• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.428
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
77 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 330 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
950.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ quét: 150 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 /
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 122 / Xuất xứ: Mexico /
1.230.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Marson / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ quét: 300 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 130 / Xuất xứ: Taiwan /
1.480.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.600.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Motorola / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 122 / Xuất xứ: - /...
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 500 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.740.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.880.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2, WEDGE, / Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Marson / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 3 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2, WEDGE, / Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
1.950.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PC keyboard / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.070.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: RS232, / Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.150.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 72± 2 dòng quét / giây / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X, / Trọng lượng: 0 / Xuất xứ: - /...
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.250.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.250.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
2.280.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 500 scan/s / Số tia quét: 500 / Cổng kết nối: USB, PS/2, Wand, / Trọng lượng (g): 148 / Xuất xứ: - /
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 500 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, / Trọng lượng (g): 148 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , / Trọng lượng: 150 / Xuất xứ: - /
2.450.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: RS232, / Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
2.450.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Marson / Tốc độ quét: 240 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: Bluetooth/ Trọng lượng (g): 24.6 / Xuất xứ: Taiwan /
2.600.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 1650 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 382 /
2.770.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 149 / Xuất xứ: - /
2.850.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Marson / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 270 cm/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
3.450.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 97 / Xuất xứ: -...
3.450.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: America /...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 1400scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 125 scan/s / Số tia quét: 20 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, IBM 468X/469X, Bluetooth/ Trọng lượng (g): 360 / Xuất xứ: Taiwan /...
4.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 119 / Xuất xứ: - /...
4.350.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: CODE SOFT / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4.650.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 78 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: Wifi/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4.700.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 1650 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 170 / Xuất xứ: - /
4.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Motorola / Tốc độ quét: 1500 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, Undecoded Laser Output, / Trọng lượng (g): 670 / Xuất xứ: America /...
5.140.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Honeywell - Metrologic / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 1200 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , Wand, / Trọng lượng: 175 / Xuất xứ: - /...
5.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Trang:  1  2  >