• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.890
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
39 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: TEXET / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 250 / Trọng lượng (kg): 0 /
750.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: FEG / Thời gian đợi (phút): 4 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 650 / Trọng lượng (kg): 7.3 /
800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: Hãng khác / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Ép Thẻ / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy ép nguội / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 8 /...
850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 8 /...
890.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: KanSai / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 8 /
900.000 ₫
Ngày đăng: 13/01/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Laminator / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 8 /
930.000 ₫
Ngày đăng: 06/05/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 8 /
950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /...
950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 7.5 /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 8 /...
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1.14 /...
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: Yatai / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 4 / Tốc độ ép (mm/phút): 450 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.350.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Ép phẳng / Trọng lượng (kg): 17 /
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Ép phẳng / Trọng lượng (kg): 13 /
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 4 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 /...
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: Bosser / Loại: Máy ép nguội / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 8 /...
1.850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy ép nguội / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 13 /...
2.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 3.4 /...
2.050.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 1 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 2.89 /...
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ROBOTRON / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 8.5 /...
2.470.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: FUSION / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 2 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: A4 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 2.1 /...
2.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 4.9 /...
2.780.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ROBOTRON / Loại: Máy ép nguội / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 250 / Trọng lượng (kg): 8.5 /...
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 1 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 3.72 /...
3.090.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy ép nguội / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 0 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 14 /...
3.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: FUSION / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 2 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 2.8 /...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 800 / Trọng lượng (kg): 7.4 /
6.450.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: Laminator / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A2 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 11 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy cán màng / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: - / Tốc độ ép (mm/phút): 560 / Trọng lượng (kg): 8 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: DSB / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 4 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 6 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy cán màng / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Laminator / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 3 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A2 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 8 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy cán màng / Trọng lượng (kg): 11 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: TEXET / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 5 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 250 / Trọng lượng (kg): 0 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: ROBOTRON / Loại: - / Thời gian đợi (phút): 0 / Số Rulo: 4 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: FUSION / Loại: Máy ép nóng / Thời gian đợi (phút): 2 / Số Rulo: 2 / Độ rộng bản ép: A3 / Tốc độ ép (mm/phút): 1000 / Trọng lượng (kg): 4.8 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/06/2020