• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Không xác định / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 0 / Công suất (kW): 0 / Khả năng tải (kg): 630 /...
320.000.000 ₫
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Không xác định / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 60 / Công suất (kW): 0 / Khả năng tải (kg): 500 /...
350.000.000 ₫
Ngày đăng: 11/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 45 / Công suất (kW): 8 / Khả năng tải (kg): 750 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 45 / Công suất (kW): 8 / Khả năng tải (kg): 1000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 45 / Công suất (kW): 1.3 / Khả năng tải (kg): 1500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 60 / Công suất (kW): 2.2 / Khả năng tải (kg): 2500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 60 / Công suất (kW): 2.2 / Khả năng tải (kg): 2500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 60 / Công suất (kW): 2.6 / Khả năng tải (kg): 3000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 60 / Công suất (kW): 2.6 / Khả năng tải (kg): 3000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 11/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 25 / Công suất (kW): 2 / Khả năng tải (kg): 1000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 15 / Công suất (kW): 2 / Khả năng tải (kg): 300 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 10 / Công suất (kW): 0 / Khả năng tải (kg): 500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 10 / Công suất (kW): 0 / Khả năng tải (kg): 500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 10 / Công suất (kW): 0 / Khả năng tải (kg): 500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1
Loại thang máy: Thang máy chở hàng / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ lên xuống(m/ph): 0 / Công suất (kW): 0 / Khả năng tải (kg): 300 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/11/2019    Số lượng trong kho: 1