• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Sâm Bang
Gian hàng: vnsambang
Tham gia: 09/04/2017
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 21.295
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
47 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
70.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2019    Số lượng trong kho: 2100    0286 268 2299
Loại: Mực in /
85.000 ₫
Ngày đăng: 13/10/2019    Số lượng trong kho: 1000    0286 268 2299
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
130.000 ₫
Ngày đăng: 13/10/2019    Số lượng trong kho: 100    0286 268 2299
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
110.000 ₫
Ngày đăng: 13/10/2019    Số lượng trong kho: 100    0286 268 2299
Màu mực: Đen (Black) Xuất xứ: China /
85.000 ₫
Ngày đăng: 13/10/2019    Số lượng trong kho: 1000    0286 268 2299
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
85.000 ₫
Ngày đăng: 13/10/2019    Số lượng trong kho: 1100    0286 268 2299
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In decal / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
70.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100    0286 268 2299
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Singapore /
110.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100    0286 268 2299
Hãng sản xuất: EPSON / Loại mực: In nhiệt / Màu mực: -, / Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác, / Xuất xứ: Taiwan /
70.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100    0286 268 2299
Hãng sản xuất: - / Loại: Mực in /
110.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100    0286 268 2299
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 21/01/2020    Số lượng trong kho: 1
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/01/2020    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In decal / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In decal / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In decal / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In decal / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In decal / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: - / Loại mực: In decal / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 08/10/2019    Số lượng trong kho: 100
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 26/09/2019    Số lượng trong kho: 1
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 26/09/2019    Số lượng trong kho: 1
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 26/09/2019    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black)
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 18/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In mã vạch / Màu mực: Đen (Black) Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 18/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Màu mực: Đen (Black) Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Màu mực: Đen (Black)
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Màu mực: Đen (Black) Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Màu mực: Đen (Black) Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/09/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/09/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/09/2019    Số lượng trong kho: 100
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại mực: In tem mã vạch / Màu mực: Đen (Black)/ Dùng cho máy in của hãng: Nhãn hiệu khác/ Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/09/2019    Số lượng trong kho: 100
Trang:  1  2  >