• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
2 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
3 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
4 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
5 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
6 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
7 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
8 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
9 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
10 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
11 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
12 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
13 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
14 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
15 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
16 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
17 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
18 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
19 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
20 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
21 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
22 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
23 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
24 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
25 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
26 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
27 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
28 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
29 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
30 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
31 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
32 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
33 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
34 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
35 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
36 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
37 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
38 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
39 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
40 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
41 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
42 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
43 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
44 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
45 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
46 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
48 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
49 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
50 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
51 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
52 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
53 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
54 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
55 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
56 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
57 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
58 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
60 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
62 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
63 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
64 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
65 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
66 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
67 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
68 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
69 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
70 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
72 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
73 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
74 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
75 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
76 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
77 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
78 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
79 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
80 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
81 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
82 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
83 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
84 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
85 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
86 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
87 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
88 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
89 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
90 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
91 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
92 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
93 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
94 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
95 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
96 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
97 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
98 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
99 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
100 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
101 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
102 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
103 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
104 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
105 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
106 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
107 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
108 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
109 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
110 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
111 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
112 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
113 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
114 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
115 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
116 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
117 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
118 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
119 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
120 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
121 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
122 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
123 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
124 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
125 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
126 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
127 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
129 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
130 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
131 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
132 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
133 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
134 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
135 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
136 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
137 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
138 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
139 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
140 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
141 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
142 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
143 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
144 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
145 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
146 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
147 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
148 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
149 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
150 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
151 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
153 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
154 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
155 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
156 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
157 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
158 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
159 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
160 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
161 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
162 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
163 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
164 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
165 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
166 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
167 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
168 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
169 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
170 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
171 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
172 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
173 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
174 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
175 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
176 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
177 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
178 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
179 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
180 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
181 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
182 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
183 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
185 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
186 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
187 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
188 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
189 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
191 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
192 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
193 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
194 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
195 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
196 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
197 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
198 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
200 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
201 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
202 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
203 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
204 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
205 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
206 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
207 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
208 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
209 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
210 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
211 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
212 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
213 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
214 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
215 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
216 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
217 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
218 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
219 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
220 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
221 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
222 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
224 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
225 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
226 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
227 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
228 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
229 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
230 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
231 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
232 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
233 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
234 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
235 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
236 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
237 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
238 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
239 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
240 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
242 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
243 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
244 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
245 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
246 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
247 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
248 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
249 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
250 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
251 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
252 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
253 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
254 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
255 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
256 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
257 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
258 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
259 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
260 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
261 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
262 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
263 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
264 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
265 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
266 25/06/2012 5.900.000 VNĐ F5Pro
Có tổng cộng 266 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa