• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.936
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: Tiền giấy / Công suất (W): 0 / Mặt số: 2mặt số/ Chức năng: -/
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 37mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 14L Kí...
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 1.9 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 16 - 19 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L...
9.950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: Balion / Kiểu huỷ: - / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 7tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Balion / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 7tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Balion / Kiểu huỷ: - / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 12tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 4 x 30mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 35L Kích th...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: EBA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.2 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5tờ / Tốc độ huỷ: 0,04m/s / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 13 - 15 tờ / Tốc độ huỷ: 0,06m/s / Dung lượng thùng chứa ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 1.7m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 20...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12 tờ / Tốc độ huỷ: 1.7m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 2...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 9 - 10 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 34L / ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 20 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 10mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 34L / Hủy ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018