• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.436
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: ARGOX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in :...
5.800.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 3...
5.876.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây ...
6.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.3 inch - 109mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in :...
6.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ ...
6.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in...
7.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in ...
7.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in :...
9.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 4 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : ...
9.550.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in...
9.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 5 ips- 127mm/giây / Khối lượng...
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 5.02 inch - 128mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/gi...
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : ...
20.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / 100 Mhz / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ...
24.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 3inch - 76mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in...
24.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm...
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ARGOX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 5 ips- 127mm/giây / Khối lư...
27.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 600 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 1...
28.667.100 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.65 inch - 118mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in...
28.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 100 Mhz / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb / Độ phân giải: 203 dpi /...
31.065.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tố...
35.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 6.4inch - 162mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 305 dpi / Tố...
104.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ i...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 3 ips - 76mm/...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ i...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ i...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019    
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019