• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
307 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Dung lượng: 20GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: - / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
349.000 ₫
Trong kho: 100
2
Hãng sản xuất: Fujitsu / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: ATA - 7 / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 7.14ms /
349.000 ₫
Trong kho: 100
3
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 30GB / Giao tiếp: IDE / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm /
350.000 ₫
Trong kho: 100
4
Hãng sản xuất: Western Digital / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: - / Tốc độ vòng quay: 5400rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
379.000 ₫
Trong kho: 100
5
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 100GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 4MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
379.000 ₫
Trong kho: 100
6
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 160GB / Giao tiếp: SATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
399.000 ₫
Trong kho: 100
7
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 5.6ms /
399.000 ₫
Trong kho: 100
8
Hãng sản xuất: Seagate / Dung lượng: 160GB / Giao tiếp: SATA / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 7ms /
439.000 ₫
Trong kho: 100
9
Hãng sản xuất: IBM / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: SATA / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 6ms /
449.000 ₫
Trong kho: 100
10
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: IDE / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm /
449.000 ₫
Trong kho: 100
11
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: SATA / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm /
449.000 ₫
Trong kho: 100
12
Hãng sản xuất: Fujitsu / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: SATA 2 / Bộ nhớ đệm: 16MB / Tốc độ vòng quay: 7200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 4.17ms /
449.000 ₫
Trong kho: 100
13
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 160GB / Giao tiếp: SATA / Bộ nhớ đệm: 16MB / Tốc độ vòng quay: 7200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 10.5ms /
449.000 ₫
Trong kho: 100
14
Hãng sản xuất: Fujitsu / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: ATA - 7 / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 7.14ms /
449.000 ₫
Trong kho: 100
15
Hãng sản xuất: Fujitsu / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: ATA - 7 / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 7.14ms /
449.000 ₫
Trong kho: 100
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>