• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.418
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
64 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Color Cmos Sensor / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
535.500 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
678.300 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 450 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
968.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony CCD / Độ phân giải: 450 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.012.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 450 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.078.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.144.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: KCA / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 400 TV lines / Trọng lượng (g): 190 /
1.157.142 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.210.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.210.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Weatherproof IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CMOS / Độ phân giải: 900 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.220.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.232.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.232.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.254.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.298.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch SuperExwave CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.320.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.342.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
1.392.300 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.430.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.452.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.452.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.474.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch High Resolution CCD / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.496.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.518.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.562.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
1.606.500 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.617.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 620 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.677.900 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.694.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch High Resolution CCD / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.694.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.760.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.892.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.914.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.958.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.958.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.980.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.013.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Ex-View HAD CCD II / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
2.178.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 500 / Xuất xứ: Đài Loan /...
2.189.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super Exwave CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
2.189.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio CCD / Độ phân giải: 720 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
2.263.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 680 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
2.266.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: QUESTEK / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.266.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Trang:  1  2  >