• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.960
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : ...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwa...
4.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : ...
5.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 inch/giây / Khối lượng (kg): 0 ...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 1 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : ...
5.600.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc đ...
5.800.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152m...
6.270.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối ...
7.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Thẻ cắm ngoài - 32 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in...
11.200.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ...
11.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Thẻ cắm ngoài - 32 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in...
13.045.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 213.3mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 200 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 0 ...
14.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: - / - / / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan ...
14.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 3inch - 76mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : - / ...
16.700.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 16-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150m...
16.750.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in :...
17.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 6 inch - 152mm / Bộ vi xử lý: 16-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in :...
17.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 4 inch/giây / Khối ...
18.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng...
21.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 254mm/giây / Khối l...
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 25...
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 25...
27.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 254mm/giây / Khối l...
28.800.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 25...
31.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ARGOX / Khổ giấy : 6 inch - 152mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in :...
42.600.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 150 Mhz / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203-300 dpi...
44.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 6 inch - 152mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 7 ...
49.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14...
100.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 7 ips - 178mm/giây /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019    
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 600 dpi / Tốc độ in : ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 56mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 213.3mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019    
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in :...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019