• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
12 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 124cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6.0 kw (8.2 PS)...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 124cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6.0 kw (8.2 PS)...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí / Dung tich xy lanh: 124cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6.0 kw (8.2 PS)...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: Blue Core, 4 thì, 2 van, xy-lanh đơn / Dung tich xy lanh: Đang chờ cập nhật / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : - / Công suất tối đa: 6,1 kW (8,3 P...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: Blue Core, 4 thì, 2 van, xy-lanh đơn / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : - / Công suất tối đa: 6,1 kW (8,3 PS) / 6.500 v...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: Blue Core, 4 thì, 2 van, xy-lanh đơn / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : - / Công suất tối đa: 6,1 kW (8,3 PS) / 6.500 v...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: Blue Core, 4 thì, 2 van, xy-lanh đơn / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : - / Công suất tối đa: 6,1 kW (8,3 PS) / 6.500 v...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: Blue Core, 4 thì, 2 van, xy-lanh đơn / Dung tich xy lanh: 125cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : - / Công suất tối đa: 6,1 kW (8,3 PS) / 6.500 v...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, xylanh đơn, 2 van, SOHC, làm mát bằng gió / Dung tich xy lanh: 124cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6.0 kw (...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, xylanh đơn, 2 van, SOHC, làm mát bằng gió / Dung tich xy lanh: 124cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6.0 kw (...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, xylanh đơn, 2 van, SOHC, làm mát bằng gió / Dung tich xy lanh: 124cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6.0 kw (...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019    
Hãng sản xuất: YAMAHA / Động cơ: 4 thì, xylanh đơn, 2 van, SOHC, làm mát bằng gió / Dung tich xy lanh: 124cc / Loại Xe: Xe ga / Tỷ số nén : 11.0:1 / Công suất tối đa: 6.0 kw (...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/12/2019