• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Xilin / Công suất mô tơ nâng (W): 0 / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 740 / Chiều cao nâng min (mm): 225 / Tốc độ nâng max (mm/s): 0 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 44 / Xuất xứ: China /
4.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 4000 / Chiều cao nâng min (mm): 2000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 12 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 5000 / Chiều cao nâng min (mm): 3000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 20 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 574 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 5500 / Chiều cao nâng min (mm): 3500 / Tốc độ nâng max (mm/s): 24 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 588 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 5500 / Chiều cao nâng min (mm): 3500 / Tốc độ nâng max (mm/s): 17 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 655 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 6000 / Chiều cao nâng min (mm): 4000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 20 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 665 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 6500 / Chiều cao nâng min (mm): 4500 / Tốc độ nâng max (mm/s): 23 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 675 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 750 / Tải trọng nâng (kg): 150 / Chiều cao nâng max (mm): 8000 / Chiều cao nâng min (mm): 6000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 38 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 415 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 750 / Tải trọng nâng (kg): 125 / Chiều cao nâng max (mm): 10000 / Chiều cao nâng min (mm): 8000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 44 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 450 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 750 / Tải trọng nâng (kg): 125 / Chiều cao nâng max (mm): 12000 / Chiều cao nâng min (mm): 10000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 46 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 490 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 6000 / Chiều cao nâng min (mm): 1200 / Tốc độ nâng max (mm/s): 50 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 2200 / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 6000 / Chiều cao nâng min (mm): 1400 / Tốc độ nâng max (mm/s): 60 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 1400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 1500 / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng max (mm): 6000 / Chiều cao nâng min (mm): 1300 / Tốc độ nâng max (mm/s): 50 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 1100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 2200 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 9000 / Chiều cao nâng min (mm): 1400 / Tốc độ nâng max (mm/s): 70 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 1400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 2200 / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng max (mm): 9000 / Chiều cao nâng min (mm): 1400 / Tốc độ nâng max (mm/s): 70 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 3700 / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 9000 / Chiều cao nâng min (mm): 1500 / Tốc độ nâng max (mm/s): 75 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 1850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 2200 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 11000 / Chiều cao nâng min (mm): 1600 / Tốc độ nâng max (mm/s): 70 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 2000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 2200 / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng max (mm): 11000 / Chiều cao nâng min (mm): 1600 / Tốc độ nâng max (mm/s): 80 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 2100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 3700 / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng max (mm): 12000 / Chiều cao nâng min (mm): 1600 / Tốc độ nâng max (mm/s): 90 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 2300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 3700 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 14000 / Chiều cao nâng min (mm): 2000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 120 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 2800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 3700 / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng max (mm): 14000 / Chiều cao nâng min (mm): 2000 / Tốc độ nâng max (mm/s): 130 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 3100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 0 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 16000 / Chiều cao nâng min (mm): 2100 / Tốc độ nâng max (mm/s): 180 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 3200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Niuli / Công suất mô tơ nâng (W): 3700 / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 12000 / Chiều cao nâng min (mm): 1600 / Tốc độ nâng max (mm/s): 85 / Tốc độ nâng min (mm/s): 0 / Trọng lượng thang (kg): 2200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng