• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
2 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
3 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
4 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhngohoang
5 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
6 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
7 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
8 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
9 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
10 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
11 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
12 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
13 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
14 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
15 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
16 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
17 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
18 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
19 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
20 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
21 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
22 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
23 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
24 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
25 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
26 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
27 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
28 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
29 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
30 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
31 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
32 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
33 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
34 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
35 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
37 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
38 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
39 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
40 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
41 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
42 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
43 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
44 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
45 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
46 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
47 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
48 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
49 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
50 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
52 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
53 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
54 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
55 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
56 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
57 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
58 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
59 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
60 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
61 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
62 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
63 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
64 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
65 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
66 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
67 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
68 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
69 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
70 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
71 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
72 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
73 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
74 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
75 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
76 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
77 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
78 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
79 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
80 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
81 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
82 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
83 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
84 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
85 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
86 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
87 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
88 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
89 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
90 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 VNĐ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
91 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
92 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
93 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
94 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
95 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
96 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
97 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
98 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
99 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
100 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
101 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
102 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
103 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
104 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
105 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
106 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
107 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
108 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
109 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
110 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
111 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
112 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
113 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
114 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
115 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
116 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
117 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
118 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
119 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
120 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
121 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
122 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
123 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
124 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
125 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
126 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
127 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
128 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
129 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
130 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
131 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
132 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
133 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
134 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
135 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 VNĐ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
136 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
137 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
139 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
140 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
141 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
142 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
143 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
144 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
145 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
146 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
147 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
148 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
149 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
150 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
151 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
152 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
153 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
154 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
155 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
156 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
157 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
158 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
159 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
160 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
161 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
162 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
165 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
166 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
167 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
168 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
169 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
170 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
171 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
172 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
173 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
174 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
175 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
176 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhuutung
177 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
178 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
179 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
180 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
181 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
182 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
183 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
185 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
186 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
187 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
188 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
189 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
190 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
191 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
192 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
193 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
194 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
195 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
196 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
197 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
198 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
200 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
201 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
202 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
203 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
204 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
205 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
206 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
207 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
208 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
209 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
211 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
212 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
213 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
214 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
215 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
216 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
217 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
218 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
219 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
220 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
221 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
222 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
224 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
226 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
227 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
228 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
229 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
230 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
231 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
232 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
233 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
234 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
235 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
236 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
237 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
238 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
239 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
240 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
241 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
242 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
243 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 VNĐ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
244 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
245 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
246 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
247 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 VNĐ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
248 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
249 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
250 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
251 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
252 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
253 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
254 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 VNĐ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
255 25/06/2012 5.900.000 VNĐ F5Pro
Có tổng cộng 255 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa