• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty Thiết Bị Y Tế Dũng Giao
Gian hàng: thietbiytedunggiao
Tham gia: 27/08/2011
GD Online thành công(?): 64
Đánh giá tốt : 89%
Thời gian xử lý : 21 giờ
Lượt truy cập: 2.583.599
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
122 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: NOVA / Loại: Loại đơn / Trọng lượng (g): 5000 / Công suất (W): 0 /
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIANYI / Trọng lượng (g): 1500 / Công suất (W): 0 /
650.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Loại: Loại đơn / Trọng lượng (g): 1800 / Công suất (W): 0 /
750.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PARAFFIN / Trọng lượng (g): 200 / Công suất (W): 0 /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PARAFFIN / Loại: Loại đơn / Trọng lượng (g): 0 / Công suất (W): 0 /
950.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PARAFFIN / Trọng lượng (g): 1600 / Công suất (W): 0 /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Loại: Loại đơn / Trọng lượng (g): 0 / Công suất (W): 0 /
650.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: NOVA / Loại: Loại đơn / Trọng lượng (g): 2100 / Công suất (W): 100 /
650.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: NOVA / Loại: Loại đôi / Trọng lượng (g): 2700 / Công suất (W): 150 /
900.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: GIGI / Trọng lượng (g): 0 / Công suất (W): 0 /
400.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
200.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
220.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
150.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Cạo, Nhổ/ Vị trí: Chân, Tay/
350.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
175.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Nhật bản /...
145.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: KEDA / Chức năng: Cạo, Nhổ/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
650.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIANYI / Trọng lượng (g): 130 / Công suất (W): 0 /
650.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PARAFFIN / Trọng lượng (g): 1000 / Công suất (W): 0 /
400.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PARAFFIN / Trọng lượng (g): 1000 / Công suất (W): 0 /
900.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PARAFFIN / Trọng lượng (g): 100 / Công suất (W): 0 /
750.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
60.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mega / Chức năng: -/ Vị trí: Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
240.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
65.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: -/ Vị trí: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
65.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - Vị trí: Nách, Mặt, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
170.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
100.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
100.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: HOMEDICS Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Anh /
9.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: BELLA / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: ENERGIST / Chức năng: -/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Anh /
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay/ Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Nhật bản /
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: - /
190.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Anh /
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay/ Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: -/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
90.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: MEDISANA / Chức năng: Nhổ, Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
95.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay/ Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Trung Quốc /
150.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay/ Trọng lượng (kg): 51 / Xuất xứ: Trung Quốc /
90.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: -/ Vị trí: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
65.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: BELLA / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay, Vị trí khác/ Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
100.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Triệt lông bằng tia laser/ Vị trí: Chân, Nách, Mặt, Tay/ Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc /
120.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020    
Thương hiệu: Đang cập nhật - - / Xuất xứ: Úc / Công dụng: Làm trắng và mịn da, Tẩy lông/ Dùng được cho: Vùng chân, Vùng bikini, Cơ thể, Vùng tay, Da nhạy cảm, Mọi loại da, Da ...
900.000 ₫
Ngày đăng: 20/10/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  >