• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.921
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật...
1.600.000 ₫
Ngày đăng: 02/09/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: China /...
1.600.000 ₫
Ngày đăng: 02/09/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POP / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 61 / Xuất xứ: C...
8.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/09/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 6.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Đang ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 5.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 16/08/2019    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: POP / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PP / POP / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đan...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 28/06/2019    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PVC / PE / Công suất nhiệt (kW): 15 / Tốc độ băng tải (m/min): 15 / Tải trọng băng tải (kg): 25 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/04/2020    
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: POP / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 18 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 220 / Xuất...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 02/09/2019    
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: POP / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 16 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 10 / Tốc độ băng tải (m/min): 15 / Tải trọng băng tải (kg): 25 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: POF / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 20 / Tốc độ băng tải (m/min): 15 / Tải trọng băng tải (kg): 35 / Trọng lượng máy (kg): 260 / ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 7.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 02/09/2019    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập n...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 21/08/2019    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 7.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: C...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 21/08/2019    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 18 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 220 / Xuấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 02/09/2019    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 24 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Chi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 9 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/04/2020    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 61 / Xuất xứ: Ch...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 29/08/2019