• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.930
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: DUOQI / Độ rộng đai: 1 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
7.990.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: CHALY / Độ rộng đai: 6 -12mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 2.5 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
8.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2020        Mua hàng
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: Sao Bắc Á / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
8.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Công suất máy (W): 1100 / Tốc độ băng tải (m/phút): 0 / Khối lượng sản phẩm (kg): 100 / Trọng lượng máy (kg): 84 /
8.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/06/2019        Mua hàng
Loại máy: - / Hãng sản xuất: KINGSUN / Độ rộng đai: 9-15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 90 / Xuất xứ: - /...
8.250.000 ₫
Ngày đăng: 02/09/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SUPER PACK / Độ rộng đai: 9 -12 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
8.400.000 ₫
Ngày đăng: 02/09/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Độ rộng đai: 15 mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 15 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
8.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2020        Mua hàng
Loại máy: - / Hãng sản xuất: DUOQI / Độ rộng đai: 5 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.6 / Công suất (KW): 0.25 / Trọng lượng (Kg): 120 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
8.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2020        Mua hàng
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: SUPER PACK / Độ rộng đai: 5 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 3 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: - /...
8.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/08/2019        Mua hàng
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: DUOQI / Độ rộng đai: 1 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
8.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2020        Mua hàng
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: WACON / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.5 / Công suất (KW): 0.67 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Đàì Loan /...
8.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2020        Mua hàng
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: STRAPACK / Độ rộng đai: 9 -12 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Nhật Bản /...
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/07/2019        Mua hàng
Loại máy: - / Hãng sản xuất: Chali / Độ rộng đai: 6 - 15.5mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.5 / Công suất (KW): 0.67 / Trọng lượng (Kg): 95 / Xuất xứ: Đài Loan /...
14.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/03/2019        Mua hàng
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: BROTHER / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0.53 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
14.800.000 ₫
Ngày đăng: 24/04/2020        Mua hàng
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: CHALY / Độ rộng đai: 9 -12 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 2 / Công suất (KW): 50 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Đàì Loan /...
15.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/06/2019        Mua hàng
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: BROTHER / Độ rộng đai: 6 - 15.5mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.8 / Công suất (KW): 0.5 / Trọng lượng (Kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
16.000.000 ₫
Ngày đăng: 24/04/2020        Mua hàng
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: BROTHER / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.8 / Công suất (KW): 0.5 / Trọng lượng (Kg): 180 / Xuất xứ: Đàì Loan /...
44.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Loại máy: - / Hãng sản xuất: STRAPACK / Độ rộng đai: 9 -12 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Nhật Bản /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Loại máy: - / Hãng sản xuất: STRAPACK / Độ rộng đai: 9 -12 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 50 / Xuất xứ: Nhật Bản /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: STRAPACK / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: Sao Bắc Á / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Loại máy: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0.5 / Trọng lượng (Kg): 150 / Xuất xứ: - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018