• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.919
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
41 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: MAGIC EYE / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 9 / Chức năng: -/
800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 18 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/...
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /...
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: FINAWELL / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài Xuất xứ: China /
1.690.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /...
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/ Trọn...
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ...
1.730.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
1.740.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất x...
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số/ Xuất xứ: China /...
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm cộng dồn/ Xu...
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /...
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu gi...
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm ...
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme/ Xuất xứ: Japan /...
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đếm...
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 16/10/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BILL COUNTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng m...
2.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /...
2.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EBANKER / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng...
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Đếm tiền tự động/ Xuất xứ: - /...
2.450.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SANQE / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 80 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất...
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
2.550.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /...
2.750.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số
2.790.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm tiền tự động, Đếm chia tiền theo số lượn...
3.540.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: - /
3.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiể...
3.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: USB, GBP, EUR, JPY, CHF / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: -/ Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Loại tiền: VND, USD, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: MODUL / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra ti...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /...
5.850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo ...
6.150.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENRY / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 75 / Mặt số: -/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /...
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, K...
6.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: JINGRUI / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: EBANKER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018