• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
2 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
3 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
4 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
5 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
6 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
7 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
8 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
9 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
10 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
11 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
12 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
13 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
14 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
15 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
16 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
17 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
18 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
19 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
20 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
21 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
23 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
24 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
25 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
26 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
27 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
28 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
29 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
30 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
31 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
32 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
33 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
34 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
35 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
37 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
38 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
39 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
40 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
41 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
42 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
43 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
44 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
45 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
46 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
47 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
48 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
49 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
50 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
52 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
53 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
54 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
55 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
56 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
58 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
60 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
61 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
62 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
63 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
64 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
65 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
66 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
67 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
68 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
69 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
70 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
71 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
72 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
73 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
74 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
75 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
76 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
77 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
78 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
79 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
80 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
81 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
82 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
83 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
84 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
85 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
86 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
87 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
88 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
89 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
90 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
91 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
92 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
93 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
94 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
95 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
96 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
97 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
98 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
99 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
100 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
101 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
102 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
103 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
104 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
105 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
106 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
107 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
108 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
110 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
111 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
112 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
113 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
114 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
116 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
118 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
119 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
120 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
121 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
122 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
123 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
124 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
127 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
128 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
130 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
131 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
132 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
133 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
135 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
136 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
137 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
138 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
139 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
140 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
141 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
142 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
143 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
144 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
145 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
146 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
147 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
148 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
149 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
150 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
151 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
152 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
153 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
154 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
155 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
156 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
157 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
158 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
159 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
160 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
161 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
162 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
163 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
164 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
165 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
166 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
167 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
168 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
169 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
170 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
171 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
172 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
173 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
174 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
175 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
176 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
177 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
178 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
179 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
180 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
181 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
182 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
183 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
184 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
185 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
186 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
187 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
188 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
189 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
190 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
191 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
192 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
193 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
194 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
195 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
196 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
197 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
198 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
199 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
200 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
201 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
202 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
203 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
204 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
206 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
207 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
208 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
209 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
210 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
211 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
212 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
213 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
214 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
215 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
216 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
217 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
218 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
219 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
220 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
221 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
222 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
223 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
224 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
225 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
226 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
227 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
228 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
229 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
230 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
231 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
232 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
233 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
234 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
235 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
236 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
237 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
238 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
239 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
240 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
241 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
242 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
243 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
244 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
245 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
246 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
247 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
248 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
249 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
250 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
252 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
253 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
254 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
255 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
256 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
257 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
258 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
259 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
260 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
261 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
262 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
263 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
264 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
265 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
267 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
268 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
269 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
270 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
271 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
272 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
273 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
274 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
275 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
276 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
277 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
278 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
279 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
280 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
281 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
282 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
283 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
284 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
285 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
286 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
287 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
288 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
289 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
290 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
291 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
292 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
293 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
294 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
295 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
296 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
297 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
298 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
299 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
300 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
301 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
302 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
303 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
304 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
305 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
306 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
307 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
308 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
309 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
310 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
311 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
312 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
313 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
314 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
316 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
317 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
318 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
319 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
320 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
321 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
322 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 322 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: thuy san, s1, hp, tc, ta ba