19 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
20 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
21 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
22 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
23 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
24 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
25 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
26 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
27 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
28 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
29 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
30 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
31 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
32 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
33 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
34 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
35 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
36 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
37 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
38 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
39 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
40 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
41 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
42 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
43 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
44 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
45 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
46 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
47 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
48 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
49 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
50 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
51 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
52 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
53 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
54 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
56 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
58 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
60 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
61 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
62 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
63 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
64 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
65 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
66 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
67 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
68 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
69 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
70 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
71 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
72 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
73 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
74 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
75 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
76 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
78 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
79 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
80 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
81 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
82 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
83 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
84 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
85 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
86 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
87 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
88 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
89 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
90 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
91 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
92 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
93 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
94 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
95 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
96 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
97 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
98 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
99 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
100 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
101 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
102 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
103 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
104 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
105 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
106 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
107 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
108 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
109 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
110 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
111 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
112 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
113 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
114 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
116 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
118 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
119 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
120 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
121 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
122 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
123 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
124 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
125 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
126 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
127 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
128 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
129 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
130 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
131 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
132 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
133 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
134 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
135 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
136 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
137 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
138 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
139 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
140 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
141 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
143 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
144 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
145 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
146 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
147 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
149 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
152 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
153 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
154 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
155 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
156 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
157 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
158 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
159 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
160 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
161 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
162 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
163 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
164 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
165 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
166 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
168 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
169 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
170 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
171 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
172 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
173 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
174 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
175 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
176 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
177 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
178 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
179 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
180 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
181 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
182 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
183 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
184 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
185 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
186 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
187 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
188 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
189 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
190 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
191 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
192 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
193 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
194 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
195 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
196 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
197 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
198 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
200 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
201 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
202 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
203 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
204 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
205 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
206 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
207 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
208 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
209 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
210 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
211 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
212 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
213 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
214 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
215 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
216 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
217 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
218 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
219 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
220 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
221 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
222 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
223 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
224 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
225 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
226 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
227 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
228 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
229 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
230 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
231 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
232 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
233 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
234 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
235 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
236 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
237 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
238 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
239 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
240 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
242 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
243 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
244 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
245 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
246 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
247 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
248 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
249 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
250 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
252 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
253 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
254 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
255 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
256 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
257 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
258 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
259 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
260 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
261 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
262 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
263 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
264 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
265 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
267 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
268 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
269 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
270 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
271 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
272 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
273 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
274 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
275 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
276 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
277 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
278 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
279 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
280 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
281 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
282 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
283 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
284 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
285 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
286 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
287 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
288 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
289 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
290 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
291 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
292 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
293 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
294 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
295 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
296 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
297 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
298 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
299 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
300 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
301 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
302 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
303 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
304 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
305 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
306 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
307 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
308 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
309 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
310 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
311 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
312 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
313 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
314 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
316 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
317 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
318 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
319 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
320 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
321 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
322 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
323 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
324 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
325 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
326 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
327 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
328 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
329 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
330 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
331 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
332 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
333 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
334 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
335 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
336 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
337 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
338 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
339 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
340 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
341 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
342 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
343 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
344 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
345 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
346 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
347 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
348 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
349 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
350 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
351 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
352 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
353 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
354 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
355 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 355 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: tủ lạnh lg, điều hòa, midea msh-12cr, 12cr, s12rkh, tủ lạnh sharp, s9rkh, sbc18, điều hòa mini, sbc12, điều hòa sharp, hitachi ras, midea msg-09hr, sbc09, điều hòa sanyo, tủ lạnh mini, tủ lạnh toshiba, daikin 9000 btu, kc9qkh, điều hòa midea