Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
9 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng(g): 0 /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng(g): 0 /
10.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng(g): 0 /
11.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 0 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 70 / Lưu lượng không khí(m3/h): 8000 / Trọng lượng(g): 0 /
12.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Aolan / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 124 /
12.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Aolan / Công suất(W): 1 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18 / Trọng lượng (kg): 85 /
15.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Aolan / Công suất(W): 1 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18 / Trọng lượng (kg): 85 /
16.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 3000 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 300 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng(g): 0 /
19.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 13000 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 350 / Lưu lượng không khí(m3/h): 50000 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng