• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ T&T Việt Nam
Gian hàng: ttvietnam
Tham gia: 03/04/2012
GD Online thành công(?): 540
Đánh giá tốt : 76%
Thời gian xử lý : 16 giờ
Lượt truy cập: 2.735.416
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
28 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 400 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1800 / Đường kính làm việc (mm): 200 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.310.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đường kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.390.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 7 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1800 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.490.000 ₫
4
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 8 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1800 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.070.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Xing Yi / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.690.000 ₫
6
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 7.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 20 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 2150 / Đường kính làm việc (mm): 350 / Trọng lượng máy (kg): 155 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.070.000 ₫
7
Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.860.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 30 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 2150 / Đường kính làm việc (mm): 350 / Trọng lượng máy (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.130.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 4 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đường kính làm việc (mm): 400 / Trọng lượng máy (kg): 110 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Gia Phát / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 30 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 2150 / Đường kính làm việc (mm): 350 / Trọng lượng máy (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TCVN / Công suất (kW): 5.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 120 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.770.000 ₫
12
Hãng sản xuất: ACL / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đường kính làm việc (mm): 430 / Trọng lượng máy (kg): 105 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
38.860.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 3000 / Năng suất làm việc (m2/h): 120 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
43.570.000 ₫
14
Công suất (kW): 5.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1800 / Đường kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 210 / Xuất xứ: Trung Quốc /
54.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1680 / Đường kính làm việc (mm): 620 / Trọng lượng máy (kg): 310 / Xuất xứ: Đài Loan /
68.670.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 5.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 560 / Trọng lượng máy (kg): 165 / Xuất xứ: Trung Quốc /
80.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 4 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 460 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
95.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1680 / Đường kính làm việc (mm): 580 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ: Đài Loan /
99.990.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 11000 / Năng suất làm việc (m2/h): 280 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1200 / Đường kính làm việc (mm): 220 / Trọng lượng máy (kg): 330 / Xuất xứ: Đài Loan /
117.980.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Karva / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 200 /
156.910.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 15 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 650 / Trọng lượng máy (kg): 363 / Xuất xứ: Trung Quốc /
163.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 11 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 880 / Trọng lượng máy (kg): 410 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
200.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1800 / Đường kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 480 / Xuất xứ: Trung Quốc /
217.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 20 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 850 / Trọng lượng máy (kg): 390 / Xuất xứ: Trung Quốc /
269.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 25 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 950 / Trọng lượng máy (kg): 435 / Xuất xứ: Trung Quốc /
375.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 4 / Năng suất làm việc (m2/h): 280 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1500 / Đường kính làm việc (mm): 460 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 2250 / Năng suất làm việc (m2/h): 120 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: POWER / Công suất (kW): 3 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 1400 / Trọng lượng máy (kg): 66 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng