• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
42 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: -/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Nhôm / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
280.000 ₫
2
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
338.000 ₫
3
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: China /
350.000 ₫
4
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
369.000 ₫
5
Hãng sản xuất: FiveStar / Loại: Dùng để nấu, Nấu Lẩu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
415.000 ₫
6
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: - /
420.000 ₫
7
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: -/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 16 / Chiều cao(mm): 18 / Chiều dài(mm): 24 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
440.000 ₫
8
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
479.000 ₫
9
Hãng sản xuất: FiveStar / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 3 / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
505.000 ₫
10
Hãng sản xuất: FiveStar / Loại: Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
525.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Nhôm / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 160 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: - /
539.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
545.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
549.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Korea /
549.000 ₫
15
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: -/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: - / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
585.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu, Nấu Lẩu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: -/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
589.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
590.000 ₫
18
Hãng sản xuất: FiveStar / Loại: Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
629.000 ₫
19
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
635.000 ₫
20
Hãng sản xuất: FiveStar / Loại: Dùng để Rán, Dùng để nấu, Dùng để hấp, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 1 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
639.000 ₫
21
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Korea /
640.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Hợp kim nhôm / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
665.000 ₫
23
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu, Dùng để hấp, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Korea /
689.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
740.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
740.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 1 / Chất liệu làm: Nhôm / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: - /
800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
835.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Nhôm / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
884.000 ₫
29
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
950.000 ₫
30
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
980.000 ₫
31
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.030.000 ₫
32
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.030.000 ₫
33
Hãng sản xuất: SilverStar / Loại: Dùng để nấu, Nấu Lẩu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 1 / Chất liệu làm: Thép không gỉ / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Hongkong /
1.199.000 ₫
34
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chảo rời, Chống dính, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 1 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: China /
1.450.000 ₫
35
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: - /
1.550.000 ₫
36
Hãng sản xuất: DONGIL / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Nhôm / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.870.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Nissei / Loại: Dùng để Rán, Dùng để nấu, Nấu Lẩu, Dùng để hấp, Nồi ủ/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: -/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Hợp kim nhôm và Thủy tinh chịu nhiệt / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.235.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống xước/ Số chảo: 6 / Chất liệu làm: Hợp kim nhôm / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): 5.1kg / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Korea /
2.300.000 ₫
39
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống dính, Chức năng giữ nhiệt/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: - /
2.350.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Làm róc dầu, Chống bỏng, Chống dính/ Số chảo: 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Korea /
2.410.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Dùng để nấu, Nấu canh, soup/ Hình dạng: Hình tròn / Tính năng khác: Chống bỏng, Chống dính, Chức năng giữ nhiệt, Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Inox / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.440.000 ₫
42
Hãng sản xuất: FAGOR / Loại: Dùng để nấu/ Hình dạng: - / Tính năng khác: Nấu canh, soup, lẩu/ Số chảo: 0 / Chất liệu làm: Thép không gỉ / Nhiệt độ(độ C): - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Trọng lượng(kg): - / Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Xuất xứ: - /
5.190.000 ₫