• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
2 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
3 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
4 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
5 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
6 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
7 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
8 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
9 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
10 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
11 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
12 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
13 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
14 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
15 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
16 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
17 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
18 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
19 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
20 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
21 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
22 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
23 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
24 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
25 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
26 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
27 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
28 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
29 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
30 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
31 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
32 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
33 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
34 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
35 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
37 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
38 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
39 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
40 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
41 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
42 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
43 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
44 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
45 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
46 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
48 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
49 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
50 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
52 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
53 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
54 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
55 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
56 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
57 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
58 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
60 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
62 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
63 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
64 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
65 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
66 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
67 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
68 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
69 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
70 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
71 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
72 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
73 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
74 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
75 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
76 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
77 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
78 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
79 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
80 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
81 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
82 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
83 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
84 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
85 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
86 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
87 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
88 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
89 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
90 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
91 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
92 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
95 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
96 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
97 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
98 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
99 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
100 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
101 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
102 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
103 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
104 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
105 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
106 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
107 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
108 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
109 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
110 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
111 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
112 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
113 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
114 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
115 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
116 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
117 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
118 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
119 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
120 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
121 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
122 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
123 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
124 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
125 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
126 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
127 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
129 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
130 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
131 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
132 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
133 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
135 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
136 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
137 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
138 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
139 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
141 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
143 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
144 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
145 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
146 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
147 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
148 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
149 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
151 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
153 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
155 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
156 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
157 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
158 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
159 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
160 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
161 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
162 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
163 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
164 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
165 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
166 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
167 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
168 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
169 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
170 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
171 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
172 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
173 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
174 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
175 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
176 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
177 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
178 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
179 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
180 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
181 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
182 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
183 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
185 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
186 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
187 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
188 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
189 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
190 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
191 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
192 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
193 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
194 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
195 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
196 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
197 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
198 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
199 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
200 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
201 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
202 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
203 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
204 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
205 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
206 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
207 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
208 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
209 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
210 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
211 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
212 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
213 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
214 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
215 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
216 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
217 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
218 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
219 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
220 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
221 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
222 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
223 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
224 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
225 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
226 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
227 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
228 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
229 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
230 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
231 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
232 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
233 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
234 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
235 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
236 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
237 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
238 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
239 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
240 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
241 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
242 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
243 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
244 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
245 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
246 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
247 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
248 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
249 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
250 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
251 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
252 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
253 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
254 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
255 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
256 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
257 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
258 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
259 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
260 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
261 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
262 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
263 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
264 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
265 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
266 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
267 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
268 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
269 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
270 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
271 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
272 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
273 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
274 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
275 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
276 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
277 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
278 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
279 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
280 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
281 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
282 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
283 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
284 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
285 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
286 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
287 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
288 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
289 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
290 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
291 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
292 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
293 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
294 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
295 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
296 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
297 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
298 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
299 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
300 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
301 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
302 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
303 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
304 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
305 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
306 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
307 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
308 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
309 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
310 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
311 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
312 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
313 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
314 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
316 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
317 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
318 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
319 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
320 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
321 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
322 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
323 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
324 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
325 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
326 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
327 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
328 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
329 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
330 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
331 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
332 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
333 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
334 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
335 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
336 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
337 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
338 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
339 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
340 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
341 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
342 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
343 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
344 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
345 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
346 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
347 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 347 thay đổi giá của sản phẩm GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GENERAL ASG09A trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: san ho, khoá cửa, loa, htc, so pha