• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 2000 / Trọng lượng máy (kg): 35 /
22.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 40 /
25.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2200 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 2200 / Dung lượng nồi sắc (ml): 25000 / Số lượng sắc (thang/lần): 25 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
26.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sanyan / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 250 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1400 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 2300 / Dung lượng nồi sắc (ml): 13000 / Số lượng sắc (thang/lần): 6 / Trọng lượng máy (kg): 60 /
27.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Sanyan / Công suất đóng gói (gói/phút): 9 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 250 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1800 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 2700 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
27.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SAMYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1800 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 62 /
27.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 2900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
30.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Tổng công suất (W): 800 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
30.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 2900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 70 /
30.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SAMYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 3000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 3000 / Dung lượng nồi sắc (ml): 40000 / Số lượng sắc (thang/lần): 35 / Trọng lượng máy (kg): 73 /
35.000.000 ₫
11
Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 60 /
38.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 3000 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
38.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
45.000.000 ₫
14
Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
53.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2200 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 3100 / Dung lượng nồi sắc (ml): 25000 / Số lượng sắc (thang/lần): 25 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
54.000.000 ₫
Trang:  1  2  >