• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.880
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: GBC / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 310 / Trọng lượng (kg): 1.1 /...
1.090.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 260 / Trọng lượng (kg): 1.55 /...
1.450.000 ₫
Ngày đăng: 26/02/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: POUCHMASTER / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: POUCHMASTER / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.910.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 330 / Trọng lượng (kg): 3.1 /
3.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 3.9 /...
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 330 / Trọng lượng (kg): 3.9 /
4.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 400 / Trọng lượng (kg): 5.5 /
5.166.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 1000 / Trọng lượng (kg): 9.65 /
13.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 3.6 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 6 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: POUCHMASTER / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 4 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 10 / Trọng lượng (kg): 14.1 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 324 / Trọng lượng (kg): 3.63 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 242 / Trọng lượng (kg): 2.62 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 9 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 300 / Trọng lượng (kg): 10.25 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 8 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A2 / Tốc độ ép (mm/phút): 10 / Trọng lượng (kg): 22 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Thời gian đợi (phút): 9 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 10 / Trọng lượng (kg): 14.1 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GBC / Loại: Máy ép nguội / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 100 / Trọng lượng (kg): 0 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018