• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty Thương Mại Tin Học Hà Nội
Gian hàng: tinhochanoi
Tham gia: 05/09/2009
GD Online thành công(?): 11
Đánh giá tốt : 90%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 477.638
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Router là một thiết bị cho phép gửi các gói dữ liệu dọc theo mạng. Một Router được kết nối tới ít nhất là hai mạng, thông thường hai mạng đó...
Do hacker có thể kiểm soát được thiết bị nối mạng Internet trên máy tính, người sử dụng cần đặt mật khẩu thật phức tạp và thay đổi thường...