• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.878
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
259 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
550.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sharp Color CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 280 / Xuất xứ: - /...
649.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
704.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
770.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Array IR WeatherProof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
770.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
790.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
858.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 120 / Xuất xứ: - /...
858.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Bullet IR Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
858.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
924.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Sony color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 280 /
960.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
960.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
968.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sharp CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 /
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 350 / Xuất xứ: Đài Loan /...
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Array IR WeatherProof Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
990.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Array IR WeatherProof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan ...
1.040.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.040.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AVTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Color CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.073.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 120 / Xuất xứ: - /...
1.078.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sharp Color CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 210 / Xuất xứ: - /...
1.144.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.144.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: APTECH / Loại: Analog Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 800 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.150.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.180.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 380 / Xuất xứ: - /
1.180.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.188.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.188.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 240 /
1.190.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VDTECH / Loại: Waterproof Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CMOS / Độ phân giải: 1000 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.190.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 260 / Xuất xứ: - /...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Vandalproof IR Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 650 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.210.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Bullet IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 640 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.210.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 310 / Xuất xứ: - /...
1.240.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.260.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 120 / Xuất xứ: Đài Loan /...
1.276.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.276.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /...
1.280.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: VANTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 360 / Xuất xứ: - /...
1.298.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  >