• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Bảo hành

Quy trình kiểm tra kỹ thuật thang máy điện

24/12/2014 BY HOANGTAN2312

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN […]

FILED UNDER: TƯ LIỆU KĨ THUẬT

Quy trình kiểm định an toàn thang máy tải hàng (DUMBWAITER)

24/12/2014 BY HOANGTAN2312

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG   1.1. Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thang máy chở […]