• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty Thiết Bị Y Tế Dũng Giao
Gian hàng: thietbiytedunggiao
Tham gia: 27/08/2011
GD Online thành công(?): 64
Đánh giá tốt : 89%
Thời gian xử lý : 21 giờ
Lượt truy cập: 2.583.601
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1146 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Hút mụn/ Trọng lượng (Kg): 0 /
1.600.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 60 /
178.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
19.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: MALIN / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da, Hút mụn, Xóa đốm, sẹo/ Trọn...
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da/ Trọng lượng (Kg): 1.1 /
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
4.800.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 50 /
160.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
16.100.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 50 /
363.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Mát xa, Xóa đốm, sẹo/ Trọng lượng (Kg): 0 /
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Hút mụn/ Trọng lượng (Kg): 4.8 /
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Mát xa, Thư giãn/ Trọng lượng (Kg): 0 /
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Vùng mắt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
24.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Mát xa, Hút mụn/ Trọng lượng (Kg): 9 /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm sạch da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
3.300.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Các vị trí khác / Tiêu chí làm đẹp: Làm căng da/ Trọng lượng (Kg): 65 /
199.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
26.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
350.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 31.5 /
189.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 39 /
199.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Các vị trí khác / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm trắng/ Trọng lượng (Kg): 0 /
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 50 /
277.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, -, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Chống nắng, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da, Hút mụn, Xóa đốm...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, -, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Chống nắng, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da, Hút mụn, Xóa đốm...
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Các vị trí khác / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Làm sạch da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
52.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đưa dưỡng chất cho da /
300.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
45.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da/ Trọng lượng (Kg): 0 /...
15.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Mát xa, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da/ Trọng lượng (Kg): 0.52 /...
980.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 28 /
147.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Vùng mắt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Làm trắng, Làm sạch da, Xóa đốm, sẹo/ Trọng lượng (Kg): 40 /...
185.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: MALIN / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Chống nắng, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da, Xóa đốm, sẹo/ T...
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm mềm da/ Trọng lượng (Kg): 7.8 /
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: ITC / Vị trí làm đẹp: Các vị trí khác / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 50 /
140.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020    
Hãng sản xuất: FULLMEI / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Chống nắng, Thư giãn, Làm sạch da, Xóa đốm, sẹo/ Trọng lượng...
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Thư giãn, Làm sạch da/ Trọng lượng (Kg): 5.9 /
2.750.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm sạch da, Hút mụn, Xóa đốm, sẹo/ Trọng lượng (Kg): 3 /...
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: FULLMEI / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Chống nắng, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da, Xóa đốm, sẹo/...
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Các vị trí khác / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm mềm da, Làm sạch da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
3.850.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Làm trắng, Làm mềm da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
3.200.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm mềm da/ Trọng lượng (Kg): 7.8 /
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: BUERER / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da/ Trọng lượng (Kg): 0 /
950.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: RADIUM / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Mát xa, Làm trắng, Làm mềm da, Thư giãn, Làm sạch da/ Trọng lượng (Kg): 0 /...
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Toàn thân / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Làm căng da, Làm trắng/ Trọng lượng (Kg): 20 /
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/10/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>