• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
866 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / ...
4.200.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: HU-LIFT / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 /...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eoslift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eoslift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eoslift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eoslift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eoslift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eoslift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộ...
3.800.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xu...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMAG / Loại: Xe nâng Pallet / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1500 / Chiều rộng...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: NOBLELIFT / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 250 / Chiều cao nâng min (mm): 140 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eoslift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Meditek / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 80 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Novelltek / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng c...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: SINOLIFT / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: SINOLIFT / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: YUYAO JINSHENG / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 74 / Chiều dài càng nâng (mm):...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều r...
3.600.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1070 / C...
3.600.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: MGA / Loại: Xe nâng Pallet / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 190 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng c...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: NOBLELIFT / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 250 / Chiều cao nâng min (mm): 140 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộ...
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng ...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Niuli / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng ...
3.400.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Ch...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâ...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Xilin / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Eplift / Tải trọng nâng (kg): 2500 /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Still / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/04/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: NOBLELIFT / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 185 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều ...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 18/02/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Noblelift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều ...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 18/02/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng...
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 28/12/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Noblelift / Xuất xứ: Trung Quốc / Khối lượng có thể nâng(Kg): 400 / Công suất nâng(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
7.200.000 ₫
Ngày đăng: 28/12/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 350 / Chiều cao nâng max (mm): 900 / Chiều cao nâng min (mm): 340 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng c...
4.600.000 ₫
Ngày đăng: 28/12/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Still / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng...
16.000.000 ₫
Ngày đăng: 24/12/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>