• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
44 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Nhựa /
320.000 ₫
2
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
320.000 ₫
3
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: - / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
320.000 ₫
4
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
320.000 ₫
5
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Việt Nhật / Chất liệu: PE / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
320.000 ₫
6
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 5.4 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
320.000 ₫
7
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Long Thành / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
320.000 ₫
8
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Long Thành / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
350.000 ₫
9
Loại: Pallet nhựa / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
380.000 ₫
10
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Tdt / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 36 / Trọng lượng (kg): 15.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
380.000 ₫
11
Loại: Pallet lưới / Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Nhựa /
600.000 ₫
12
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Nhựa /
750.000 ₫
13
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (kg): 0 /
835.000 ₫
14
Loại: Pallet kho hóa chất / Chất liệu: PE / Số điểm chống trượt: 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.200.000 ₫
15
Loại: Pallet kho hóa chất / Hãng sản xuất: Sysbel / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 2 / Trọng lượng (kg): 17.39 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.200.000 ₫
16
Loại: Pallet kho hóa chất / Chất liệu: PE / Số điểm chống trượt: 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
17
Loại: Pallet kho hóa chất / Hãng sản xuất: MSPALLET / Chất liệu: HDPE / Trọng lượng (kg): 46 / Xuất xứ: Malaysia /
5.300.000 ₫
18
Loại: Pallet kho hóa chất / Hãng sản xuất: Sysbel / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Tự chống trượt / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
19
Loại: Pallet kho hóa chất / Hãng sản xuất: Sysbel / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 4 / Trọng lượng (kg): 32.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.300.000 ₫
20
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: - / Trọng lượng (kg): 41 / Xuất xứ: Ý /
5.400.000 ₫
21
Loại: Pallet kho hóa chất / Chất liệu: PE / Số điểm chống trượt: 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.400.000 ₫
22
Loại: Pallet kho hóa chất / Chất liệu: PE / Số điểm chống trượt: 12 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.500.000 ₫
23
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
24
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 17 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
25
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 16 / Trọng lượng (kg): 18.39 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
26
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 17 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
27
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 17 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
28
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 20 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
29
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 20 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
30
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 13 / Trọng lượng (kg): 18.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
31
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 20 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
32
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
33
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 12 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
34
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 18 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
35
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 24 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
36
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
37
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
38
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Phú An / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: 36 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
39
Loại: Pallet lưới / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Thép / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
40
Loại: Pallet lưới / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Thép / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
41
Loại: Pallet lưới / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Thép / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
42
Loại: Pallet lưới / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Thép / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
43
Loại: Pallet lưới / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Thép / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
44
Loại: Pallet nhựa / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa / Số điểm chống trượt: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng