• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.910
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
97 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: TP Link / Số cổng kết nối: RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/f...
250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TP Link / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps / Giao thức Routing/firewall: TCP/IP Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 0 /...
920.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TOTOLINK / Số cổng kết nối: 16 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: -/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP, DHC...
1.120.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TOTOLINK / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routin...
1.260.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TP Link / Số cổng kết nối: 16 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab/ MAC Address Table: -/ Giao...
1.680.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC/
1.840.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, BNC/
1.850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: RUBY TECH / Số cổng kết nối: 16 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routin...
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC/
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: RUBY TECH / Số cổng kết nối: 16 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: -/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: ...
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, RCA, VGA, BNC/
2.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, S-Video, VGA/
2.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
2.699.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC/
2.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: RS-485, VGA, BNC, HDMI/
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, RCA, Composite, VGA, BNC/
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA, BNC, HDMI/...
3.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RJ-45, S-Video, VGA/
3.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 8x / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA/
3.450.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: - / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA, BNC, HDMI/
3.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
3.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, VGA, HDMI/
3.869.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: Linksys / Số cổng kết nối: 24 x RJ45, 4 x RJ45 (Gigabit Ethernet)/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.1p/ MAC Address...
3.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: - / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA, BNC, HDMI/
3.950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: USB, RS-485, RCA/
3.990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: RS-485, RJ-45, VGA, BNC/
4.020.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
4.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 576 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, Composite, VGA/
4.160.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: USB, RS-485, RCA, RS-232C, VGA/
4.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA, BNC, HDMI/
4.345.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 576 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RCA, Composite, VGA, BNC, HDMI...
4.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
5.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 576 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC/...
5.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: APTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1280 x 720 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, VGA, BNC, HDMI/
5.320.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, VGA, BNC/
5.368.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DRAYTEK / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: -/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/firewall: -/ Managemen...
5.450.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel / Kết nối: VGA, BNC/
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 576 pixel / Kết nối: Ethernet/
6.290.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, VGA, BNC, HDMI/
6.556.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DRAYTEK / Số cổng kết nối: 2 x RJ45(Gigabit Ethernet), 4 x RJ45 (Gigabit Ethernet)/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.1p/ MAC Ad...
6.850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Trang:  1  2  3  >