• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.828
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
167 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Color Cmos Sensor / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
499.800 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Color Cmos Sensor / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
499.800 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
606.900 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: - /
678.300 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Color Cmos Sensor / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
678.500 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /...
714.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
785.400 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
785.400 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 262 / Xuất xứ: Đài Loan /...
820.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: - /
856.800 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
885.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
930.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: APTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
963.900 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
970.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 350 TV lines / Trọng lượng (g): 345 / Xuất xứ: Đài Loan /...
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 350 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: KEEPER / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch DIS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hong Kong /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.023.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.032.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 50 / Xuất xứ: - /
1.035.300 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
1.035.300 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 350 TV lines / Trọng lượng (g): 345 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch H.R Color CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 158 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.066.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Color CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.073.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.078.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.080.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.090.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Mini Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 380 / Xuất xứ: - /...
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 190 / Xuất xứ: - /
1.106.700 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
1.106.700 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.110.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
1.142.400 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 300 / Xuất xứ: - /
1.142.400 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch H.R Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 598 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.150.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: - / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.150.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 580 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.160.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: KCE / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 550 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: - /
1.213.800 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 220 / Xuất xứ: - /
1.213.800 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.219.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Weatherproof IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CMOS / Độ phân giải: 900 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.220.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 340 / Xuất xứ: - /
1.249.500 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  >