• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.824
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
39 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0.1 / Xuất xứ: - /...
250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm tổng số tờ, Kiểm tra ảnh chìm/...
270.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/ Trọn...
1.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/...
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất x...
1.780.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND, USD/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 1000 / Công suất (W): 18 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả/...
2.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 18 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/...
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 70 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /...
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BAITER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Đếm cộng dồn/ Xuất xứ: China /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 16/10/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: INNO / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng m...
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION Công suất (W): 0 / Lực ép (kg): 0 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Xuất xứ: China /...
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm ấn định số/ Xuất xứ: ...
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Xuất xứ: - / Công suất (W): 250 / Lực ép (kg): 150 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Xuất xứ: - / Công suất (W): 2500 / Lực ép (kg): 1500 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100 / Trọng lượng(g): 100 /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Lực ép (kg): 1500 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000 / Trọng lượng(g): 0.15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Công suất (W): 250 / Lực ép (kg): 1500 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000 / Trọng lượng(g): 0.22 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả ...
5.450.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polym...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra ti...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: XINDA / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polym...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra t...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả P...
5.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra t...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra ti...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 0 / Mặt số: -/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Đếm cộng dồn, Tự động hiển thị sự cố, Đếm chia tiền theo ...
6.150.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: MAXTER / Loại tiền: Tiền giấy và Polime / Công suất (W): 60 / Mặt số: 2mặt số, 3mặt số, Mặt số kéo dài/ Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, K...
6.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 75 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Hiện thị lỗi máy hỏng, Đếm tổng số ...
7.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: USD, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 75 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm tổng số tờ, Đếm tổng số tiền/...
8.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: USD, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 7 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
16.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BALION / Xuất xứ: - / Công suất (W): 80 / Lực ép (kg): 0 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100 / Trọng lượng(g): 100 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: INNO / Loại tiền: Tiền USD, EURO,RUB,YEN,FRANCE,KHD / Công suất (W): 0 / Mặt số: 3mặt số/ Chức năng: Phát hiện tiền lẫn loại, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Đ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Xuất xứ: - / Công suất (W): 80 / Lực ép (kg): 0 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu bó: Bó cục, Bó bằng dây sợi/ Công suất (W): 80 / Lực ép (kg): 0 / Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100 / Trọng lượng(g): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: USD, EURO, Bảng Anh, Đôla Canada, Yên Nhật, Đôla Hồng Kông/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 75 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm tổng ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018