• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty Thiết Bị Y Tế Dũng Giao
Gian hàng: thietbiytedunggiao
Tham gia: 27/08/2011
GD Online thành công(?): 64
Đánh giá tốt : 89%
Thời gian xử lý : 21 giờ
Lượt truy cập: 2.583.590
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại xe: ghế bô / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Inox /
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 60 / Chất liệu: Mạ crom /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn điện / Tính năng: Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn điện / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: - /
13.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Mạ crom /
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: - /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 180 / Chất liệu: - /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 60 / Chất liệu: Mạ crom /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có bàn ăn, Có tay đẩy, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Sắt /
1.950.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Nhôm /
2.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Mạ crom /
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có bàn ăn/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: ghế bô / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lắc / Tính năng: Có tay đẩy, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Mạ crom /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Mạ crom /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Inox /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có bàn ăn, Có tay đẩy, Có thể xếp lại, / Độ ngả lưng ghế (độ): 180 / Chất liệu: Inox /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có bàn ăn, Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Sắt /
21.000.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: ghế bô / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Inox /
650.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Mạ crom /
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có bàn ăn/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Sắt /
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lắc / Tính năng: Có mái che, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Inox /
5.100.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 180 / Chất liệu: Inox /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lắc / Tính năng: Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Sắt /
3.400.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lắc / Tính năng: Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 65 / Chất liệu: Sắt /
3.400.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Sắt /
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Nhôm /
1.450.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Sắt /
1.550.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: ghế bô / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Sắt /
400.000 ₫
Ngày đăng: 25/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
3.100.000 ₫
Ngày đăng: 21/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 21/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại/ Độ ngả lưng ghế (độ): 180 / Chất liệu: Hợp kim /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 21/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có tay đẩy, Có thể xếp lại, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Mạ crom /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 21/09/2020        Mua hàng
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có nệm bô vệ sinh, Có bàn ăn, Có tay đẩy, / Độ ngả lưng ghế (độ): 0 / Chất liệu: Hợp kim /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 21/10/2020    
Loại xe: Xe lăn / Tính năng: Có tay đẩy, Có thể xếp lại, / Độ ngả lưng ghế (độ): 15 / Chất liệu: Mạ crom /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 21/10/2020    
Loại xe: Xe lăn điện / Tính năng: Có tay đẩy/ Độ ngả lưng ghế (độ): 8 / Chất liệu: Sắt /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 21/10/2020