• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.435
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
75 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
750.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Hidden Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 560 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
905.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Super HAD CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
980.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
980.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Kiểu kết nối: - / Xuất xứ: Nigeria / Xuất xứ: Northern Cyprus / Trọng lượng (g): 0 /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Kiểu kết nối: - / Xuất xứ: Palau / Xuất xứ: Panama / Trọng lượng (g): 0 /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 560 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.020.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV Lines / Độ zoom kĩ thuật số: ...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /...
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu: Trong hoặc ngoài nhà có dây / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV Lines / Độ zoom kĩ thuật...
1.110.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.120.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.120.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 450 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.135.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.145.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.170.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Super HAD CCD / Độ phân giải: 560 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Hidden Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.230.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio CCD Super HAD II / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony HAD CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Super HAD CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Super HAD CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.320.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Khoảng cách tác dụng (m): 100 / Số mắt cảm biến: Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.350.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio-E CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.350.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.375.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.380.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Super HAD II CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Super HAD CCD / Độ phân giải: 650 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony HAD CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.445.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.460.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.496.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: J-TECH / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.540.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Trang:  1  2  >